Wikinieuws:Stemmen/Bronnenban

Uit Wikinieuws

Bronnenban[bewerken]

Zie eerdere discussies:

Uit bovenliggende discussies is duidelijk dat Wikinieuws:Bronnenban een veel bediscussieerd thema is. Het doel van deze stemming is duidelijkheid te brengen omtrent de vraag of deze als richtlijn bedoelde pagina in zijn huidige toestand al dan niet moet worden herzien.

Stemming[bewerken]

Geen ban op bronnen[bewerken]

Onderwerp Geen ban op bronnen
Stelling De titel van Wikinieuws:Bronnenban wordt vervangen door Wikinieuws:Betrouwbaarheid van bronnen, zoals veel equivalenten op Wikipedia. Er is dus geen verbod meer op gebruik van bepaalde bronnen; de betrouwbaarheid van een bron kan per artikel door de gemeenschap worden besproken.
Begindatum 6 april 22:35
Einddatum 13 april 22:35
Stemopties Voor, tegen, blanco
Initiatiefnemers
Coördinator ParindoNL
talk/opmerkingen

Voor[bewerken]

De Stemming is gesloten

Tegen[bewerken]

 1. Ymnes (overleg) 6 apr 2019 21:35 (CEST) Wikinieuws:Bronnenban is ervoor bedoeld om te voorkomen dat dit een wiki wordt voor activisme, nepnieuws en vergissingen door amateurjournalisten. Er is geen reden om te kiezen voor het risico van verval van deze wiki, die al eens weggestemd werd (2009-2017)[reageer]
 2. Encycloon (overleg) 8 apr 2019 10:33 (CEST) Voor nu tegen, omdat er geen duidelijkheid is over wat ervoor in de plaats komt.[reageer]
 3. De Wikischim (overleg) 8 apr 2019 14:37 (CEST) Per Encycloon, eerst moet duidelijk worden wat Wikinieuws:Betrouwbaarheid van bronnen zou inhouden. Verder is het herschrijven van Wikinieuws:Bronnenban wellicht een beter alternatief (maar dit stuit tot nu toe op verzet van Ymnes, de hoofdauteur van deze laatste pagina).[reageer]
 4. --Ooswesthoesbes (overleg) 9 apr 2019 11:31 (CEST) Normaal zou ik hier mee instemmen, maar gezien de kritiek in het verleden en de hogere ambities van de Nederlandstalige versie zou een goede leidraad welkom zijn. Eventueel kan per bron nog worden besproken voor die wel of niet te blokkeren.[reageer]
 5. Nieuwsgierige Gebruiker (overleg) 9 apr 2019 17:37 (CEST) Ik zie weinig rede om meerdere bronnen te verbannen, want bronvermelding is bedoeld om te vertellen van: waar komt het vandaan?, want als die bronnen er niet zijn op een pagina, kunnen we een pagina onvoldoende verifiëren.[reageer]

De Stemming is gesloten

Blanco[bewerken]

 1. Eerlijk gezegd kan ik dit allemaal niet zo goed beoordelen, maar een positieve formulering, in de trant van "Gebruik betrouwbare bronnen" lijkt me in het algemeen beter dan een "ban". En onder dat kopje kan dan natuurlijk weer uitgelegd worden dat De Telegraaf veelal geen betrouwbare bron is, etc. Vooral om duidelijk te maken dat er grenzen zijn, en waar die liggen. Misschien toch zinvol om dit verder uit te werken. Wellicht alleen een kwestie van aanpassen van de titel en nog wat kleine dingen. --Dick Bos (overleg) 13 apr 2019 09:54 (CEST)[reageer]
 2. Ook ik vind 'ban' een beetje negatief klinken. Dat De Telegraaf en Het Laatste Nieuws vaak niet betrouwbaar zijn ontken ik niet, maar er zijn vast ook situaties waar ze wel bruikbaar zijn als bron. NielsHoogvliet (overleg) 13 apr 2019 13:58 (CEST)[reageer]

De Stemming is gesloten

Conclusie[bewerken]

Er is een ruime meerderheid tegen het voorstel om geen enkele ban op bronnen te doen. Iedereen is het erover eens dat de betrouwbaarheid belangrijk is. Ymnes (overleg) 22 apr 2019 11:33 (CEST)[reageer]


Bronnenban is voortaan bindend[bewerken]

Onderwerp Wikinieuws:Bronnenban
Stelling Wikinieuws:Bronnenban/'Wikinieuws:Betrouwbaarheid van bronnen' is voortaan bindend op Wikinieuws.
Begindatum 6 april 22:35
Einddatum 13 april 22:35
Stemopties Voor, tegen, blanco
Initiatiefnemers Ymnes
Coördinator
talk/opmerkingen

Voor[bewerken]

 1. Ymnes (overleg) 6 apr 2019 21:37 (CEST)[reageer]
 2. --Ooswesthoesbes (overleg) 9 apr 2019 11:32 (CEST) Zoals hierboven vermeld: duidelijk en vooral netjes overleg biedt altijd een uitkomst. Per bron kan worden bekeken of die wél of juist niet geschikt is. Naast een zwarte lijst mag dus ook een witte lijst komen.[reageer]

De Stemming is gesloten

Tegen[bewerken]

 1. Encycloon (overleg) 8 apr 2019 10:33 (CEST) Verbieden is niet nodig tenzij een bron in geen enkel geval gebruikt kan worden.[reageer]
 2. De Wikischim (overleg) 8 apr 2019 14:40 (CEST) De huidige inhoud van Wikinieuws:Bronnenban is te zwart-wit en te restrictief. Op diverse plekken elders heb ik dit al eerder toegelicht, dat ga ik hier dus niet meer doen.[reageer]

De Stemming is gesloten

Blanco[bewerken]

 1. Zie boven. Een "bindende" richtlijn lijkt me erg totalitair en "on-wiki". Elke richtlijn kent uitzonderingen en moet ook zichzelf tegen het licht kunnen houden. Gezamenlijk in een positieve sfeer werken aan het opbouwen van een evenwichtige traditie lijkt me de beste waarborg tegen allerlei griezelige ontwikkelingen. --Dick Bos (overleg) 13 apr 2019 09:59 (CEST)[reageer]

De Stemming is gesloten

Conclusie[bewerken]

Er zijn evenveel voor als tegen het vastleggen van de huidige tekst in "Wikinieuws:Bronnenban". Afgaand op de peiling die hierboven staat, is het aan te raden om te komen tot een gewijzigde tekst, die minder de schrijver minder beperkt in de bronkeuze. Ymnes (overleg) 22 apr 2019 11:36 (CEST)[reageer]


Biografieën van levende personen[bewerken]

Onderwerp Wikimedia Foundation heeft enkele jaren geleden de opdracht aan alle Wiki's gegeven om lokaal beleid te schrijven voor biografieën van levende personen. Wikinieuws heeft weliswaar geen biografieën, maar nieuwsberichten kunnen niettemin biografische elementen bevatten. De versie hier leunt op die van de Nederlandstalige Wikipedia, omdat we niet altijd de kennis voorhanden hebben om dit zelf te formuleren.
Stelling Wikinieuws:Biografieën van levende personen is voortaan bindend op Wikinieuws.
Begindatum 8 april 19:35
Einddatum 15 april 19:35
Stemopties Voor, tegen, blanco
Initiatiefnemers Ymnes
Coördinator
talk/opmerkingen

Voor[bewerken]

 1. Ymnes (overleg) 8 apr 2019 19:33 (CEST)[reageer]
 2. Encycloon (overleg) 8 apr 2019 19:45 (CEST)[reageer]

De Stemming is gesloten

Tegen[bewerken]

 1. --Ooswesthoesbes (overleg) 9 apr 2019 11:35 (CEST) Er staat eigenlijk niets geschreven dat iets meebrengt. De regel dat alles verifieerbaar en neutraal moet zijn is een algemene regel. Verder staat er eigenlijk geen nieuws op de pagina.[reageer]
 2. Nieuwsgierige Gebruiker (overleg) 9 apr 2019 17:30 (CEST)[reageer]

De Stemming is gesloten

Blanco[bewerken]

 1. De Wikischim (overleg) 8 apr 2019 21:29 (CEST) Ik snap de achterliggende gedachte wel, maar de tekst is nog wat te generaliserend in deze vorm. Verder zal er in de artikelen hier, als het goed is, toch al nooit (of alleen in heel speciale gevallen) persoonlijke informatie over iemand worden vrijgegeven die niet al eerder werd vrijgegeven door de bronnen waar we ons op baseren. In dergelijke gevallen zou je hooguit eventueel kunnen stellen dat de privacyschending al eerder heeft plaatsgehad. Wikinieuws kan daarvoor dan dus niet speciaal verantwoordelijk worden gehouden.[reageer]
  Het gaat hier om de eigen verantwoordelijkheid van gebruikers op Wikinieuws. Ymnes (overleg) 8 apr 2019 22:00 (CEST)[reageer]

De Stemming is gesloten

Conclusie[bewerken]

De huidige tekst van WN:BLP is te vaag om handvatten te bieden. De Foundation wil echter dat Wiki's regels opstellen omtrent artikelen over levende personen. Niet tot regelgeving komen is daarom geen optie. Er zal daarom een nieuwe tekst moeten komen die wel gesteund wordt door de meerderheid van de gemeenschap. Ymnes (overleg) 22 apr 2019 11:39 (CEST)[reageer]