Wikinieuws:Biografieën van levende personen

Uit Wikinieuws
Zie WN:BIO
Zie WN:BLP
Deze richtlijn wordt door de Wikimedia Foundation ondersteund.
De tekst in onderstaande richtlijn is deels gebaseerd op een overeenkomende richtlijn op de Nederlandse Wikipedia. 'Biografie' kan ingewisseld worden voor een 'Nieuwsartikel met biografisch karakter'.

Wikinieuws staat midden in de samenleving. De Wikinieuwsgemeenschap heeft dus een morele en wettelijke verantwoordelijkheid. Alle informatie over levende personen vereist extra zorgvuldigheid en integriteit, met name waar het controversiële punten betreft.

Alle informatie over levende personen dient met extra zorgvuldigheid en omzichtigheid te worden behandeld. Een artikel − of in het geval van Wikinieuws, een nieuwsbericht − kan van invloed zijn op het leven van de beschreven persoon en dat van zijn naasten. Het belang hiervan kan niet worden overschat en heeft gevolgen voor biografische gegevens, in welk artikel deze ook staan.

Gebruikers dienen bijzondere zorgvuldigheid te betrachten bij het opnemen en bewerken van informatie over levende personen. Het op waarde schatten en neutraal weergeven van dergelijke informatie vereist een grote mate van tact en inlevingsvermogen.

De regels op Wikipedia over Wikipedia zijn niet één op één toepasbaar op Wikinieuws, omdat hier in bepaalde gevallen wel origineel werk wordt toegestaan, in het bijzonder originele interviews. Daar waar origineel onderzoek wordt gedaan, zal een artikel nog altijd verifieerbaar moeten zijn. Leidraad is dat het artikel simpelweg moet kloppen. Ongefundeerde of slecht onderbouwde informatie over levende personen (negatief of positief) hoort onmiddellijk en zonder discussie verwijderd te worden uit de artikelen in de hoofdnaamruimte van Wikinieuws, maar ook uit overlegpagina's, gebruikerspagina's en andere projectruimten.[1] Filosofische en andere overwegingen zoals rekkelijkheid en eventualisme die wel getolereerd kunnen worden bij andere onderwerpen, zijn niet van toepassing op informatie over levende personen.

Het is altijd belangrijk om met zorg om te gaan met eenieder die zich meldt op Wikinieuws en die persoonlijk betrokken is bij iets dat hier behandeld wordt, of dit nu henzelf beschrijft, of iemand in hun directe omgeving. Zo moge het duidelijk zijn dat altijd uiterst respectvol omgegaan dient te worden met personen die komen melden dat hun naaste is overleden (ook als zij dit middels een anonieme bijdrage doen). Zolang deze informatie niet verifieerbaar is, moeten zij op zorgvuldige wijze worden geïnformeerd over de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan voordat deze informatie daadwerkelijk in een artikel kan worden opgenomen.

Ermee verbonden[bewerken]

Voetnoten[bewerken]

  1. Lists.wikimedia.org: Zero information is preferred to misleading or false information (Jimmy Wales, 16 mei 2006, WikiEN-l)