Naar inhoud springen

Wikinieuws:Bronnenban

Uit Wikinieuws

Deze richtlijn dient ter regulering van brongebruik. De hierin genoemde media worden doorgaans als te onbetrouwbaar gezien om een betrouwbaar nieuwsartikel op te baseren. Wie ze toch gebruikt dient te kunnen toelichten waarom dat in die situatie verantwoord is. Artikelen op basis van onbetrouwbare bronnen kunnen uit de publicatie gehaald worden en erop gebaseerde beweringen zo nodig verwijderd worden.

Wikinieuws is een nieuwssite voor neutrale en waarachtige berichtgeving. Ook moet er balans zijn. Voor artikelen over politiek is het bijvoorbeeld geenszins de bedoeling voortdurend alleen maar over een bepaalde politieke partij of richting te schrijven, noch alleen maar over oppositiepartijen. Een neutraal artikel waarin gevarieerde denkbeelden aan de orde komen moet de maat zijn.

Dat nepnieuws niet als bron gebruikt mag worden voor Wikinieuws, spreekt voor zichzelf. Besloten is evenzo dat onbetrouwbare bronnen niet gebruikt en persberichten niet overgeschreven mogen worden. Wikinieuws dient zelf niet als bron voor andere Wikinieuws-artikelen. De enige uitzondering hierop zijn artikelen die rechtstreeks uit een andere Wikinieuws-taalversie zijn vertaald.

De grens tussen al dan niet betrouwbaar, is voor Nederland getrokken bij De Telegraaf en voor België bij Het Laatste Nieuws. Het is echter een getrokken lijn, wat betekent dat er meer bronnen doorgaans niet geschikt zijn om te gebruiken.

Dit kan ook zijn omdat een nieuwsbron vanuit een uitgesproken signatuur schrijft (de feiten kleurt/verdraait vanuit een politieke of religieuze overtuiging) of feiten om andere redenen fixeert dan ze in werkelijkheid zijn (bijvoorbeeld om kijkcijfers, commercie, vermaak of activisme). Daardoor meestal ook niet toegestaan zijn bijvoorbeeld politiek-ingestoken media (uit politieke kleur, of over stromingen, oppositiepartijen, immigratiepolitiek, milieupolitiek of dierenrechten), die kleuren om vermaak (PowNed/PowNews, Dit Was Het Nieuws, Zondag met Lubach) of die invullen om een overtuiging te bevorderen.

Zie ook

[bewerken]