Naar inhoud springen

Wikinieuws:Stemmen

Uit Wikinieuws
Vast Dit is een pagina waarvan de inhoud 'vast' ligt. Inhoudelijke wijzigingen aan deze pagina mogen alleen met instemming van de Wikinieuws-gemeenschap gebeuren.

Op Wikinieuws worden besluiten bij voorkeur genomen door te zoeken naar consensus. Soms blijkt echter dat men er ook na overleg niet uitkomt. Daarom is er de procedure van de stemming. Stemmingen zijn bedoeld om bindende afspraken te maken of om pagina's met een 'vaste' inhoud te wijzigen. Het is raadzaam eerst een (informele) peiling te houden; als dat geen duidelijke uitkomst geeft, kan alsnog tot een stemming worden besloten.

Wanneer mag er gestemd worden?
Een stemming mag door iedere stemgerechtigde gebruiker over elk gewenst onderwerp gehouden worden.

Hoe wordt een stemming voorbereid?
Allereerst wordt er een stemvoorstel ingediend, als een subpagina van Wikinieuws:Stemmen die ook geplaatst wordt als sjabloon op Wikinieuws:Stemmen zelf. Het voorstel moet ondertekend zijn door ten minste twee initiatiefnemers, waarvan één de stemcoördinator wordt. De initiatiefnemers moeten beide stemgerechtigd zijn.

Nadat het stemvoorstel is ingediend en ondertekend, wordt het stemvoorstel aangekondigd op Wikinieuws:Mededelingen en Sjabloon:Aankondigingen. Hierbij wordt ook aangegeven op welke datum en welk tijdstip de stemming begint en eindigt.

Wie zijn stemgerechtigd?
Stemgerechtigd is iedere geregistreerde gebruiker die 7 dagen voor het begin van de stemming 2 nieuwsartikelen heeft geschreven. 100 verbeteringen (onbestreden bewerkingen) in de hoofdnaamruimte staan gelijk aan het schrijven van 1 artikel. Onder nieuwsartikelen worden zelfgeschreven artikelen bedoeld die gedekt worden door bronnen die in het artikel staan. Door de Wikinieuws-gemeenschap gekozen moderatoren zijn ook stemgerechtigd.

Hoe verloopt de stemming als zodanig?
De stemming duurt 7 dagen. Tijdens de stemming kan het stemvoorstel niet gewijzigd of teruggetrokken worden.
Er zijn drie stemopties:

  1. Vóór het voorstel: de bestaande situatie moet volgens het stemvoorstel veranderd worden.
  2. Tegen het voorstel: de bestaande situatie mag níet volgens het stemvoorstel veranderd worden.
  3. Blanco: een kennisgeving van de keuze om niet vóór of tegen te stemmen. Blanco stemmen worden niet meegeteld bij de uitslag.

Er kan gestemd worden door bij één van de stemopties #~~~~ te plaatsen. Gedurende de stemperiode staat het vrij om de stem te wisselen of weer te verwijderen.

Hoe wordt de uitslag bepaald?
Het stemvoorstel wordt aangenomen indien de stemoptie "vóór" een meerderheid van tenminste 55% heeft behaald. Als dit niet het geval is, wordt het voorstel verworpen.

Wat gebeurt er met de uitslag?
Binnen 48 uur na het sluiten van de stemming wordt de uitslag vastgesteld, bij voorkeur door de stemcoördinator. Bij het vaststellen van de uitslag worden de volgende zaken bekendgemaakt op het stemvoorstel en in de Redactieruimte:

Het totaal aantal geldige stemmen
Hoeveel stemmen er per stemoptie zijn behaald
Of het voorstel is aangenomen of verworpen.

Na de bekendmaking kan, indien het voorstel is aangenomen, de voorgestelde verandering worden uitgevoerd.
De stemmingen zijn terug te vinden in de Categorie:Wikinieuws:Stemmen.

Nadat de stemming is gesloten, mag over hetzelfde onderwerp niet binnen zes maanden opnieuw een stemming gehouden worden, tenzij de MediaWiki-software of de wetgeving heel nieuwe mogelijkheden biedt die de stemuitslag zouden beinvloeden.

Voor het opzetten van een stemming kan gebruik gemaakt worden van Sjabloon:Stemming.

Actuele stemming[bewerken]