Naar inhoud springen

Wikinieuws:AutoWikiBrowser/Typos

Uit Wikinieuws

Ongoing RegExTypoFix-lijst[bewerken]

Toegevoegde fouten[bewerken]

<!--bron : Help:Veelvoorkomende_spelfouten/machines  -->
<!--Spellingsfouten worden best gecentraliseerd op "Help:Veelvoorkomende spelfouten"-->
<!--Die zijn hieronder te vinden onder het volgend stukje "Veelvoorkomende_spelfouten (Help:Veelvoorkomende_spelfouten/machines)" -->
<!--Heb je toch nog andere typo-wijzigingen, voeg ze dan in dit eerste stukje toe -->

Veelvoorkomende spelfouten (Help:Veelvoorkomende spelfouten/machines[bewerken]

<!--bron : Help:Veelvoorkomende_spelfouten/machines  (versie van 28 okt 08) + verwerkt tot regex'en - accenten en namen die in overige categorieën horen -->
<Typo word="-schap" find="sschap" replace="schap" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : pausschap en anderen op sschap-->
<Typo word="(paus|bos|baas|commissaris|secretaris|zuiverings)schap" find="(paus|bos|baas|commissaris|secretaris|zuiverings)chap" replace="$1schap" />
<Typo word="A4'tje" find="\bA4-tje\b" replace="A4'tje" />
<Typo word="A3'tje" find="\bA3-tje\b" replace="A3'tje" />
<Typo word="aangeduid" find="\baangeduidt\b" replace="aangeduid" />
<Typo word="aanvoerster" find="anvoerdster" replace="anvoerster" />
<Typo word="aartsbisschop" find="\baartbi[s]+chop" replace="aartsbisschop" />
<Typo word="abattoir" find="\babotoir(s)?\b" replace="abattoir$1" />
<Typo word="aberratie" find="\baberatie(s)?\b" replace="aberratie$1" />
<Typo word="abonne-" find="\ba[b]+o[n]+e(e|ment|ren|erd)" replace="abonne$1" />
<Typo word="achillespees" find=" Achillespe(es|zen)" replace=" achillespe$1" />
<Typo word="accuraat" find="\b(A|a)cura(at|te)\b" replace="$1ccura$2" />
<Typo word="-aïsch + -oïsch" find="([^ao])(a|o)isch" replace="$1$2ïsch" />
<Typo word="-oïek + -aïek" find="\b(o|a)iek\b" replace="$1ïek" />
<Typo word="geabonne-" find="\bgea[b]+o[n]+eerd" replace="geabonneerd" />
<Typo word="abracadabra" find="\ba[bc]a[bc]adabra\b" replace="abracadabra" />
<Typo word="abrupt" find="\babrubt\b" replace="abrupt" />
<Typo word="adresseren" find="(A|a)ddresse(er|re)" replace="$1dresse$2" />
<Typo word="absorptie" find="absorbtie" replace="absorptie" />
<Typo word="-acceler-" find="a(cc|ks)ell?er(atie|eer|eren)" replace="acceler$2" />
<Typo word="accept-" find="\ba(ks|c)ept" replace="accept" />
<Typo word="accijns" find="\bacijn(s|zen)\b" replace="accijn$1" />
<Typo word="accolade" find="\bacolade(s)?\b" replace="accolade$1" />
<Typo word="-accommod-" find="a(cc|kk|k|c)o[m]+od" replace="accommod" />
<Typo word="-accordeer-" find="a(kk?|c)ord(eer|eren)" replace="accord$2" />
<Typo word="accuraat" find="\ba(kk|k|c)uraat\b" replace="accuraat" />
<Typo word="achttien" find="\bachtien\b" replace="achttien" />
<Typo word="acquisitie" find="\bakwisitie\b" replace="acquisitie" />
<Typo word="actie" find="\baktie\b" replace="actie" />
<Typo word="acties" find="\bactie's\b" replace="acties" />
<Typo word="actie-" find="\baktie(f|s|ve|ven)\b" replace="actie$1" />
<Typo word="activiteit" find="\baktiviteit" replace="activiteit" />
<Typo word="acuut" find="\ba(k|kk|cc)uut\b" replace="acuut" />
<Typo word="adamsappel" find=" Adamsappel" replace=" adamsappel" />
<Typo word="addendum" find="(A|a)dend(um|a)" replace="$1ddend$2" />
<Typo word="ad fundum" find="\bad-?fundum\b" replace="ad fundum" />
<Typo word="ad hoc" find="\bad-?hoc\b" replace="ad hoc" />
<Typo word="ad rem" find="\bad-?rem\b" replace="ad rem" />
<Typo word="adellijk" find="\badelijk" replace="adellijk" />
<Typo word="adequaat" find="\badekwa(at|te)\b" replace="adequa$1" />
<Typo word="adjunct" find="\badjunkt\b" replace="adjunct" />
<Typo word="aero" find="\b(A|a)ëro\b" replace="$1ero" />
<Typo word="airbag" find="\b(A|a)ir bag\b" replace="$1irbag" />
<Typo word="afkick" find="\b(A|a)fkik" replace="$1fkick" />
<Typo word="affront-" find="afront(eer|eren|en)" replace="affront$1" />
<Typo word="afspeelt" find="\bafspeeld\b" replace="afspeelt" />
<Typo word="aftands" find="\baftans" replace="aftands" />
<Typo word="agrarisch" find="(A|a)ggrari" replace="$1grari" />
<Typo word="aggregaat" find="\bagrega(at|ten)\b" replace="aggrega$1" />
<Typo word="agressie-" find="\baggressi(e|ef|eve|viteit)?" replace="agressi$1" />
<Typo word="akkefietje" find="\bakkevietje" replace="akkefietje" />
<Typo word="akkoord" find="\ba(c|cc|k)oord(en)?\b" replace="akkoord$2" />
<Typo word="aktetas" find="(A|a)[ck]ten?tas" replace="$1ktetas" />
<Typo word="accorderen" find="(A|a)(kk?|c)orde(e)?r" replace="$1ccorde$3r" />
<Typo word="akoestisch" find="\ba(cc?|kk?)o[eu]sti(sch|es)" replace="akoestisch" />
<Typo word="algoritm-" find="(A|a)lgorithm" replace="$1lgoritm" />
<Typo word="alliantie" find="\b(A|a)liantie" replace="$1lliantie" />
<Typo word="alle drie" find="(A|a)lledrie" replace="$1lle drie" />
<Typo word="allerlei" find="\ballerlij\b" replace="allerlei" />
<Typo word="als volgt" find="\balsvolgt\b" replace="als volgt" />
<Typo word="aluminium" find="\ba[l]+umi[nm]i(m|n)?um\b" replace="aluminium" />
<Typo word="amanuensis" find="\bamuniensus\b" replace="amanuensis" />
<Typo word="amfibie" find="(A|a)mphibi([^ou])" replace="$1mfibi$2" />
<Typo word="ammoniak" find="\bamoniak\b" replace="ammoniak" />
<Typo word="analist" find="\banalyst(en)?" replace="analist$1" />
<Typo word="anderszins" find="\banderzins\b" replace="anderszins" />
<Typo word="anekdote" find="\banecdote\b" replace="anekdote" />
<Typo word="antedateren" find="\bantidateren" replace="antedateren" />
<Typo word="antiheld" find="\banti-held\b" replace="antiheld" />
<Typo word="antiquaar" find="\bantikwa(ar|ren)\b" replace="antiqua$1" />
<Typo word="antrax" find="\banthra(x|ks)\b" replace="antrax" />
<Typo word="aperitief" find="\bap[eé]r[ai]tief\b" replace="aperitief" />
<Typo word="apezuur" find="\bapenzuur\b" replace="apezuur" />
<Typo word="APG II-systeem" find="\bAPG II systeem\b" replace="APG II-systeem" />
<Typo word="APG-systeem" find="\bAPG systeem\b" replace="APG-systeem" />
<Typo word="apocriefe" find="\bapocrieve\b" replace="apocriefe" />
<Typo word="appartement" find="\bapartement" replace="appartement" />
<Typo word="appel" find="\bappèl\b" replace="appel" />
<Typo word="appelleer" find="\bappeleer" replace="appelleer" />
<Typo word="appelleren" find="\bappeleren" replace="appelleren" />
<Typo word="-applaudisseer-" find="a[p]+lau[ds]i[s]+(eerd|eert|eren)" replace="applaudiss$1" />
<Typo word="applaus" find="\baplaus\b" replace="applaus" />
<Typo word="arrondissement" find="\ba[r]+ondi[s]+ement" replace="arrondissement" />
<Typo word="artdirector" find="\bart-?direktor\b" replace="artdirector" />
<Typo word="artikel" find="\bartiekel" replace="artikel" />
<Typo word="artritis" find="\barthritis\b" replace="artritis" />
<Typo word="artrose" find="\barthrose\b" replace="artrose" />
<Typo word="aspirine" find="\basperi(ne|entje)" replace="aspiri$1" />
<Typo word="atletiek" find="\bathleti(ek|sme)\b" replace="atleti$1" />
<Typo word="au bain marie" find="\bau-?bain-?marie\b" replace="au bain-marie" />
<Typo word="au sérieux" find="\boo-serieus\b" replace="au sérieux" />
<Typo word="augustus" find="\baugust\b" replace="augustus" />
<Typo word="autori(satie|teit)" find="\bauthori(satie|teit)" replace="autori$1" />
<Typo word="azimut" find="\bazimuth\b" replace="azimut" />
<Typo word="baby'(s|tje)" find="\bbabie(s|tje)\b" replace="baby'$1" />
<Typo word="bagatelliseren" find="\bbag[ea]tel?li[sz]e" replace="bagatellise" />
<Typo word="balustrade" find="\bball?uu?strade" replace="balustrade" />
<Typo word="barbecue" find="\bbarbe(kju|que)\b" replace="barbecue" />
<Typo word="barrière" find="\bbarjaire\b" replace="barrière" />
<Typo word="batikken" find="\bbatiken\b" replace="batikken" />
<Typo word="batterij" find="\bbaterij\b" replace="batterij" />
<Typo word="(on)bederfelijk" find="(B|b|Onb|onb)ederflijk" replace="$1ederfelijk" />
<Typo word="bedrieglijk" find="\bbedrie?ge?lijk" replace="bedrieglijk" />
<Typo word="beëindig" find="\bbeeindig" replace="beëindig" />
<Typo word="beeltenis" find="\bbeeldtenis" replace="beeltenis" />
<Typo word="begrafenis" find="\bbegravenis\b" replace="begrafenis" />
<Typo word="begroeiing" find="\bbegroeing\b" replace="begroeiing" />
<Typo word="behartigenswaardig" find="\bbehartenswaardig" replace="behartigenswaardig" />
<Typo word="bemoeienis" find="\bbemoeiienis\b" replace="bemoeienis" />
<Typo word="biatlon" find="\bbiathlon" replace="biatlon" />
<Typo word="bijvoeglijk" find="\bbijvoegelijk" replace="bijvoeglijk" />
<Typo word="bio-energie" find="\bbioenergie\b" replace="bio-energie" />
<Typo word="bisschop" find="\bbischop" replace="bisschop" />
<Typo word="bizon" find="\bbison(s)?\b" replace="bizon$1" />
<Typo word="black box" find="\bblack-?box\b" replace="black box" />
<Typo word="blindeman" find="\bblindenman\b" replace="blindeman" />
<Typo word="boeddhisme" find="\bboedisme\b" replace="boeddhisme" />
<Typo word="boedstraffelijk" find="(B|b)oedstraflijk" replace="$1oedstraffelijk" />
<Typo word="bon vivant" find="\bbon-?vivant" replace="bon vivant" />
<Typo word="bosschage" find="\bboss?age" replace="bosschage" />
<Typo word="bouzouki" find="\bbousouki\b" replace="bouzouki" />
<Typo word="Brahmaan" find="\bbramaan\b" replace="Brahmaan" />
<Typo word="bravoure" find="\bbravoer\b" replace="bravoure" />
<Typo word="-bruuskeer-" find="bruu?skk?e(ren|erd|ert)" replace="bruuske$1" />
<Typo word="buiig (regenachtig, humeurig)" find="\bbui?ïg\b" replace="buiig" />
<Typo word="buitenissig" find="\bbuite[n]+i[s]+ig" replace="buitenissig" />
<Typo word="bungeejump" find="\bbung(y|e)jump" replace="bungeejump" />
<Typo word="bureau" find="\bburo\b" replace="bureau" />
<Typo word="bureaus" find="\bbureau's\b" replace="bureaus" />
<Typo word="bureaus" find="\bbureaux\b" replace="bureaus" />
<Typo word="bureaus" find="\bburo's\b" replace="bureaus" />
<Typo word="burgemeester" find="burgermeester" replace="burgemeester" />
<Typo word="burgerlijk" find="\bburgelijk" replace="burgerlijk" />
<Typo word="burn-out" find="\bburnout\b" replace="burn-out" />
<Typo word="cabaretier" find="\bcabarettier" replace="cabaretier" />
<Typo word="cabernet" find="\bCabernet" replace="cabernet" />
<Typo word="cadeau" find="\bkado\b" replace="cadeau" />
<Typo word="cadeaus" find="\bcadeau's\b" replace="cadeaus" />
<Typo word="Caesar" find="\bCeasar\b" replace="Caesar" />
<Typo word="caleidoscopisch" find="\bkaleidoscopisch\b" replace="caleidoscopisch" />
<Typo word="camee" find="\bcamé\b" replace="camee" />
<Typo word="caoutchouc" find="\bkoeouttjoek\b" replace="caoutchouc" />
<Typo word="cappuccino" find="\bca[p]+u[c]+ino\b" replace="cappuccino" />
<Typo word="carburateur" find="\bcarberateur\b" replace="carburateur" />
<Typo word="carillon" find="\bcarriljon\b" replace="carillon" />
<Typo word="carrosserie" find="(C|c)arr?oss?erie" replace="$1arrosserie" />
<Typo word="carrousel" find="\bca[r]+ou[s]+el(s)?\b" replace="carrousel$1" />
<Typo word="cartogra(af|aven|afie)" find="\bkartogra" replace="cartogra" />
<Typo word="categorie" find="\b[kc]at[ae]gorie\b" replace="categorie" />
<Typo word="centra of centrums" find="\bcentra's\b" replace="centra" />
<Typo word="chachacha" find="\bcha-cha-cha\b" replace="chachacha" />
<Typo word="chic" find="\bsjiek\b" replace="chic" />
<Typo word="chique" find="\bsjieke\b" replace="chique" />
<Typo word="choqueren" find="\b(ge)?s[jh]o[ck]+(eren|eer)" replace="$1choqu$2" />
<Typo word="christendemocra(at|ten|tie|tisch)" find="\b(C|c)hristen-democra(at|ten|tie|tisch)" replace="$1hristendemocra$2" />
<Typo word="chronische-vermoeidheidssyndroom" find="\b(C|c)hronische? vermoeidheids?syndroom" replace="$1hronische-vermoeidheidssyndroom" />
<Typo word="chrysant" find="\bchr[iy]santh?(en)?\b" replace="chrysant$1" />
<Typo word="cilinder" find="\bcylinder(s)?\b" replace="cilinder$1" />
<Typo word="cilindrisch" find="\bcylindrisch" replace="cilindrisch" />
<Typo word="cipres" find="\bcypres(sen)?\b" replace="cipres$1" />
<Typo word="cirkel" find="\b(C|c)ircel(s)?\b" replace="$1irkel$2" />
<Typo word="cliché" find="\bklisjee(s)?\b" replace="cliché$1" />
<Typo word="-committeer-" find="commit(eren|eert|eerd)" replace="committ$1" />
<Typo word="communiqué" find="\bkom[eu]nikee\b" replace="communiqué" />
<Typo word="compact disc" find="\bcompact-?disc\b" replace="compact disc" />
<Typo word="complot-" find="\bkomplot" replace="complot" />
<Typo word="compote" find="kompote\b" replace="compote" />
<Typo word="compromitteren" find="compromiteren" replace="compromitteren" />
<Typo word="-concurreer-" find="concur(er)?(eer|eren|ent)" replace="concurr$2" />
<Typo word="conference" find="\bconferanse\b" replace="conference" />
<Typo word="-confisqueer-" find="(ge)?confis[ck](eer|eren)" replace="$1confisqu$2" />
<Typo word="consensus" find="\bconcensus\b" replace="consensus" />
<Typo word="contact" find="\bkontakt(en)?\b" replace="contact$1" />
<Typo word="-controle-" find="[ck]ontroll?e(?!rs?\b)" replace="controle" />
<Typo word="copernicaans" find="\bCopernica(ans|nisme)" replace="copernica$1" />
<Typo word="corpus" find="\bkorpus\b" replace="corpus" />
<Typo word="correct" find="\bkorrekt(e)?\b" replace="correct$1" />
<Typo word="cosmetica" find="\bkosmeti[ck]a\b" replace="cosmetica" />
<Typo word="cosmetisch" find="\bkosmetisch" replace="cosmetisch" />
<Typo word="coupé" find="\bkoepee\b" replace="coupé" />
<Typo word="cranberry's" find="\bkranberries\b" replace="cranberry's" />
<Typo word="creperen" find="\bkreperen\b" replace="creperen" />
<Typo word="cursus" find="\b[ck]ur[sz][eu]s\b" replace="cursus" />
<Typo word="cv-" find="\bCV-(ketel|installat)" replace="cv-$1" />
<Typo word="daarentegen" find="\bdaarintegen\b" replace="daarentegen" />
<Typo word="dan wel" find="\bdanwel\b" replace="dan wel" />
<Typo word="data of datums" find="\bdata's\b" replace="data" />
<Typo word="de facto" find="\bdé ?fakto\b" replace="de facto" />
<Typo word="decolleté" find="\bdekoletee\b" replace="decolleté" />
<Typo word="definitie" find="\bdefenitie(f|ve)?\b" replace="definitie$1" />
<Typo word="deutsch" find="\b(D|d)euts?ch" replace="$1eutsch" />
<Typo word="-diagnosticeer-" find="diagnostiseer" replace="diagnosticeer" />
<Typo word="diagnosticeren" find="\bdiagnostiseren" replace="diagnosticeren" />
<Typo word="diakritisch" find="\bdiacritisch" replace="diakritisch" />
<Typo word="diarree" find="\bdiarrhee\b" replace="diarree" />
<Typo word="dia's" find="\b(D|d)iass?en\b" replace="$1ia's" />
<Typo word="dichtgeslibd" find="\bdichtgeslipt\b" replace="dichtgeslibd" />
<Typo word="dichtstbijzijnd" find="\bdichtsbijzijnd" replace="dichtstbijzijnd" />
<Typo word="diepreligieuze" find="\bdiep religieuze\b" replace="diepreligieuze" />
<Typo word="dioxide" find="\bdioxyde\b" replace="dioxide" />
<Typo word="direct" find="\bdirekt\b" replace="direct" />
<Typo word="directeur" find="\bdirekteur" replace="directeur" />
<Typo word="directie" find="\bdirektie" replace="directie" />
<Typo word="-directory's" find="directories\b" replace="directory's" />
<Typo word="discussie" find="\bdis[ck]usie" replace="discussie" />
<Typo word="displays" find="\bdasplays\b" replace="displays" />
<Typo word="-distantieer-" find="distansieer" replace="distantieer" />
<Typo word="-distilleer-" find="d[ei]stileer" replace="distilleer" />
<Typo word="distributies" find="\bdistributie's\b" replace="distributies" />
<Typo word="document" find="\bdokument\b" replace="document" />
<Typo word="Dow-Jonesindex" find="\bdow-?jones-?index\b" replace="Dow-Jonesindex" />
<Typo word="dreumesen" find="\bdreumessen\b" replace="dreumesen" />
<Typo word="dromedaris" find="\bdrommedaris\b" replace="dromedaris" />
<Typo word="dronkenlap" find="\bdronkelap" replace="dronkenlap" />
<Typo word="ecotaks" find="\becotax(en)?\b" replace="ecotaks$1" />
<Typo word="eczeem" find="\be(ks|xz)eem\b" replace="eczeem" />
<Typo word="eengezinswoning" find="\beensgezinswoning\b" replace="eengezinswoning" />
<Typo word="eens en voor altijd" find="\bvoor eens en (voor )?altijd\b" replace="eens en voor altijd" />
<Typo word="Eerste Wereldoorlog" find="\b[Ee]erste [Ww]ereldoorlog\b" replace="Eerste Wereldoorlog" />
<Typo word="eigennaam" find="\beigena(am|men)\b" replace="eigenna$1" />
<Typo word="eigenlijk" find="\beigen?l(ei|ij)k" replace="eigenlijk" />
<Typo word="economi(e|sch)" find="\bekonomi(e|sche?)\b" replace="economi$1" />
<Typo word="elektrisch-" find="\belectrisch" replace="elektrisch" />
<Typo word="elektriciteit" find="\belectriciteit" replace="elektriciteit" />
<Typo word="elektrocut-" find="\bele[ck]tro[ck]ut" replace="elektrocut" />
<Typo word="elektrode" find="\belectrode" replace="elektrode" />
<Typo word="elektron" find="\belectron\b" replace="elektron" />
<Typo word="elektronica" find="\bele[ck]troni[ck]a\b" replace="elektronica" />
<Typo word="elektronisch" find="\belectronisch" replace="elektronisch" />
<Typo word="elpees" find="(E|e)lpee[`'’‘]s" replace="$1lpees" />
<Typo word="emfase" find="\bemfaze\b" replace="emfase" />
<Typo word="enige" find="\benigste(n)?\b" replace="enige$1" />
<Typo word="enigszins" find="\benigzins\b" replace="enigszins" />
<Typo word="enscen(eer|eren)-" find="\bensen(eer|eren)" replace="enscen$1" />
<Typo word="entrecote" find="\bentre(k|c)[oô]+te?" replace="entrecote" />
<Typo word="entrecote" find="\bentrekoot\b" replace="entrecote" />
<Typo word="en zo meer" find="\benzomeer\b" replace="en zo meer" />
<Typo word="erfelijk" find="\b(E|e)rflijk" replace="$1rfelijk" />
<Typo word="espresso" find="\bexpresso\b" replace="espresso" />
<Typo word="esthe(et|ten|tiek|tica)-" find="\beste(et|ten|tiek|tic|tisch)" replace="esthe$1" />
<Typo word="etappes" find="\betappe's\b" replace="etappes" />
<Typo word="et cetera" find="(E|e)tcetera" replace="$1t cetera" />
<Typo word="ethica of ethiek" find="\betica\b" replace="ethica" />
<Typo word="ethi(cus|..)" find="\beti(ca|cus|ci|ek|sch|sche)\b" replace="ethi$1" />
<Typo word="etnisch" find="\bethnisch(e)?\b" replace="etnisch$1" />
<Typo word="etnografie" find="\bethnografie\b" replace="etnografie" />
<Typo word="euthanasie" find="\beuth?[ae]nasie\b" replace="euthanasie" />
<Typo word="ex-libres" find="\bex ?libres\b" replace="ex-libres" />
<Typo word="experiment" find="\bexpiriment" replace="experiment" />
<Typo word="extensie" find="\bextentie\b" replace="extensie" />
<Typo word="facsimile" find="\bfassimiel\b" replace="facsimile" />
<Typo word="faillissement" find="\bfaillisement" replace="faillissement" />
<Typo word="faillissement" find="\bfajiesement" replace="faillissement" />
<Typo word="faliekant" find="\bfalikant\b" replace="faliekant" />
<Typo word="fascinerend" find="\bfacc?inerend\b" replace="fascinerend" />
<Typo word="favoriete" find="\bfavorite\b" replace="favoriete" />
<Typo word="februari" find="\bfebruary\b" replace="februari" />
<Typo word="fecaal" find="\bfaeca(al|le|liën)\b" replace="feca$1" />
<Typo word="feces" find="\bfaeces\b" replace="feces" />
<Typo word="fervent" find="\bvervent(e)?" replace="fervent$1" />
<Typo word="fietsster" find="\bfietster" replace="fietsster" />
<Typo word="fitness" find="\bfitnus\b" replace="fitness" />
<Typo word="flamboyant" find="\bflambwajant" replace="flamboyant" />
<Typo word="focuste" find="\bfocusde" replace="focuste" />
<Typo word="fondue" find="\bfondu\b" replace="fondue" />
<Typo word="-formatte(er-/ren)" find="formate(er|ren)" replace="formatte$1" />
<Typo word="-fotograf(ie/eren/en)" find="fotograv(ie/eren/en)" replace="fotograf$1" />
<Typo word="-fotokopie-" find="fotocopie" replace="fotokopie" />
<Typo word="foerage-" find="\bfourage" replace="foerage" />
<Typo word="Franciscaner" find="\b[fF]ran[sc]iscaner\b" replace="franciscaner" />
<Typo word="frêle" find="\bfrele\b" replace="frêle" />
<Typo word="Führer" find="\b[fF][uü]h?rer" replace="Führer" />
<Typo word="fulltime" find="\bfull-time" replace="fulltime" />
<Typo word="functies" find="\bfun[ck]tie'?(s)?\b" replace="functie$1" />
<Typo word="fünf" find="\b(F|f)unf\b" replace="$1ünf" />
<Typo word="für" find="\b(F|f)ur ([A-Z])" replace="$1ür $2" />
<Typo word="galei" find="\bgallei" replace="galei" />
<Typo word="galerie/galerij" find="\bgalleri(e|j)" replace="galeri$1" />
<Typo word="gebied" find="\bgebeid(en)?\b" replace="gebied$1" />
<Typo word="geen gebruik gemaakt" find="\bgeen gebruikgemaakt" replace="geen gebruik gemaakt" />
<Typo word="niet gebruikgemaakt" find="\bniet gebruik gemaakt" replace="niet gebruikgemaakt" />
<Typo word="gecoacht" find="\bgecoache?d\b" replace="gecoacht" />
<Typo word="gecoverd" find="gecovered" replace="gecoverd" />
<Typo word="gedachtegang" find="\bgedachtengang\b" replace="gedachtegang" />
<Typo word="gedachtegoed" find="\bgedachtengoed\b" replace="gedachtegoed" />
<Typo word="geenszins" find="\b(G|g)een[sz]ins\b" replace="$1eenszins" />
<Typo word="gefinisht" find="\b(G|g)efinishe?d\b" replace="$1efinisht" />
<Typo word="gefocust" find="\bgefocuse?d\b" replace="gefocust" />
<Typo word="gegrild" find="\bgegrilled(e)?\b" replace="gegrild$1" />
<Typo word="gekapseisd" find="\bgekapsijsd" replace="gekapseisd" />
<Typo word="gekastijd" find="\bgekasteid" replace="gekastijd" />
<Typo word="gekruist" find="\bgekruisd(e)?\b" replace="gekruist$1" />
<Typo word="geleased" find="\bgeleasd(e)?\b" replace="geleased$1" />
<Typo word="geleaset" find="\bgeleast(e)?\b" replace="geleaset$1" />
<Typo word="gemasterd" find="\bge(re)?mastered\b" replace="ge$1masterd" />
<Typo word="gemeenschap" find="\bgemeeenschap\b" replace="gemeenschap" />
<Typo word="gemixt" find="\bge(re)?mixe?d\b" replace="ge$1mixt" />
<Typo word="geprobeerd" find="\bgeprobeert\b" replace="geprobeerd" />
<Typo word="geracet" find="\bgeraced\b" replace="geracet" />
<Typo word="gerechtelijk" find="\bgerechterlijk" replace="gerechtelijk" />
<Typo word="gerelaxt" find="\bgerelaxed\b" replace="gerelaxt" />
<Typo word="gerenommeerd" find="\bgerenomeerd\b" replace="gerenommeerd" />
<Typo word="gestrest" find="\bgestresst" replace="gestrest" />
<Typo word="gesurft" find="\bgesurfd\b" replace="gesurft" />
<Typo word="geweest" find="\bgeweesd\b" replace="geweest" />
<Typo word="gewelddadig" find="\bgeweldadig" replace="gewelddadig" />
<Typo word="gezamenlijk" find="\bgezamelijk" replace="gezamenlijk" />
<Typo word="gezegd" find="\bgezgd\b" replace="gezegd" />
<Typo word="gezelschapsspel" find="\bgezelschapspel" replace="gezelschapsspel" />
<Typo word="gezindte" find="\bgezinte\b" replace="gezindte" />
<Typo word="gezouten" find="\bgezoute\b" replace="gezouten" />
<Typo word="glooiing" find="\bglooing\b" replace="glooiing" />
<Typo word="goedemiddag" find="\bgoedenmiddag\b" replace="goedemiddag" />
<Typo word="goedendag" find="\bgoededag\b" replace="goedendag" />
<Typo word="gortepap" find="\bgortenpap\b" replace="gortepap" />
<Typo word="gotiek" find="\bgothiek\b" replace="gotiek" />
<Typo word="gotisch" find="\bgothisch" replace="gotisch" />
<Typo word="goulash" find="\bgo[eu]lasj\b" replace="goulash" />
<Typo word="gouverneur" find="\bgouveneur" replace="gouverneur" />
<Typo word="graffiti" find="\bgra[f]+i[t]+i\b" replace="graffiti" />
<Typo word="grenzeloos" find="\bgrenzenlo(os|ze)\b" replace="grenzelo$1" />
<Typo word="groentesoep" find="\bgroentensoep\b" replace="groentesoep" />
<Typo word="grofstoffelijk" find="(G|g)rofstoff?lijk" replace="$1rofstoffelijk" />
<Typo word="grotendeels" find="\bgrootendeels\b" replace="grotendeels" />
<Typo word="guerrilla" find="\bguerilla\b" replace="guerrilla" />
<Typo word="gynaecolog-" find="\bgynecolo(og|gie|gen)" replace="gynaecolo$1" />
<Typo word="hagenpreek" find="\bhagepre(ek|ken)\b" replace="hagenpre$1" />
<Typo word="handvatten" find="\bhandvaten\b" replace="handvatten" />
<Typo word="hand-en-spandienst" find="\bhand- en spandienst" replace="hand-en-spandienst" />
<Typo word="happy end" find="\bhappy-?end\b" replace="happy end" />
<Typo word="hardvochtig" find="\bhartvochtig" replace="hardvochtig" />
<Typo word="harmonica" find="\bharmonika\b" replace="harmonica" />
<Typo word="harmonica's" find="\bharmonika'?s\b" replace="harmonica's" />
<Typo word="hartenlust" find="\bhartelust\b" replace="hartenlust" />
<Typo word="hartstikke" find="\bhard?stikke\b" replace="hartstikke" />
<Typo word="haviken" find="\bhavikken\b" replace="haviken" />
<Typo word="havo/mavodiploma" find="\b(h|m)avo-diploma" replace="$1avodiploma" />
<Typo word="heden ten dage" find="\bheden ?tendage\b" replace="heden ten dage" />
<Typo word="helikopter" find="\bhelicopter" replace="helikopter" />
<Typo word="hemdje" find="\bhempje(s)?\b" replace="hemdje$1" />
<Typo word="hepatitis" find="\bhepatites\b" replace="hepatitis" />
<Typo word="hidjab" find="\bhidjâb\b" replace="hidjab" />
<Typo word="hinniken" find="(H|h)innikken" replace="$1inniken" />
<Typo word="hobby's" find="\bhobbies\b" replace="hobby's" />
<Typo word="hoffelijk" find="(H|h)oflijk" replace="$1offelijk" />
<Typo word="honderdste" find="\bhonderste" replace="honderdste" />
<Typo word="hoofdstad" find="\bhoofstad\b" replace="hoofdstad" />
<Typo word="hoofdsteden" find="\bhoofsteden\b" replace="hoofdsteden" />
<Typo word="hopelijk" find="\bhopenlijk\b" replace="hopelijk" />
<Typo word="html" find="\bhmtl\b" replace="html" />
<Typo word="hyacint" find="\bhyacinth" replace="hyacint" />
<Typo word="hypotheek" find="\bhie?poth?e(ek|ken)\b" replace="hypothe$1" />
<Typo word="iconen" find="\bikonen\b" replace="iconen" />
<Typo word="iconografi-" find="\bikonografi" replace="iconografi" />
<Typo word="icoon" find="\bikoon\b" replace="icoon" />
<Typo word="identificatie" find="\bin?dentifi[ck]atie\b" replace="identificatie" />
<Typo word="identiteit" find="\bindentiteit" replace="identiteit" />
<Typo word="idyllisch" find="\bidillisch" replace="idyllisch" />
<Typo word="ik word" find="\b(I|i)k wordt\b" replace="$1k word" />
<Typo word="illuster" find="\bieluster(e)?\b" replace="illuster$1" />
<Typo word="imit-" find="\bimmit(atie|eren|eer)" replace="imit$1" />
<Typo word="immigrant-" find="\bimigrant(en)?\b" replace="immigrant$1" />
<Typo word="immunogeniciteit" find="\bimmunogeniteit\b" replace="immunogeniciteit" />
<Typo word="immuun" find="\bi[mn]muu[mn]\b" replace="immuun" />
<Typo word="impresari(aat|o)" find="\bimpressari(aat|o)" replace="impresari$1" />
<Typo word="infanterie" find="\binfantrie\b" replace="infanterie" />
<Typo word="initiatief" find="\biniatief\b" replace="initiatief" />
<Typo word="insect" find="\binsekt(en)?\b" replace="insect$1" />
<Typo word="installeren" find="\binstal(atie|eren|eer)" replace="install$1" />
<Typo word="interessant" find="\binte[r]+e[s]+ant" replace="interessant" />
<Typo word="interesse-" find="\binte?r?re[s]+e" replace="interesse" />
<Typo word="interim-manager" find="\binterim ?manager\b" replace="interim-manager" />
<Typo word="interpreteren" find="\bintepreteren\b" replace="interpreteren" />
<Typo word="interview" find="\bintervieuw" replace="interview" />
<Typo word="invloedssfeer" find="\binvloedsfe(er|ren)" replace="invloedssfe$1" />
<Typo word="i.p.v." find="\bipv( |. )" replace="i.p.v. " />
<Typo word="jakobsladder" find="\b[jJ]a[ck]obsladder\b" replace="jakobsladder" />
<Typo word="jacquet" find="\bzjaket\b" replace="jacquet" />
<Typo word="jak" find="\byak\b" replace="jak" />
<Typo word="jaloezie" find="\bjalousie\b" replace="jaloezie" />
<Typo word="januari" find="\bjanuary\b" replace="januari" />
<Typo word="jaren xx, xx, xx en xx" find="\b(J|j)aren +(\[+\d+\-\d+\|)?[`'’‘]?(\d0)?(\]*)(, *)?(\[+\d+\-\d+\|)?[`'’‘]?(\d0)?(\]*)(, *)?(\[+\d+\-\d+\|)?[`'’‘]?(\d0)?(\]*)(-| +en +)?(\[+\d+\-\d+\|)?[`'’‘]?(\d0)(\]*)" replace="$1aren $2$3$4$5$6$7$8$9$10$11$12$13$14$15$16" />
<Typo word="jubileum" find="\bjubilieum\b" replace="jubileum" />
<Typo word="juli" find="\bjuly\b" replace="juli" />
<Typo word="juni" find="\bjune\b" replace="juni" />
<Typo word="kajak" find="\bkayak" replace="kajak" />
<Typo word="kalifaat" find="\bkaliefa(at|ten)\b" replace="kalifa$1" />
<Typo word="kalligrafie" find="\b[kc]all?igrafie\b" replace="kalligrafie" />
<Typo word="kangoeroe-" find="\bkang[aoe]roe" replace="kangoeroe" />
<Typo word="kangoeroes" find="\bkangoeroe's\b" replace="kangoeroes" />
<Typo word="kanunniken" find="\bkann?unn?ikk?(en)?" replace="kanunnik$1" />
<Typo word="kapittel" find="\bkapp?itt?el\b" replace="kapittel" />
<Typo word="kapittelen" find="\bkappitt?elen" replace="kapittelen" />
<Typo word="kapseis-" find="\bkapsijs" replace="kapseis" />
<Typo word="kapseizen" find="\bkapsijzen\b" replace="kapseizen" />
<Typo word="karamel" find="\bcaramel" replace="karamel" />
<Typo word="-karamelliseer" find="karamelise(erd|ren)" replace="karamellise$1" />
<Typo word="karekiet" find="\bkarakiet" replace="karekiet" />
<Typo word="karwijzaad" find="\bkarweiza(ad|den)\b" replace="karwijza$1" />
<Typo word="kasjmier" find="\bkasmier\b" replace="kasjmier" />
<Typo word="kastijd-" find="\bkasteid" replace="kastijd" />
<Typo word="katheter" find="\bcatheter" replace="katheter" />
<Typo word="kievieten" find="\bkievietten\b" replace="kievieten" />
<Typo word="kieviten" find="\bkievitten\b" replace="kieviten" />
<Typo word="klavecimbel" find="\bclavecimbel" replace="klavecimbel" />
<Typo word="klerelijer" find="\bklerenlijer\b" replace="klerelijer" />
<Typo word="klerikaal" find="\b[ck]leri[ck]a(al|le)" replace="klerika$1" />
<Typo word="klittenband" find="\bklitteband" replace="klittenband" />
<Typo word="klokkentoren" find="(k|K)lokketoren" replace="$1lokkentoren" />
<Typo word="kolibrie" find="\bkolibri\b" replace="kolibrie" />
<Typo word="kolibries" find="\bkolibri's\b" replace="kolibries" />
<Typo word="kolossaal" find="\bkoll?oss?a(al|le)" replace="kolossa$1" />
<Typo word="kolom" find="\b(k|K)ollom" replace="kolom" />
<Typo word="Koninginnedag" find="\bKoninginnendag\b" replace="Koninginnedag" />
<Typo word="kopie" find="\bcopie\b" replace="kopie" />
<Typo word="kopieën" find="\bkopies\b" replace="kopieën" />
<Typo word="kopiist" find="\bkopieist" replace="kopiist" />
<Typo word="-kosmos" find="cosmos\b" replace="kosmos" />
<Typo word="kosteloos" find="\bkostenlo(os|ze)" replace="kostelo$1" />
<Typo word="krokus" find="\bcrocus(sen)?\b" replace="krokus$1" />
<Typo word="kubisme" find="\bcubisme\b" replace="kubisme" />
<Typo word="kubistisch" find="\bcubistisch" replace="kubistisch" />
<Typo word="kubus" find="\bcubus(sen)?\b" replace="kubus$1" />
<Typo word="kwanta" find="\bquanta\b" replace="kwanta" />
<Typo word="kwantum-" find="\bquantum" replace="kwantum" />
<Typo word="kwarts" find="\bquartz\b" replace="kwarts" />
<Typo word="laatste" find="\blaa(st|ts)e\b" replace="laatste" />
<Typo word="labyrint" find="\blabyrinth" replace="labyrint" />
<Typo word="ladekast" find="\bladenkast" replace="ladekast" />
<Typo word="lambriser-" find="\blambrizer(en|ing)" replace="lambriser$1" />
<Typo word="lasagne" find="\blasagna" replace="lasagne" />
<Typo word="lasagne" find="\blazanja\b" replace="lasagne" />
<Typo word="lay-out" find="\blayout\b" replace="lay-out" />
<Typo word="libellen" find="\blibelles\b" replace="libellen" />
<Typo word="licentie" find="\blicen[cs]ie" replace="licentie" />
<Typo word="licht bewolkt" find="\blicht-?bewolkt\b" replace="licht bewolkt" />
<Typo word="liedjesschrijver" find="\bliedjeschrijver" replace="liedjesschrijver" />
<Typo word="limerick" find="\blimerik" replace="limerick" />
<Typo word="lineair" find="\bliniair" replace="lineair" />
<Typo word="liniaal" find="\blineaal" replace="liniaal" />
<Typo word="linialen" find="\blinealen" replace="linialen" />
<Typo word="litteken" find="\blidteken" replace="litteken" />
<Typo word="lijfstraffelijk" find="\b(L|l)ijfstraff?lijk" replace="$1ijfstraffelijk" />
<Typo word="lijfelijk" find="\b(L|l)ijflijk" replace="$1ijfelijk" />
<Typo word="locatie" find="\blokatie\b" replace="locatie" />
<Typo word="locatie(f|s)" find="\blokatie(f|s)\b" replace="locatie$1" />
<Typo word="loep" find="\bloupe?\b" replace="loep" />
<Typo word="loffelijk" find="(L|l)oflijk" replace="$1offelijk" />
<Typo word="lokaal" find="\blocaal\b" replace="lokaal" />
<Typo word="lokale" find="\blocale\b" replace="lokale" />
<Typo word="maart" find="\bmarch\b" replace="maart" />
<Typo word="maatschappij" find="maatschapij" replace="maatschappij" />
<Typo word="macaroni" find="\bmac(ca)?roni\b" replace="macaroni" />
<Typo word="maffia" find="\bmafia\b" replace="maffia" />
<Typo word="maffiose" find="\bmafioze" replace="maffiose" />
<Typo word="mandarijn" find="\bmanderijn" replace="mandarijn" />
<Typo word="maneschijn" find="\bmanenschijn\b" replace="maneschijn" />
<Typo word="mavo-diploma" find="\bmavo ?diploma" replace="mavo-diploma" />
<Typo word="meerdere" find="\bmeedere\b" replace="meerdere" />
<Typo word="mei" find="\bmay\b" replace="mei" />
<Typo word="meier" find="\bmeijer\b" replace="meier" />
<Typo word="menselijk" find="\bmensenlijk(e)?\b" replace="menselijk$1" />
<Typo word="micro-" find="\bmikro" replace="micro" />
<Typo word="middeleeuwen" find="\bmiddell?ee?uwen\b" replace="middeleeuwen" />
<Typo word="middeleeuws" find="\bmiddell?ee?uws" replace="middeleeuws" />
<Typo word="miljoen" find="\bmillioen" replace="miljoen" />
<Typo word="millennia" find="\bmill?enn?ia\b" replace="millennia" />
<Typo word="millennium" find="\bmill?enn?ium\b" replace="millennium" />
<Typo word="milligram" find="\bmiligram" replace="milligram" />
<Typo word="milliliter" find="\bmililiter" replace="milliliter" />
<Typo word="millimeter" find="\bmilimeter" replace="millimeter" />
<Typo word="mimicry" find="\bmimicrie\b" replace="mimicry" />
<Typo word="minuscuul" find="\bminusku(ul|le)" replace="minuscu$1" />
<Typo word="modelleer" find="\bmodel(eer|eren)" replace="modell$1" />
<Typo word="molecuul" find="\bmoleku(ul|len)" replace="molecu$1" />
<Typo word="mondharmonica" find="\bmondharmonika\b" replace="mondharmonica" />
<Typo word="mondharmonica's" find="\bmondharmonika'?s\b" replace="mondharmonica's" />
<Typo word="monniken" find="\bmonn?ikk?en\b" replace="monniken" />
<Typo word="motor" find="\bmoter\b" replace="motor" />
<Typo word="musea" find="\bmusea'?s\b" replace="musea" />
<Typo word="museum" find="\bmusseum\b" replace="museum" />
<Typo word="muzikale" find="\bmuziekale\b" replace="muzikale" />
<Typo word="muzikant" find="\bmuziekant\b" replace="muzikant" />
<Typo word="na-apen" find="\bna[aä]pen\b" replace="na-apen" />
<Typo word="naar verluidt" find="\bnaar verluid\b" replace="naar verluidt" />
<Typo word="namelijk" find="\bnamenlijk\b" replace="namelijk" />
<Typo word="naoorlogs" find="\bna-oorlogs" replace="naoorlogs" />
<Typo word="nazi's" find="\b(N|n)azis\b" replace="$1azi's" />
<Typo word="nazi's" find="\b Nazi('s)?\b" replace=" nazi$1" />
<Typo word="neergevlijd" find="\bneergevleid" replace="neergevlijd" />
<Typo word="neervlijen" find="\bneervleien" replace="neervlijen" />
<Typo word="neerwaarts" find="\bneerwaards" replace="neerwaarts" />
<Typo word="netto-inkomen" find="\bnettoinkomen" replace="netto-inkomen" />
<Typo word="niet" find="\bneit\b" replace="niet" />
<Typo word="niet-roker" find="\bnietroker\b" replace="niet-roker" />
<Typo word="niettemin" find="\bnietemin\b" replace="niettemin" />
<Typo word="nieuwe" find="\bniewe(r)?\b" replace="nieuwe$1" />
<Typo word="niveau" find="\bnivo\b" replace="niveau" />
<Typo word="niveaus" find="\bniv(eau|o)'?s\b" replace="niveaus" />
<Typo word="nochtans" find="\bnochthans\b" replace="nochtans" />
<Typo word="noodweerexces" find="\bnoodweer-exces" replace="noodweerexces" />
<Typo word="noordwaarts" find="\bnoordwaards" replace="noordwaarts" />
<Typo word="NSB'er" find="\bNSB-er" replace="NSB'er" />
<Typo word="nucleaire" find="\bnucleare\b" replace="nucleaire" />
<Typo word="numeriek" find="\bnummeriek" replace="numeriek" />
<Typo word="octaaf" find="\boktaaf\b" replace="octaaf" />
<Typo word="octaven" find="\bo[ck]ta[fv]en\b" replace="octaven" />
<Typo word="oeuvre" find="\boevre\b" replace="oeuvre" />
<Typo word="offset" find="\bofset\b" replace="offset" />
<Typo word="oktober" find="\boctober\b" replace="oktober" />
<Typo word="omelet" find="\bommelet\b" replace="omelet" />
<Typo word="omtrent" find="\b(O|o)mtrend\b" replace="$1mtrent" />
<Typo word="on-lineverbinding" find="\bonline-?verbinding" replace="on-lineverbinding" />
<Typo word="onder ander" find="\bonderander" replace="onder ander" />
<Typo word="onder meer" find="\bondermeer" replace="onder meer" />
<Typo word="onmiddellijk" find="\b(O|o)[mn]middell?ijk" replace="$1nmiddellijk" />
<Typo word="ontdek-" find="\bondek(ken|t)" replace="ontdek$1" />
<Typo word="ontsta-" find="\bonsta(an|at)?\b" replace="ontsta$1" />
<Typo word="ontstond" find="\bonstond" replace="ontstond" />
<Typo word="onttrek-" find="\bontrek(ken|t)?\b" replace="onttrek$1" />
<Typo word="onttrok-" find="\bontrok(ken)?\b" replace="onttrok$1" />
<Typo word="ontvang-" find="\bonvang(t|en)?\b" replace="ontvang$1" />
<Typo word="ontwikkel-" find="\bonwikkel" replace="ontwikkel" />
<Typo word="oorspronkelijk" find="\boorspr?on[gk]+elijk" replace="oorspronkelijk" />
<Typo word="oostwaarts" find="\boostwaards" replace="oostwaarts" />
<Typo word="opnieuw" find="\bovernieuw\b" replace="opnieuw" />
<Typo word="opwaarts" find="\bopwaards" replace="opwaarts" />
<Typo word="origineel" find="\borgine(el|le)" replace="origine$1" />
<Typo word="orka" find="\borca(s)?\b" replace="orka$1" />
<Typo word="oud-leerling" find="\boudleerling\b" replace="oud-leerling" />
<Typo word="overerfelijk" find="\b(O|o)vererff?lijk" replace="$1vererfelijk" />
<Typo word="overschrijden" find="overschreiden" replace="overschrijden" />
<Typo word="oxidatie" find="\boxydatie\b" replace="oxidatie" />
<Typo word="-oxide-" find="oxyde(s|n|ert|erd|ren)?" replace="oxide$1" />
<Typo word="paardenbloem" find="\bpaardebloem" replace="paardenbloem" />
<Typo word="paddenstoel" find="\bpaddestoel" replace="paddenstoel" />
<Typo word="pannenkoek" find="\bpannekoek" replace="pannenkoek" />
<Typo word="paparazzi" find="\bpaparazi" replace="paparazzi" />
<Typo word="paraffine" find="\bparafine" replace="paraffine" />
<Typo word="parallel" find="\bparalel" replace="parallel" />
<Typo word="parallellepipedum" find="\bparall?ell?epipedum\b" replace="parallellepipedum" />
<Typo word="pauze" find="\bpause\b" replace="pauze" />
<Typo word="penalty’s" find="\bpenalties\b" replace="penalty’s" />
<Typo word="penitentiair" find="\bpenitentair" replace="penitentiair" />
<Typo word="per se" find="\b(?<![Tt]er )per-?se\b" replace="per se" />
<Typo word="perpetuum" find="\bperpet(ue|eu)m" replace="perpetuum" />
<Typo word="perziken" find="(P|p)erzikken" replace="$1erziken" />
<Typo word="piramidaal" find="\bpyramid(e|aal|ale)" replace="piramid$1" />
<Typo word="pittoresk" find="\bpitt?ores(k|que)\b" replace="pittoresk" />
<Typo word="pittoreske" find="\bpitoreske\b" replace="pittoreske" />
<Typo word="plakkaat" find="\bplaka(at|ten)\b" replace="plakka$1" />
<Typo word="politiekorps" find="\bpolitiecorps" replace="politiekorps" />
<Typo word="porselein" find="\bporcelein" replace="porselein" />
<Typo word="portemonnee" find="\bportemonee" replace="portemonnee" />
<Typo word="postume" find="\bposthume\b" replace="postume" />
<Typo word="postuum" find="\bposthuum\b" replace="postuum" />
<Typo word="potpourri" find="\bpotporie\b" replace="potpourri" />
<Typo word="prakkiseren" find="\bprakkizeren\b" replace="prakkiseren" />
<Typo word="praktisch" find="\bpractisch" replace="praktisch" />
<Typo word="praktiseren" find="\bpra[ck]tizeren\b" replace="praktiseren" />
<Typo word="precieze" find="(P|p)reciese" replace="$1recieze" />
<Typo word="predicaat" find="\bpredika(at|ten|tief|tieve)" replace="predica$1" />
<Typo word="prins-gemaal" find="\bprinsgemaal\b" replace="prins-gemaal" />
<Typo word="probeert" find="\bprobeerd\b" replace="probeert" />
<Typo word="product" find="\bprodukt(en|ie|ief|ies|ieve|iviteit)?\b" replace="product$1" />
<Typo word="professioneel" find="\bproff?ess?ione(el|le)" replace="professione$1" />
<Typo word="professor" find="\bproff?ess?or" replace="professor" />
<Typo word="promillage" find="\bpromilage" replace="promillage" />
<Typo word="propedeuse" find="\bpropaedeuse" replace="propedeuse" />
<Typo word="propedeutisch" find="\bpropaedeutisch" replace="propedeutisch" />
<Typo word="puberteit" find="\bpubertijd" replace="puberteit" />
<Typo word="publicatie" find="\bpublikatie" replace="publicatie" />
<Typo word="publiekelijk" find="\bpublikelijk" replace="publiekelijk" />
<Typo word="pullover" find="\bpull-over" replace="pullover" />
<Typo word="pyjama" find="\bpyama" replace="pyjama" />
<Typo word="Pyrenese" find="\bPyreneese\b" replace="Pyrenese" />
<Typo word="quaker" find="\bqweker\b" replace="quaker" />
<Typo word="quiz" find="\bkwis(-)?(leider|master|)?\b" replace="quiz$2" />
<Typo word="quizzen" find="\bkwissen\b" replace="quizzen" />
<Typo word="ragout" find="\bragoe\b" replace="ragout" />
<Typo word="ragout" find="\bragoût\b" replace="ragout" />
<Typo word="reactie" find="\breaktie(f|s)?\b" replace="reactie$1" />
<Typo word="recensie" find="\brecentie" replace="recensie" />
<Typo word="rechterlijk" find="\brechtelijk" replace="rechterlijk" />
<Typo word="rechts afslaan" find="\brechtsafslaan\b" replace="rechts afslaan" />
<Typo word="rechtsaf gaan" find="\brechtsafgaan\b" replace="rechtsaf gaan" />
<Typo word="rechtstreeks" find="\brechtsstreeks" replace="rechtstreeks" />
<Typo word="rechtszaak" find="\brechtza(ak|ken)\b" replace="rechtsza$1" />
<Typo word="reclame" find="\breklame" replace="reclame" />
<Typo word="rederijker" find="\bredereiker" replace="rederijker" />
<Typo word="reductie" find="\breduktie" replace="reductie" />
<Typo word="reductor" find="\breduktor" replace="reductor" />
<Typo word="regisseur" find="\bregiseur" replace="regisseur" />
<Typo word="reglement" find="\bregelement" replace="reglement" />
<Typo word="reikwijdte" find="\breikweite\b" replace="reikwijdte" />
<Typo word="rekruteer-" find="\brecrute(er|ren)" replace="rekrute$1" />
<Typo word="relaxt" find="\brelekst\b" replace="relaxt" />
<Typo word="represaille" find="\brepressaille" replace="represaille" />
<Typo word="retoriek" find="\brhetori(ek|sch)" replace="retori$1" />
<Typo word="reuma" find="\brheuma\b" replace="reuma" />
<Typo word="rigoureus" find="\brigoe?reu(s|ze)\b" replace="rigoureu$1" />
<Typo word="rock-'n-roll" find="(R|r)ock( and | ?'n'? ?| & )(R|r)oll" replace="$1ock-'n-$1oll" />
<Typo word="ronddraaien" find="rondraaien" replace="ronddraaien" />
<Typo word="royalty's" find="\broyalties\b" replace="royalty's" />
<Typo word="ruggespraak" find="\bruggenspraak\b" replace="ruggespraak" />
<Typo word="rhythm-and-blues" find="\brhythm and blues\b" replace="rhythm-and-blues" />
<Typo word="sacharide" find="\bSaccharide\b" replace="sacharide" />
<Typo word="santenkraam" find="\bsantekra(am|men)\b" replace="santenkra$1" />
<Typo word="satelliet" find="\bsatt?ell?iet" replace="satelliet" />
<Typo word="schaatsster" find="\bschaatster" replace="schaatsster" />
<Typo word="schmink" find="\bsmink(en)?\b" replace="schmink$1" />
<Typo word="schnitzel" find="\bsnietsel(s)?\b" replace="schnitzel$1" />
<Typo word="sciencefiction" find="\bscience[ -]fiction\b" replace="sciencefiction" />
<Typo word="seks" find="\bsex(e)?\b" replace="seks$1" />
<Typo word="seksualisme" find="\b(bi|homo)?sexuali(sme|teit)\b" replace="$1seksuali$2" />
<Typo word="seksueel" find="\b(bi|homo)?sexue(el|le)\b" replace="$1seksue$2" />
<Typo word="sekte" find="\bsecte(s|n)?\b" replace="sekte$1" />
<Typo word="sexappeal" find="\bseks-?appeal\b" replace="sexappeal" />
<Typo word="sidekick" find="\bside-kick" replace="sidekick" />
<Typo word="sieraad" find="\bsierra(ad|den)\b" replace="siera$1" />
<Typo word="sint-juttemis" find="\bsint ?juttemis\b" replace="sint-juttemis" />
<Typo word="Sint-Petrus" find="\bSint Petrus\b" replace="Sint-Petrus" />
<Typo word="sjiiet" find="\bs[hj]i'?ie?t(en)?\b" replace="sjiiet$1" />
<Typo word="sjiitisch" find="\bs[hj]i'?ie?tisch\b" replace="sjiitisch" />
<Typo word="sketch" find="\bscetch(es)?\b" replace="sketch$1" />
<Typo word="slechteriken" find="\bslechterikken\b" replace="slechteriken" />
<Typo word="slechts" find="\b(S|s)le(ch|g)t?s" replace="$1lechts" />
<Typo word="sociaaldemocraat-" find="\bsociaal-democra(at|ten|tie|tisch)" replace="sociaaldemocra$1" />
<Typo word="soeverein" find="\bsouverein" replace="soeverein" />
<Typo word="souteneur" find="\bso[eu]ter?neur" replace="souteneur" />
<Typo word="sowieso" find="\b[sz]owie[sz]o\b" replace="sowieso" />
<Typo word="spaghetti" find="\bspagg?h?ett?h?i\b" replace="spaghetti" />
<Typo word="specifiek" find="\bspeciefiek" replace="specifiek" />
<Typo word="spelfout" find="\bspellingsfout" replace="spelfout" />
<Typo word="sperziebonen" find="\bsperciebo(on|nen)\b" replace="sperziebo$1" />
<Typo word="spinnenweb" find="\bspinneweb" replace="spinnenweb" />
<Typo word="SS'er" find="\bSS-er" replace="SS'er" />
<Typo word="staakt-het-vuren" find="\bstaakt ?het ?vuren\b" replace="staakt-het-vuren" />
<Typo word="staatsiebezoek" find="\bstatiebezoek" replace="staatsiebezoek" />
<Typo word="stagiaire" find="\bstagière" replace="stagiaire" />
<Typo word="stal" find="\bsteelde\b" replace="stal" />
<Typo word="stalen" find="\bsteelden\b" replace="stalen" />
<Typo word="steile" find="\bstijle\b" replace="steile" />
<Typo word="steradiaal" find="\bsterradiaal\b" replace="steradiaal" />
<Typo word="stewardess" find="\bstewardes(en)?\b" replace="stewardess$1" />
<Typo word="stiekem" find="\bstiekum\b" replace="stiekem" />
<Typo word="stoefen" find="\bstoeffen\b" replace="stoefen" />
<Typo word="(on)stoffelijk" find="\b(S|s|Ons|ons)toff?lijk" replace="$1toffelijk" />
<Typo word="strafrechtelijk" find="\bstrafrechterlijk" replace="strafrechtelijk" />
<Typo word="strikt" find="\bstrict(e)?\b" replace="strikt$1" />
<Typo word="-structu(ur|ren|reren|reer)" find="struktu(ur|ren|reren|reer)" replace="structu$1" />
<Typo word="succes" find="\bsuccess(vol)?\b" replace="succes$1" />
<Typo word="succes" find="\bsu(c|ks)es(vol|sen|sie)?\b" replace="succes$2" />
<Typo word="super-de-luxe" find="\bsuperdeluxe\b" replace="super-de-luxe" />
<Typo word="surseance" find="\bsurceance\b" replace="surseance" />
<Typo word="sympathie" find="\bs[iy]mpath?ie\b" replace="sympathie" />
<Typo word="taks" find="\btax(en)?\b" replace="taks$1" />
<Typo word="taxfree" find="\bta(x|ks)[ -]?free\b" replace="taxfree" />
<Typo word="te allen tijde" find="\bten alle tijden\b" replace="te allen tijde" />
<Typo word="tegenwoordig" find="\b(T|t)egewoordig" replace="$1egenwoordig" />
<Typo word="te midden van" find="\btemiddenvan\b" replace="te midden van" />
<Typo word="televisie-uitzending" find="televisieuitzending" replace="televisie-uitzending" />
<Typo word="ten gevolge" find="\btengevolge\b" replace="ten gevolge" />
<Typo word="ten langen leste" find="\btenlangeleste\b" replace="ten langen leste" />
<Typo word="tennisster" find="\btennister" replace="tennisster" />
<Typo word="tennisterrein" find="\btennissterrein" replace="tennisterrein" />
<Typo word="terrein" find="\bterr?einn?(en)?\b" replace="terrein$1" />
<Typo word="terpentijn" find="\bterpetijn" replace="terpentijn" />
<Typo word="tezamen" find="\btesamen\b" replace="tezamen" />
<Typo word="tezelfdertijd" find="\b(T|t)erzelfdertijd" replace="$1ezelfdertijd" />
<Typo word="tiran" find="\btyran\b" replace="tiran" />
<Typo word="toenmalig" find="\btoemalig" replace="toenmalig" />
<Typo word="toentertijd" find="\btoendertijd\b" replace="toentertijd" />
<Typo word="toerisme" find="\btourisme\b" replace="toerisme" />
<Typo word="toernooi" find="\btournooi" replace="toernooi" />
<Typo word="torsade de pointes" find="\btorsade des pointes\b" replace="torsade de pointes" />
<Typo word="tot stand komen" find="\btotstandkomen\b" replace="tot stand komen" />
<Typo word="tournee" find="\btoernee\b" replace="tournee" />
<Typo word="tournees" find="\btournee's\b" replace="tournees" />
<Typo word="trafiek" find="\btraffiek\b" replace="trafiek" />
<Typo word="treffelijk" find="\b(T|t)reff?lijk" replace="$1reffelijk" />
<Typo word="trigonometrie" find="\btrigoniometrie\b" replace="trigonometrie" />
<Typo word="trukendoos" find="\btru(c|kk)endo(os|zen)\b" replace="trukendo$1" />
<Typo word="turfsteen" find="\bturfsteen" replace="tufsteen" />
<Typo word="turfstenen" find="\bturfstenen" replace="tufstenen" />
<Typo word="Tweede Kamerlid" find="\bTweede-Kamerlid\b" replace="Tweede Kamerlid" />
<Typo word="typefout" find="\btypfout" replace="typefout" />
<Typo word="typewerk" find="\btypwerk" replace="typewerk" />
<Typo word="uitentreuren" find="\buittentreure\b" replace="uitentreuren" />
<Typo word="uiteraard" find="\buitteraard\b" replace="uiteraard" />
<Typo word="uitermate" find="\buittermate\b" replace="uitermate" />
<Typo word="uiting" find="\buitting\b" replace="uiting" />
<Typo word="uittreksel" find="\buitreksel" replace="uittreksel" />
<Typo word="ukkepuk" find="\bukepuk" replace="ukkepuk" />
<Typo word="up-to-date" find="\buptodate\b" replace="up-to-date" />
<Typo word="vacature" find="\bvakature" replace="vacature" />
<Typo word="vakantie" find="\bvacantie" replace="vakantie" />
<Typo word="vanille-ijs" find="\bvanilleijs" replace="vanille-ijs" />
<Typo word="varianten" find="\bvariëten\b" replace="varianten" />
<Typo word="varieert" find="\bvarieërt\b" replace="varieert" />
<Typo word="verder" find="\bveder\b" replace="verder" />
<Typo word="verderfelijk" find="(V|v)erderff?lijk" replace="$1erderfelijk" />
<Typo word="vergoelijk-" find="\bvergoeilijk" replace="vergoelijk" />
<Typo word="vermeien = zich vermaken" find="\bvermijen\b" replace="vermeien" />
<Typo word="vermout" find="\bvermouth\b" replace="vermout" />
<Typo word="verrass-" find="\bverass(en|ing)" replace="verrass$1" />
<Typo word="verrast" find="\bverast" replace="verrast" />
<Typo word="verrot" find="\bverot\b" replace="verrot" />
<Typo word="verrotte" find="\bverotte" replace="verrotte" />
<Typo word="verticaal" find="\bvertika(al|le)" replace="vertica$1" />
<Typo word="voortreffelijk" find="(V|v)oortreff?lijk" replace="$1oortreffelijk" />
<Typo word="vervolgens" find="\bvervolges\b" replace="vervolgens" />
<Typo word="verwierf" find="\bverworf\b" replace="verwierf" />
<Typo word="verzamelingenleer" find="\bverzamelingsleer\b" replace="verzamelingenleer" />
<Typo word="vicepresident" find="\bvice-president" replace="vicepresident" />
<Typo word="vicevoorzitter" find="\bvice-voorzitter" replace="vicevoorzitter" />
<Typo word="veertien" find="\bviertien\b" replace="veertien" />
<Typo word="violen" find="\bvioolen\b" replace="violen" />
<Typo word="vis-à-vis" find="\bviesavis\b" replace="vis-à-vis" />
<Typo word="voer" find="\bvaarde\b" replace="voer" />
<Typo word="voeren" find="\bvaarden\b" replace="voeren" />
<Typo word="voltooiing" find="\bvoltooiï?ng" replace="voltooiing" />
<Typo word="vond" find="\bvondt\b" replace="vond" />
<Typo word="vondsten" find="\bvondsen\b" replace="vondsten" />
<Typo word="voor zover" find="\b(V|v)oorzover\b" replace="$1oor zover" />
<Typo word="vrijheidsstrijd" find="\bvrijheidstrijd" replace="vrijheidsstrijd" />
<Typo word="vulkanisatie" find="\b(Ge|ge)?(V|v)ulcanis(atie|eren|eer[dt]e?n?|me)" replace="$1$2ulkanis$3" />
<Typo word="vulkanologie" find="\bvulcanologie" replace="vulkanologie" />
<Typo word="weerszijden" find="\bweerzijden\b" replace="weerszijden" />
<Typo word="weerzinwekkend" find="\bweersinwekkend" replace="weerzinwekkend" />
<Typo word="weliswaar" find="\bwel(eens|lis)waar\b" replace="weliswaar" />
<Typo word="werd" find="\bwerdt\b" replace="werd" />
<Typo word="westwaarts" find="\bwestwaards" replace="westwaarts" />
<Typo word="wiegendood" find="\bwiegedood\b" replace="wiegendood" />
<Typo word="woestenij" find="\bwoesternij" replace="woestenij" />
<Typo word="woon-werkverkeer" find="\bwoonwerk-?verkeer\b" replace="woon-werkverkeer" />
<Typo word="woordvoerster" find="\bwoordvoerdster" replace="woordvoerster" />
<Typo word="yoghurt" find="\bjoghurt\b" replace="yoghurt" />
<Typo word="een x-aantal" find="(E|e)en [Xx]-?( )?[Aa]antal" replace="$1en x-aantal" />
<Typo word="zaniken" find="(Z|z)anikken" replace="$1aniken" />
<Typo word="zijn" find="\bzinj\b" replace="zijn" />
<Typo word="zijn" find="\bzjin\b" replace="zijn" />
<Typo word="zinnebeeld" find="\bzinnenbeeld" replace="zinnebeeld" />
<Typo word="zo-even" find="\bzoëven\b" replace="zo-even" />
<Typo word="zuidwaarts" find="\bzuidwaards" replace="zuidwaarts" />
<Typo word="zwezeriken" find="\bzwezerikken\b" replace="zwezeriken" />
<Typo word="Zwitserse" find="\bZwisterse\b" replace="Zwitserse" />

Los of aaneen[bewerken]

<Typo word="even groot" find="\b(E|e)vengro(ot|te)\b" replace="$1ven gro$2" />
<Typo word="onverrichter zake" find="\b(O|o)nverr?ichterzake\b" replace="$1nverrichter zake" />
<Typo word="ter wille van" find="\bterwillevan\b" replace="ter wille van" />
<Typo word="ter zake" find="\bterzake\b" replace="ter zake" />
<Typo word="zo nodig" find="\bzonodig\b" replace="zo nodig" />

Woorden met diakritische letters[bewerken]

<!--bron : eigen samenstelling déRahier op basis van het Groene Boekje-->
<!--gelieve fouten te melden via [[Overleg gebruiker:DéRahier/Typos]]-->
<!--wordt opzij gehouden wegens teveel kans op 'false positives' : à;crème,officiëren;poëma;première;scène;tracé;maté;doublé;beziën;siërra;coupé;löss -->
<!--wordt opzij gehouden omdat doorgaans toch anders geschreven : psyché;maëstro;löss;stèle;rapé-->
<!--volgende sjablonen hebben elementen die niet mogen aangepast worden : Sjabloon:zee;Sjabloon:eiland;Sjabloon:infobox wijk;Sjabloon:infobox plaats in Nederland;Sjabloon:Hebreeuwse letter herkomst;Sjabloon:Gemeente in Nederland plus;Sjabloon:Infobox Recept;Sjabloon:Infobox Locomotief;Sjabloon:Infobox programmeertaal-->
<Typo word="-tieel" find="tiëel\b" replace="tieel" />
<Typo word="seriën" find="(S|s)eri[eë]+n\b" replace="$1eriën" />
<Typo word="aangeërfd" find="(A|a)ange[-]?[eë]rfd" replace="$1angeërfd" />
<Typo word="abituriënt" find="(A|a)biturient" replace="$1bituriënt" />
<Typo word="ablutiën" find="(A|a)bluti[eë]+n" replace="$1blutiën" />
<Typo word="absenteïsme" find="(A|a)bsenteisme" replace="$1bsenteïsme" />
<Typo word="academiën" find="(A|a)cademi[eë]+n" replace="$1cademiën" />
<Typo word="acrobatieën" find="(A|a)crobati[eë]+n" replace="$1crobatieën" />
<Typo word="actuariële" find="(A|a)ctuariele" replace="$1ctuariële" />
<Typo word="affiliëren" find="(A|a)ffilieren" replace="$1ffiliëren" />
<Typo word="afgeëist" find="(A|a)fgeeist" replace="$1fgeëist" />
<Typo word="afgevreeën" find="(A|a)fgevre[eë]+n" replace="$1fgevreeën" />
<Typo word="agrariër" find="(A|a)grarier" replace="$1grariër" />
<Typo word="algebraïs(ch/t)" find="(A|a)lgebrais(ch|t)" replace="$1lgebraïs$2" />
<Typo word="aliënatie" find="(A|a)lienatie" replace="$1liënatie" />
<Typo word="aliëneerde/ren" find="(A|a)liene(erde|ren)" replace="$1liëne$2" />
<Typo word="alkaliën" find="(A|a)lkali[eë]+n" replace="$1lkaliën" />
<Typo word="alkaloïde" find="(A|a)lkaloide" replace="$1lkaloïde" />
<Typo word="allegorieën" find="(A|a)llegori[eë]+n" replace="$1llegorieën" />
<Typo word="allergieën" find="(A|a)llergi[eë]+n" replace="$1llergieën" />
<Typo word="aloë" find="\b(A|a)loe\b" replace="$1loë" />
<Typo word="altruïs(me/t)" find="(A|a)ltruis(me|t)" replace="$1ltruïs$2" />
<Typo word="ambiëren" find="(A|a)mbi[eë]+ren" replace="$1mbiëren" />
<Typo word="amfibieën" find="(A|a)mfibi[eë]+n" replace="$1mfibieën" />
<Typo word="amnestieën" find="(A|a)mnesti[eë]+n" replace="$1mnestieën" />
<Typo word="ampère" find="\b(A|a)mpere" replace="$1mpère" />
<Typo word="analogieën" find="(A|a)nalogi[eë]+n" replace="$1nalogieën" />
<Typo word="anciënniteit" find="(A|a)ncienniteit" replace="$1nciënniteit" />
<Typo word="annuïteit" find="(A|a)nnuiteit" replace="$1nnuïteit" />
<Typo word="anomalieën" find="(A|a)nomali[eë]+n" replace="$1nomalieën" />
<Typo word="anthologieën" find="(A|a)nthologi[eë]+n" replace="$1nthologieën" />
<Typo word="antinomieën" find="(A|a)ntinomi[eë]+n" replace="$1ntinomieën" />
<Typo word="antipathieën" find="(A|a)ntipathi[eë]+n" replace="$1ntipathieën" />
<Typo word="apologieën" find="(A|a)pologi[eë]+n" replace="$1pologieën" />
<Typo word="appreciëren" find="(A|a)ppreci[eë]+ren" replace="$1ppreciëren" />
<Typo word="arameeër" find="(A|a)rame[eë]+r" replace="$1rameeër" />
<Typo word="archaïs(eerde/eren/me/tisch)" find="(A|a)rchais(eerde|eren|me|tisch)" replace="$1rchaïs$2" />
<Typo word="ariër" find="\b(A|a)rier" replace="$1riër" />
<Typo word="aristocratieën" find="(A|a)ristocrati[eë]+n" replace="$1ristocratieën" />
<Typo word="armeniër" find="(A|a)rmenier" replace="$1rmeniër" />
<Typo word="arresleeën" find="(A|a)rresle[eë]+n" replace="$1rresleeën" />
<Typo word="arteriën" find="(A|a)rterien" replace="$1rteriën" />
<Typo word="artificiële" find="(A|a)rtifici[eë]+le" replace="$1rtificiële" />
<Typo word="associé" find="(A|a)ssocie\b" replace="$1ssocié" />
<Typo word="associëren" find="(A|a)ssocieren" replace="$1ssociëren" />
<Typo word="assurantiën" find="(A|a)ssuranti[eë]+n" replace="$1ssurantiën" />
<Typo word="asteroïde" find="(A|a)steroide" replace="$1steroïde" />
<Typo word="atheïs(me/t)" find="(A|a)theis(me|t)" replace="$1theïs$2" />
<Typo word="atjeeër" find="(A|a)tje[eë]+r" replace="$1tjeeër" />
<Typo word="atrofiëren" find="(A|a)trofi[eë]+ren" replace="$1trofiëren" />
<Typo word="attaché" find="(A|a)ttache\b" replace="$1ttaché" />
<Typo word="audiëntie" find="(A|a)udientie" replace="$1udiëntie" />
<Typo word="auspiciën" find="(A|a)uspici[eë]+n" replace="$1uspiciën" />
<Typo word="australiër" find="[Aa]ustralier" replace="Australiër" />
<Typo word="autarchieën" find="(A|a)utarchi[eë]+n" replace="$1utarchieën" />
<Typo word="autobiografieën" find="(A|a)utobiografi[eë]+n" replace="$1utobiografieën" />
<Typo word="autografieën" find="(A|a)utografi[eë]+n" replace="$1utografieën" />
<Typo word="avant-scène" find="(A|a)vant-?sc[eè]ne" replace="$1vant-scène" />
<Typo word="bacteriën/le" find="(B|b)acteri[eë]+(n|le)" replace="$1acterië$2" />
<Typo word="bagagereçu" find="(B|b)agagerecu" replace="$1agagereçu" />
<Typo word="bajadère" find="(B|b)ajadere" replace="$1ajadère" />
<Typo word="baratterieën" find="(B|b)aratteri[eë]+n" replace="$1aratterieën" />
<Typo word="barbecueën" find="(B|b)arbecu[eë]+n" replace="$1arbecueën" />
<Typo word="barensweeën" find="(B|b)arenswe[eë]+n" replace="$1arensweeën" />
<Typo word="baronieën" find="(B|b)aroni[eë]+n" replace="$1aronieën" />
<Typo word="barrière" find="(B|b)arriere" replace="$1arrière" />
<Typo word="bas-reliëf" find="(B|b)as-?reli[eë]f" replace="$1as-reliëf" />
<Typo word="bediscussiëren" find="(B|b)ediscussieren" replace="$1ediscussiëren" />
<Typo word="bedoeïen" find="[Bb]edoeien" replace="Bedoeïen" />
<Typo word="beëdig(d/en/ing)" find="\b(B|b)eedig(d|en|ing)" replace="$1eëdig$2" />
<Typo word="beëindig(d/en)" find="\b(B|b)eeindig(d|en)" replace="$1eëindig$2" />
<Typo word="beërfd" find="\b(B|b)eerfd" replace="$1eërfd" />
<Typo word="beërv(en/ing)" find="\b(B|b)eerv(en|ing)" replace="$1eërv$2" />
<Typo word="beïnvloed" find="(B|b)einvloed" replace="$1eïnvloed" />
<Typo word="benedictiën" find="(B|b)enedicti[eë]+n" replace="$1enedictiën" />
<Typo word="beneficiën" find="(B|b)enefici[eë]+n" replace="$1eneficiën" />
<Typo word="benzoë" find="(B|b)enzoe" replace="$1enzoë" />
<Typo word="beolië(n/r/rs)" find="(B|b)eolie(n|rs?)" replace="$1eolië$2" />
<Typo word="bergère" find="bergere" replace="bergère" />
<Typo word="betraliën" find="(B|b)etralien" replace="$1etraliën" />
<Typo word="beursconditiën" find="(B|b)eursconditi[eë]+n" replace="$1eursconditiën" />
<Typo word="bibliografieën" find="(B|b)ibliografi[eë]+n" replace="$1ibliografieën" />
<Typo word="bijouterieën" find="(B|b)ijouteri[eë]+n" replace="$1ijouterieën" />
<Typo word="biografieën" find="(B|b)iografi[eë]+n" replace="$1iografieën" />
<Typo word="blasfemieën" find="(B|b)lasfemi[eë]+n" replace="$1lasfemieën" />
<Typo word="blocnote" find="(B|b)loknote" replace="$1locnote" />
<Typo word="bobsleeën" find="(B|b)obsle[eë]+n" replace="$1obsleeën" />
<Typo word="boetpredikatiën" find="(B|b)oetpredikatien" replace="$1oetpredikatiën" />
<Typo word="bohemien" find="(B|b)ohémien" replace="$1ohemien" />
<Typo word="bonbonnière" find="(B|b)onbonniere" replace="$1onbonnière" />
<Typo word="bonnetterieën" find="(B|b)onnetteri[eë]+n" replace="$1onnetterieën" />
<Typo word="braniën" find="(B|b)ranien" replace="$1raniën" />
<Typo word="cacteeën" find="(C|c)acte[eë]+n" replace="$1acteeën" />
<Typo word="café-" find="(C|c)af[eé]-" replace="$1afé-" />
<Typo word="caféhoud(er/ster)" find="(C|c)afehoud(er|ster)" replace="$1aféhoud$2" />
<Typo word="cafeïne" find="(C|c)a[f]+e[iï]ne" replace="$1afeïne" />
<Typo word="cafés" find="(C|c)af[eé]'?s" replace="$1afés" />
<Typo word="caissière" find="[ck]ai?ssi[eè]re" replace="caissière" />
<Typo word="caissière" find="[CK]ai?ssi[eè]re" replace="Caissière" />
<Typo word="calorieën" find="(C|c)alori[eë]+n" replace="$1alorieën" />
<Typo word="calorifère" find="(C|c)alorifere" replace="$1alorifère" />
<Typo word="cameeën" find="(C|c)ame[eë]+n" replace="$1ameeën" />
<Typo word="campêchehout" find="(C|c)ampechehout" replace="$1ampêchehout" />
<Typo word="canapé" find="(C|c)anape" replace="$1anapé" />
<Typo word="cantinière" find="(C|c)antiniere" replace="$1antinière" />
<Typo word="cariës" find="\b(C|c)aries\b" replace="$1ariës" />
<Typo word="carré" find="(C|c)arre\b" replace="$1arré" />
<Typo word="carrière" find="(C|c)arri[eëé]re(s)?\b" replace="$1arrière$2" />
<Typo word="carrosserieën" find="(C|c)arr?oss?eri[eë]+n" replace="$1arrosserieën" />
<Typo word="caseïne" find="(C|c)aseine" replace="$1aseïne" />
<Typo word="casuïst" find="(C|c)asuist" replace="$1asuïst" />
<Typo word="categorieën" find="(C|c)at[ea]gori[eë]+n" replace="$1ategorieën" />
<Typo word="causerieën" find="(C|c)auseri[eë]+n" replace="$1auserieën" />
<Typo word="celluloïde" find="(C|c)elluloide" replace="$1elluloïde" />
<Typo word="ceremoniële" find="(C|c)eremoniele" replace="$1eremoniële" />
<Typo word="cetaceeën" find="(C|c)etace[eë]+n" replace="$1etaceeën" />
<Typo word="chaldeeë(n/r)" find="(C|c)halde[eë]+(n|r)" replace="$1haldeeë$2" />
<Typo word="char-à-bancs" find="(C|c)har-a-bancs" replace="$1har-à-bancs" />
<Typo word="chemicaliën" find="(C|c)hemicalien" replace="$1hemicaliën" />
<Typo word="chiffonnière" find="(C|c)hiffonniere" replace="$1hiffonnière" />
<Typo word="chimère" find="(C|c)himere" replace="$1himère" />
<Typo word="chinoiserieën" find="(C|c)hinoiseri[eë]+n" replace="$1hinoiserieën" />
<Typo word="chrestomathieën" find="(C|c)hrestomathi[eë]+n" replace="$1hrestomathieën" />
<Typo word="chronologieën" find="(C|c)hronologi[eë]+n" replace="$1hronologieën" />
<Typo word="ciboriën" find="(C|c)iborien" replace="$1iboriën" />
<Typo word="cisterciënzer" find="(C|c)istercienzer" replace="$1isterciënzer" />
<Typo word="cliché" find="(C|c)lich[eé]+\b" replace="$1liché" />
<Typo word="cliënt-" find="(C|c)lient(en|e|eel)" replace="$1liënt$2" />
<Typo word="clientèle" find="(C|c)li[ëe]nt[eè]le" replace="$1lientèle" />
<Typo word="codeïne" find="(C|c)odeine" replace="$1odeïne" />
<Typo word="coëducatie" find="(C|c)oeducatie" replace="$1oëducatie" />
<Typo word="coëfficiënt" find="(C|c)o[eë]ffici[eë]nt" replace="$1oëfficiënt" />
<Typo word="coïncide(erde/ntie/ren)" find="(C|c)oincide(erde|ntie|ren)" replace="$1oïncide$2" />
<Typo word="colloïda(al/le)" find="(C|c)olloida(al|le)" replace="$1olloïda$2" />
<Typo word="colloïde" find="(C|c)olloide" replace="$1olloïde" />
<Typo word="comités" find="(C|c)omit[eé]+'?s\b" replace="$1omités" />
<Typo word="comité" find="[ck]o[m]+it[eé]+(s)?\b" replace="comité$1" />
<Typo word="Comité" find="[CK]o[m]+it[eé]+(s)?\b" replace="Comité$1" />
<Typo word="commentariëren" find="(C|c)ommentari[eë]+ren" replace="$1ommentariëren" />
<Typo word="commerciële" find="(C|c)ommerci[eë]+le" replace="$1ommerciële" />
<Typo word="communiën" find="(C|c)ommuni[eë]+n" replace="$1ommuniën" />
<Typo word="communiqué" find="(C|c)ommunique" replace="$1ommuniqué" />
<Typo word="compagnieën" find="(C|c)ompagni[eë]+n" replace="$1ompagnieën" />
<Typo word="comprimé" find="(C|c)omprim[eé]+(s)?\b" replace="$1omprimé$2" />
<Typo word="conchyliën" find="(C|c)onchyli[eë]+n" replace="$1onchyliën" />
<Typo word="conciërge" find="(C|c)oncierge(|s)?\b" replace="$1onciërge$2" />
<Typo word="conciliën" find="(C|c)oncili[eë]+n" replace="$1onciliën" />
<Typo word="concipiëren" find="(C|c)oncipi[eë]+ren" replace="$1oncipiëren" />
<Typo word="concordantiën" find="(C|c)oncordanti[eë]+n" replace="$1oncordantiën" />
<Typo word="conditiën" find="(C|c)onditi[eë]+n" replace="$1onditiën" />
<Typo word="condoleance" find="(C|c)ondoleance" replace="$1ondoleance" />
<Typo word="conferenc(e/ier)" find="(C|c)onférenc(e|ier)" replace="$1onferenc$2" />
<Typo word="confidentiële" find="(C|c)onfidenti[eë]+le" replace="$1onfidentiële" />
<Typo word="congés" find="(C|c)ong[eé]+'?s\b" replace="$1ongés" />
<Typo word="congé" find="(C|c)ong[eé]+\b" replace="$1ongé" />
<Typo word="congregatiën" find="(C|c)ongregati[eë]+n" replace="$1ongregatiën" />
<Typo word="consciëntie" find="(C|c)onsc?i?entie" replace="$1onsciëntie" />
<Typo word="continuïteit" find="(C|c)ontinuiteit" replace="$1ontinuïteit" />
<Typo word="contrariëren" find="(C|c)ontrari[eë]+ren" replace="$1ontrariëren" />
<Typo word="controversiële" find="(C|c)ontroversi[eë]+le" replace="$1ontroversiële" />
<Typo word="conveniëren" find="(C|c)onveni[eë]+ren" replace="$1onveniëren" />
<Typo word="coöperatie" find="(C|c)[oö]+peratie" replace="$1oöperatie" />
<Typo word="coöpt(atie/eerde/eren)" find="(C|c)[oö]+pt(atie|eerde|eren)" replace="$1oöpt$2" />
<Typo word="coördin(aten/atie/eerde/eren)" find="(C|c)[oö]+rdin(aten|atie|eerde|eren)" replace="$1oördin$2" />
<!--rechtzetting om vele valse positieven te vermijden : |coordinaten (in meerdere sjablonen)-->
<Typo word="|coordinaten" find="\|(c|C)[oö]+rdinaten\b" replace="|$1oordinaten" />
<Typo word="corveeër" find="(C|c)orve[eë]+r" replace="$1orveeër" />
<Typo word="coryfeeën" find="(C|c)oryfe[eë]+n" replace="$1oryfeeën" />
<Typo word="coterieën" find="(C|c)oteri[eë]+n" replace="$1oterieën" />
<Typo word="craquelé" find="\b(C|c)raquele\b" replace="$1raquelé" />
<Typo word="crèche" find="(C|c)reche(s)?" replace="$1rèche$2" />
<Typo word="creëer-" find="\b(C|c)re[eë]+r(de|t)?(?!en)" replace="$1reëer$2" />
<Typo word="creëren" find="\b(C|c)re[eë]+ren" replace="$1reëren" />
<Typo word="crêpe" find="\b(C|c)repe\b" replace="$1rêpe" />
<Typo word="crème" find="\bkreme\b" replace="crème" />
<Typo word="cycloïde" find="(C|c)ycloide" replace="$1ycloïde" />
<Typo word="dadaïs(me/tisch)" find="(D|d)adais(me|tisch)" replace="$1adaïs$2" />
<Typo word="danaïdenvat" find="(D|d)anaidenvat" replace="$1anaïdenvat" />
<Typo word="debacle" find="(D|d)ebâcle" replace="$1ebacle" />
<Typo word="debouché" find="(D|d)ebouche" replace="$1ebouché" />
<Typo word="decastère" find="(D|d)ecastere" replace="$1ecastère" />
<Typo word="decenniën" find="(D|d)ecenni[eë]+n" replace="$1ecenniën" />
<Typo word="defilé" find="(D|d)efil[eé]+(s)?\b" replace="$1efilé$2" />
<Typo word="definiëren" find="(D|d)efini[eë]+ren" replace="$1efiniëren" />
<Typo word="dégénéré" find="\bdegenere\b" replace="dégénéré" />
<Typo word="deïs(me/t)" find="\b(D|d)eis(me|t)\b" replace="$1eïs$2" />
<Typo word="déjà vu" find="\bdezjavu\b" replace="déjà vu" />
<Typo word="demasqué" find="(D|d)emasque" replace="$1emasqué" />
<Typo word="democratieën" find="(D|d)emocrati[eë]+n" replace="$1emocratieën" />
<Typo word="depêche" find="(D|d)epeche(s)?\b" replace="$1epêche$2" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : popgroep Depeche Mode -->
<Typo word="Depeche Mode" find="Depêche Mode" replace="Depeche Mode" />
<Typo word="dependentiën" find="(D|d)ependenti[eë]+n" replace="$1ependentiën" />
<Typo word="depreciëren" find="(D|d)eprecieren" replace="$1epreciëren" />
<Typo word="diaconieën" find="(D|d)iaconi[eë]+n" replace="$1iaconieën" />
<Typo word="diëten" find="\b(D|d)i[eë]+ten\b" replace="$1iëten" />
<Typo word="differentië(le/ren/ring)" find="(D|d)ifferenti[eë]+(le|ren|ring)" replace="$1ifferentië$2" />
<Typo word="dinanderieën" find="(D|d)inanderi[eë]+n" replace="$1inanderieën" />
<Typo word="dioptrieën" find="(D|d)ioptri[eë]+n" replace="$1ioptrieën" />
<Typo word="discussiëren" find="(D|d)iscussi[eë]+ren" replace="$1iscussiëren" />
<Typo word="distantiëren" find="(D|d)istan[st]i[eë]+ren" replace="$1istantiëren" />
<Typo word="dittografieën" find="(D|d)ittografi[eë]+n" replace="$1ittografieën" />
<Typo word="dodecaëder" find="(D|d)odecaeder" replace="$1odecaëder" />
<Typo word="domiciliën" find="(D|d)omicili[eë]+n" replace="$1omiciliën" />
<Typo word="dominoën" find="(D|d)omino[eë]+n" replace="$1ominoën" />
<Typo word="donquichotterieën" find="(D|d)onquichotteri[eë]+n" replace="$1onquichotterieën" />
<Typo word="doodmoeër" find="(D|d)oodmo[eë]+r" replace="$1oodmoeër" />
<Typo word="douairière" find="(D|d)ouairiere" replace="$1ouairière" />
<Typo word="douarieën" find="(D|d)ouari[eë]+n" replace="$1ouarieën" />
<Typo word="doxologieën" find="(D|d)oxologi[eë]+n" replace="$1oxologieën" />
<Typo word="draperieën" find="(D|d)raperi[eë]+n" replace="$1raperieën" />
<Typo word="drieëenheid" find="(D|d)ri[eë]+enheid" replace="$1rieëenheid" />
<Typo word="drieën" find="\b(D|d)rieen" replace="$1rieën" />
<Typo word="drieën-" find="(d|D)rieen(twin|der|veer|vijf|zes|zeven|tac|negen)tig" replace="$1rieën$2tig" />
<Typo word="drieërlei" find="(D|d)ri[eë]+rlei" replace="$1rieërlei" />
<Typo word="druïde" find="(D|d)ruide" replace="$1ruïde" />
<Typo word="duiveëi" find="(D|d)uiv[eë]+i" replace="$1uiveëi" />
<Typo word="duümvira(at/ten)" find="(D|d)uumvira(at|ten)" replace="$1uümvira$2" />
<Typo word="dwarszeeën" find="(D|d)warsze[eë]+n" replace="$1warszeeën" />
<Typo word="ecarté" find="\b(E|e)carte\b" replace="$1carté" />
<Typo word="echoën" find="(E|e)cho[eë]+n" replace="$1choën" />
<Typo word="eeën" find="eeen" replace="eeën" />
<Typo word="eendeëi" find="(E|e)end[eë]+i" replace="$1endeëi" />
<Typo word="efficiënt" find="(E|e)ffici[eë]+nt" replace="$1fficiënt" />
<Typo word="egoïs(me/t)" find="(E|e)gois(me|t)" replace="$1goïs$2" />
<Typo word="egsleeën" find="(E|e)gsle[eë]+n" replace="$1gsleeën" />
<Typo word="eigengeërfd" find="(E|e)igengeerfd" replace="$1igengeërfd" />
<Typo word="eilandenzeeën" find="(E|e)ilandenze[eë]+n" replace="$1ilandenzeeën" />
<Typo word="elegieën" find="(E|e)legi[eë]+n" replace="$1legieën" />
<Typo word="elevatiën" find="(E|e)levati[eë]+n" replace="$1levatiën" />
<Typo word="ellipsoïde" find="(E|e)llipsoide" replace="$1llipsoïde" />
<Typo word="éminence grise" find="\beminan(s|ce) ?grise\b" replace="éminence grise" />
<Typo word="employé" find="(E|e)mploye\b" replace="$1mployé" />
<Typo word="encyclopedieën" find="(E|e)ncyclopedi[eë]+n" replace="$1ncyclopedieën" />
<Typo word="endemieën" find="(E|e)ndemi[eë]+n" replace="$1ndemieën" />
<Typo word="energieën" find="(E|e)nergi[eë]+n\b" replace="$1nergieën" />
<Typo word="enquête" find="(E|e)nqu[eëéè]te" replace="$1nquête" />
<Typo word="epidemieën" find="(E|e)pidemi[eë]+n" replace="$1pidemieën" />
<Typo word="epopeeën" find="(E|e)pope[eë]+n" replace="$1popeeën" />
<Typo word="ericaceeën" find="(E|e)ricace[eë]+n" replace="$1ricaceeën" />
<Typo word="essentiële" find="(E|e)ssenti[eë]+le" replace="$1ssentiële" />
<Typo word="etagère" find="(E|e)tagere" replace="$1tagère" />
<Typo word="etymologieën" find="(E|e)tymologi[eë]+n" replace="$1tymologieën" />
<Typo word="evangeliën" find="(E|e)vangeli[eë]+n" replace="$1vangeliën" />
<Typo word="evenknieën" find="(E|e)venknie[eë]n" replace="$1venknieën" />
<Typo word="exequiën" find="(E|e)xequi[eë]+n" replace="$1xequiën" />
<Typo word="exercitiën" find="(E|e)xerciti[eë]+n" replace="$1xercitiën" />
<Typo word="existentiële" find="(E|e)xistentiele" replace="$1xistentiële" />
<Typo word="expediënt" find="(E|e)xpedient" replace="$1xpediënt" />
<Typo word="expediëren" find="(E|e)xpedi[eë]+ren" replace="$1xpediëren" />
<Typo word="exposé" find="(E|e)xpos[eé]+(s)?\b" replace="$1xposé$2" />
<Typo word="façade" find="\b(F|f)acade" replace="$1açade" />
<Typo word="face-à-main" find="(F|f)ace-a-main" replace="$1ace-à-main" />
<Typo word="factiën" find="(F|f)acti[eë]+n" replace="$1actiën" />
<Typo word="faëton" find="(F|f)aeton" replace="$1aëton" />
<Typo word="fantasieën" find="(F|f)antasi[eë]+n\b" replace="$1antasieën" />
<Typo word="fantasmagorieën" find="(F|f)antasmagori[eë]+n" replace="$1antasmagorieën" />
<Typo word="farizeeën" find="(F|f)arize[eë]+n" replace="$1arizeeën" />
<Typo word="farizeeër" find="\b(F|f)arize[eë]+r" replace="farizeeër" />
<Typo word="farizeïs(ch/me)" find="(F|f)arizeis(ch|me)" replace="$1arizeïs$2" />
<Typo word="fazantenei" find="(F|f)azante(e|ë)i" replace="$1azantenei" />
<Typo word="fecaliën" find="\b(F|f)a?ecalien\b" replace="$1ecaliën" />
<Typo word="feeërie" find="(F|f)e[eë]+rie" replace="$1eeërie" />
<Typo word="felonieën" find="(F|f)eloni[eë]+n" replace="$1elonieën" />
<Typo word="fête(erde/ren)" find="\b(F|f)ete(erde|ren)" replace="$1ête$2" />
<Typo word="fideï-commis" find="(F|f)idei-commis" replace="$1ideï-commis" />
<Typo word="filosofieën" find="(F|f)ilosofi[eë]+n" replace="$1ilosofieën" />
<Typo word="financië(le/n)" find="(F|f)inanci[eë]+(le|n)" replace="$1inancië$2" />
<Typo word="Financieele Dagblad" find="Financi[eë]+l[e]? Dagblad" replace="Financieele Dagblad" />
<Typo word="fluïdum" find="(F|f)luidum" replace="$1luïdum" />
<Typo word="fobiën" find="(F|f)obi[eë]n" replace="$1obieën" />
<Typo word="foeliën" find="(F|f)oeli[eë]+n" replace="$1oeliën" />
<Typo word="foliëren" find="(F|f)oli[eë]+ren" replace="$1oliëren" />
<Typo word="fortificatiën" find="(F|f)ortificatien" replace="$1ortificatiën" />
<Typo word="fotografieën" find="(F|f)otografi[eë]+n" replace="$1otografieën" />
<Typo word="fourragère" find="(F|f)ourragere" replace="$1ourragère" />
<Typo word="fox-terriër" find="(F|f)ox-terrier" replace="$1ox-terriër" />
<Typo word="française" find="(F|f)rancaise" replace="$1rançaise" />
<Typo word="fraseologieën" find="(F|f)raseologi[eë]+n" replace="$1raseologieën" />
<Typo word="fröbel-" find="\b(F|f)robel" replace="$1röbel" />
<Typo word="fundatiën" find="(F|f)undatien" replace="$1undatiën" />
<Typo word="furiën" find="(F|f)urien" replace="$1uriën" />
<Typo word="fysionomieën" find="(F|f)ysionomi[eë]+n" replace="$1ysionomieën" />
<Typo word="galanterieën" find="(G|g)alanteri[eë]+n" replace="$1alanterieën" />
<Typo word="galliër" find="\b(G|g)allier" replace="$1alliër" />
<Typo word="gangliën" find=`"\b(G|g)anglien" replace="$1angliën" />
<Typo word="ganzeëi" find="\b(G|g)anzeei" replace="$1anzeëi" />
<Typo word="gealiëneerd" find="(G|g)ealieneerd" replace="$1ealiëneerd" />
<Typo word="gearchaïseerd" find="(G|g)earchaiseerd" replace="$1earchaïseerd" />
<Typo word="gecoïncideerd" find="(G|g)ecoincideerd" replace="$1ecoïncideerd" />
<Typo word="gecoöpteerd" find="(G|g)ecoopteerd" replace="$1ecoöpteerd" />
<Typo word="gecoördineerd" find="(G|g)ecoordineerd" replace="$1ecoördineerd" />
<Typo word="gecreëerd" find="(G|g)ecr[eë]+rd" replace="$1ecreëerd" />
<Typo word="gedrieën" find="(G|g)edri[eë]+n" replace="$1edrieën" />
<Typo word="gedweeë" find="(G|g)edwe[eë][eë]" replace="$1edweeë" />
<Typo word="geëbd" find="(G|g)eebd" replace="$1eëbd" />
<Typo word="geëcarteerd" find="(G|g)eecarteerd" replace="$1eëcarteerd" />
<Typo word="geëchelonneerd" find="(G|g)eechelonneerd" replace="$1eëchelonneerd" />
<Typo word="geëchood" find="(G|g)eechood" replace="$1eëchood" />
<Typo word="geëcht" find="(G|g)eecht" replace="$1eëcht" />
<Typo word="geëclipseerd" find="(G|g)eeclipseerd" replace="$1eëclipseerd" />
<Typo word="geëconomiseerd" find="(G|g)eeconomiseerd" replace="$1eëconomiseerd" />
<Typo word="geëenentwintigd" find="(G|g)e[eë]+nentwintigd" replace="$1eëenentwintigd" />
<Typo word="geëerbiedigd" find="(G|g)e[eë]+rbiedigd" replace="$1eëerbiedigd" />
<Typo word="geëerd" find="\b(G|g)e[eë][eë]rd\b" replace="$1eëerd" />
<Typo word="geëest" find="(G|g)e[eë][eë]st\b" replace="$1eëest" />
<Typo word="geëffend" find="(G|g)eeffend" replace="$1eëffend" />
<Typo word="geëgaliseerd" find="(G|g)eegaliseerd" replace="$1eëgaliseerd" />
<Typo word="geëgd" find="(G|g)eegd" replace="$1eëgd" />
<Typo word="geëigend" find="(G|g)eeigend" replace="$1eëigend" />
<Typo word="geëind" find="(G|g)eeind" replace="$1eëind" />
<Typo word="geëist" find="(G|g)eeist" replace="$1eëist" />
<Typo word="geëlektri(fic/s)eerd" find="(G|g)eelektri(fic|s)eerd" replace="$1eëlektri$2eerd" />
<Typo word="geëlektrokuteerd" find="(G|g)eelektrokuteerd" replace="$1eëlektrokuteerd" />
<Typo word="geëlektrolyseerd" find="(G|g)eelektrolyseerd" replace="$1eëlektrolyseerd" />
<Typo word="geëlideerd" find="(G|g)eelideerd" replace="$1eëlideerd" />
<Typo word="geëlimineerd" find="(G|g)eelimineerd" replace="$1eëlimineerd" />
<Typo word="geëmailleerd" find="(G|g)eemailleerd" replace="$1eëmailleerd" />
<Typo word="geëmancipeerd" find="(G|g)eemancipeerd" replace="$1eëmancipeerd" />
<Typo word="geëmbarkeerd" find="(G|g)eembarkeerd" replace="$1eëmbarkeerd" />
<Typo word="geëmendeerd" find="(G|g)eemendeerd" replace="$1eëmendeerd" />
<Typo word="geëmitteerd" find="(G|g)eemitteerd" replace="$1eëmitteerd" />
<Typo word="geëmployeerde" find="(G|g)eemployeerde" replace="$1eëmployeerde" />
<Typo word="geëncadreerd" find="(G|g)eencadreerd" replace="$1eëncadreerd" />
<Typo word="geëncanailleerd" find="(G|g)eencanailleerd" replace="$1eëncanailleerd" />
<Typo word="geëndosseerd" find="(G|g)eendosseerd" replace="$1eëndosseerd" />
<Typo word="geënerveerd" find="(G|g)eenerveerd" replace="$1eënerveerd" />
<Typo word="geëngageerd" find="(G|g)eengageerd" replace="$1eëngageerd" />
<Typo word="geënsceneerd" find="\b(G|g)e[eë]nsc?eneerd" replace="$1eënsceneerd" />
<Typo word="geënt" find="\b(G|g)eent\b" replace="$1eënt" />
<Typo word="geëntameerd" find="(G|g)eentameerd" replace="$1eëntameerd" />
<Typo word="geënterd" find="\b(G|g)eenterd\b" replace="$1eënterd" />
<Typo word="geënthousiasmeerd" find="(G|g)eenthousiasmeerd" replace="$1eënthousiasmeerd" />
<Typo word="geëntraineerd" find="(G|g)eentraineerd" replace="$1eëntraineerd" />
<Typo word="geëpileerd" find="(G|g)eepileerd" replace="$1eëpileerd" />
<Typo word="geëquipeerd" find="(G|g)eequipeerd" replace="$1eëquipeerd" />
<Typo word="geërfd" find="(G|g)eerfd" replace="$1eërfd" />
<Typo word="geërgerd" find="(G|g)eergerd" replace="$1eërgerd" />
<Typo word="geërodeerd" find="(G|g)eerodeerd" replace="$1eërodeerd" />
<Typo word="geëscamoteerd" find="(G|g)eescamoteerd" replace="$1eëscamoteerd" />
<Typo word="geëscorteerd" find="(G|g)eescorteerd" replace="$1eëscorteerd" />
<Typo word="geëssaaieerd" find="(G|g)eessaaieerd" replace="$1eëssaaieerd" />
<Typo word="geëssayeerd" find="(G|g)eessayeerd" replace="$1eëssayeerd" />
<Typo word="geëtablisseerd" find="(G|g)eetablisseerd" replace="$1eëtablisseerd" />
<Typo word="geëtaleerd" find="(G|g)eetaleerd" replace="$1eëtaleerd" />
<Typo word="geëtiketteerd" find="(G|g)eetiketteerd" replace="$1eëtiketteerd" />
<Typo word="geëtst" find="\b(G|g)eetst\b" replace="$1eëtst" />
<Typo word="geëtterd" find="\b(G|g)eetterd" replace="$1eëtterd" />
<Typo word="geëtymologiseerd" find="(G|g)eetymologiseerd" replace="$1eëtymologiseerd" />
<Typo word="geëvacueerd" find="(G|g)eevacueerd" replace="$1eëvacueerd" />
<Typo word="geëvangeliseerd" find="(G|g)eevangeliseerd" replace="$1eëvangeliseerd" />
<Typo word="geëvenaard" find="(G|g)eevenaard" replace="$1eëvenaard" />
<Typo word="geëvenredigd" find="(G|g)eevenredigd" replace="$1eëvenredigd" />
<Typo word="geëvolueerd" find="(G|g)eevolueerd" replace="$1eëvolueerd" />
<Typo word="geëxalteerd" find="(G|g)eexalteerd" replace="$1eëxalteerd" />
<Typo word="geëxamineerd" find="(G|g)eexamineerd" replace="$1eëxamineerd" />
<Typo word="geëxcelleerd" find="(G|g)eexcelleerd" replace="$1eëxcelleerd" />
<Typo word="geëxcerpeerd" find="(G|g)eexcerpeerd" replace="$1eëxcerpeerd" />
<Typo word="geëxcommuniceerd" find="(G|g)eexcommuniceerd" replace="$1eëxcommuniceerd" />
<Typo word="geëxcuseerd" find="(G|g)eexcuseerd" replace="$1eëxcuseerd" />
<Typo word="geëxecuteerd" find="(G|g)eexecuteerd" replace="$1eëxecuteerd" />
<Typo word="geëxerceerd" find="(G|g)eexerceerd" replace="$1eëxerceerd" />
<Typo word="geëxhibeerd" find="(G|g)eexhibeerd" replace="$1eëxhibeerd" />
<Typo word="geëxisteerd" find="(G|g)eexisteerd" replace="$1eëxisteerd" />
<Typo word="geëxorciseerd" find="(G|g)eexorciseerd" replace="$1eëxorciseerd" />
<Typo word="geëxpedieerd" find="(G|g)eexpedieerd" replace="$1eëxpedieerd" />
<Typo word="geëxperimenteerd" find="(G|g)eexperimenteerd" replace="$1eëxperimenteerd" />
<Typo word="geëxpireerd" find="(G|g)eexpireerd" replace="$1eëxpireerd" />
<Typo word="geëxpliceerd" find="(G|g)eexpliceerd" replace="$1eëxpliceerd" />
<Typo word="geëxpliqueerd" find="(G|g)eexpliqueerd" replace="$1eëxpliqueerd" />
<Typo word="geëxplodeerd" find="(G|g)eexplodeerd" replace="$1eëxplodeerd" />
<Typo word="geëxploiteerd" find="(G|g)eexploiteerd" replace="$1eëxploiteerd" />
<Typo word="geëxploreerd" find="(G|g)eexploreerd" replace="$1eëxploreerd" />
<Typo word="geëxponeerd" find="(G|g)eexponeerd" replace="$1eëxponeerd" />
<Typo word="geëxporteerd" find="(G|g)eexporteerd" replace="$1eëxporteerd" />
<Typo word="geëxposeerd" find="(G|g)eexposeerd" replace="$1eëxposeerd" />
<Typo word="geëxtirpeerd" find="(G|g)eextirpeerd" replace="$1eëxtirpeerd" />
<Typo word="geëzeld" find="(G|g)eezeld" replace="$1eëzeld" />
<Typo word="gefêteerd" find="(G|g)efeteerd" replace="$1efêteerd" />
<Typo word="gefröbeld" find="(G|g)efrobeld" replace="$1efröbeld" />
<Typo word="gegoûteerd" find="(G|g)ego[ue]teerd" replace="$1egoûteerd" />
<Typo word="geheven" find="gehoffen" replace="geheven" />
<Typo word="geïaad" find="(G|g)eiaad" replace="$1eïaad" />
<Typo word="geïdealiseer" find="(G|g)eidealiseer" replace="$1eïdealiseer" />
<Typo word="geïdentificeer" find="(G|g)eidentificeer" replace="$1eïdentificeer" />
<Typo word="geïgnoreerd" find="(G|g)eignoreerd" replace="$1eïgnoreerd" />
<Typo word="geïllumineerd" find="(G|g)eillumineerd" replace="$1eïllumineerd" />
<Typo word="geïllustreerd" find="(G|g)eillustreerd" replace="$1eïllustreerd" />
<Typo word="geïmiteerd" find="(G|g)eimiteerd" replace="$1eïmiteerd" />
<Typo word="geïmmigreerd" find="(G|g)eimmigreerd" replace="$1eïmmigreerd" />
<Typo word="geïmplementeer" find="(G|g)eimplementeer" replace="$1eïmplementeer" />
<Typo word="geïmpliceerd" find="(G|g)eimpliceerd" replace="$1eïmpliceerd" />
<Typo word="geïmponeerd" find="(G|g)eimponeerd" replace="$1eïmponeerd" />
<Typo word="geïmporteer" find="(G|g)eimporteer" replace="$1eïmporteer" />
<Typo word="geïmproviseer" find="(G|g)eimproviseer" replace="$1eïmproviseer" />
<Typo word="geïnaugureerd" find="(G|g)einaugureerd" replace="$1eïnaugureerd" />
<Typo word="geïncarneerd" find="(G|g)eincarneerd" replace="$1eïncarneerd" />
<Typo word="geïncasseerd" find="(G|g)eincasseerd" replace="$1eïncasseerd" />
<Typo word="geïnclineerd" find="(G|g)einclineerd" replace="$1eïnclineerd" />
<Typo word="geïncommodeerd" find="(G|g)eincommodeerd" replace="$1eïncommodeerd" />
<Typo word="geïncorporeerd" find="(G|g)eincorporeerd" replace="$1eïncorporeerd" />
<Typo word="geïnd" find="\b(G|g)eind\b" replace="$1eïnd" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : Hoogeind & Haageind -->
<Typo word="H(aa|oo)geind" find="\bH(aa|oo)geïnd\b" replace="H$1geind" />
<Typo word="geïndividualiseerd" find="(G|g)eindividualiseerd" replace="$1eïndividualiseerd" />
<Typo word="geïndosseerd" find="(G|g)eindosseerd" replace="$1eïndosseerd" />
<Typo word="geïnduceerd" find="(G|g)einduceerd" replace="$1eïnduceerd" />
<Typo word="geïndustrialiseerd" find="(G|g)eindustrialiseerd" replace="$1eïndustrialiseerd" />
<Typo word="geïnfecteerd" find="(G|g)einfecteerd" replace="$1eïnfecteerd" />
<Typo word="geïnfiltreerd" find="(G|g)einfiltreerd" replace="$1eïnfiltreerd" />
<Typo word="geïnfluenceerd" find="(G|g)einfluenceerd" replace="$1eïnfluenceerd" />
<Typo word="geïnformeerd" find="(G|g)einformeerd" replace="$1eïnformeerd" />
<Typo word="geïnkt" find="\b(G|g)einkt\b" replace="$1eïnkt" />
<Typo word="geïnsinueerd" find="(G|g)einsinueerd" replace="$1eïnsinueerd" />
<Typo word="geïnsisteerd" find="(G|g)einsisteerd" replace="$1eïnsisteerd" />
<Typo word="geïnspecteerd" find="(G|g)einspecteerd" replace="$1eïnspecteerd" />
<Typo word="geïnspireerd" find="(G|g)einspireerd" replace="$1eïnspireerd" />
<Typo word="geïnstalleerd" find="(G|g)e[iï]nstall?eerd" replace="$1eïnstalleerd" />
<Typo word="geïnstitueerd" find="(G|g)einstitueerd" replace="$1eïnstitueerd" />
<Typo word="geïnstrueerd" find="(G|g)einstrueerd" replace="$1eïnstrueerd" />
<Typo word="geïnstrumenteerd" find="(G|g)einstrumenteerd" replace="$1eïnstrumenteerd" />
<Typo word="geïntegreerd" find="(G|g)eintegreerd" replace="$1eïntegreerd" />
<Typo word="geïntensiveerd" find="(G|g)eintensiveerd" replace="$1eïntensiveerd" />
<Typo word="geïnteresseerd" find="\b(G|g)e[iï]nte[r]+e[s]+eerd" replace="$1eïnteresseerd" />
<Typo word="geïnterneerd" find="(G|g)einterneerd" replace="$1eïnterneerd" />
<Typo word="geïnterpelleerd" find="(G|g)einterpelleerd" replace="$1eïnterpelleerd" />
<Typo word="geïnterpoleerd" find="(G|g)einterpoleerd" replace="$1eïnterpoleerd" />
<Typo word="geïnterpreteerd" find="(G|g)einterpreteerd" replace="$1eïnterpreteerd" />
<Typo word="geïnterpungeerd" find="(G|g)einterpungeerd" replace="$1eïnterpungeerd" />
<Typo word="geïnterrumpeerd" find="(G|g)einterrumpeerd" replace="$1eïnterrumpeerd" />
<Typo word="geïntervenieerd" find="(G|g)eintervenieerd" replace="$1eïntervenieerd" />
<Typo word="geïnterviewd" find="(G|g)einterviewd" replace="$1eïnterviewd" />
<Typo word="geïntimeerde" find="(G|g)eintimeerde" replace="$1eïntimeerde" />
<Typo word="geïntimideerd" find="(G|g)eintimideerd" replace="$1eïntimideerd" />
<Typo word="geïntoneerd" find="(G|g)eintoneerd" replace="$1eïntoneerd" />
<Typo word="geïntrigeerd" find="(G|g)eintrigeerd" replace="$1eïntrigeerd" />
<Typo word="geïntroduceerd" find="(G|g)eintroduceerd" replace="$1eïntroduceerd" />
<Typo word="geïnundeerd" find="(G|g)einundeerd" replace="$1eïnundeerd" />
<Typo word="geïnventariseerd" find="(G|g)einventariseerd" replace="$1eïnventariseerd" />
<Typo word="geïnvesteerd" find="(G|g)einvesteerd" replace="$1eïnvesteerd" />
<Typo word="geïnviteerd" find="(G|g)einviteerd" replace="$1eïnviteerd" />
<Typo word="geïoniseerd" find="(G|g)eioniseerd" replace="$1eïoniseerd" />
<Typo word="geïroniseerd" find="(G|g)eironiseerd" replace="$1eïroniseerd" />
<Typo word="geïrrigeerd" find="(G|g)eirrigeerd" replace="$1eïrrigeerd" />
<Typo word="geïrriteerd" find="(G|g)eirriteerd" replace="$1eïrriteerd" />
<Typo word="geïsoleerd" find="(G|g)eisoleerd" replace="$1eïsoleerd" />
<Typo word="gelaïciseerd" find="(G|g)elaiciseerd" replace="$1elaïciseerd" />
<Typo word="gemaniëreerd" find="(G|g)emaniereerd" replace="$1emaniëreerd" />
<Typo word="gemêleerd" find="(G|g)emeleerd" replace="$1emêleerd" />
<Typo word="gênant" find="\b(G|g)enant(e)?" replace="$1ênant$2" />
<Typo word="gêne" find="\bzjaine\b" replace="gêne" />
<Typo word="genealogieën" find="(G|g)enealogi[eë]+n" replace="$1enealogieën" />
<Typo word="genieën" find="(G|g)eni[eë]+n" replace="$1enieën" />
<Typo word="geniëlleerd" find="(G|g)enielleerd" replace="$1eniëlleerd" />
<Typo word="genitaliën" find="(G|g)enitali[eë]+n" replace="$1enitaliën" />
<Typo word="georiënteerd" find="(G|g)eorienteerd" replace="$1eoriënteerd" />
<Typo word="gepoëtiseerd" find="(G|g)epoetiseerd" replace="$1epoëtiseerd" />
<Typo word="gereüsseerd" find="(G|g)ereusseerd" replace="$1ereüsseerd" />
<Typo word="geröntgend" find="(G|g)erontgend" replace="$1eröntgend" />
<Typo word="geruïneerd" find="(G|g)eruineerd" replace="$1eruïneerd" />
<Typo word="gesolfègieerd" find="(G|g)esolfegieerd" replace="$1esolfègieerd" />
<Typo word="getatoeëerd" find="(G|g)etatoe[eë]+rd" replace="$1etatoeëerd" />
<Typo word="getiërceerd" find="(G|g)etierceerd" replace="$1etiërceerd" />
<Typo word="getweeën" find="(G|g)etwe[eë]+n" replace="$1etweeën" />
<Typo word="geünieerd" find="(G|g)eunieerd" replace="$1eünieerd" />
<Typo word="geüniformeerd" find="(G|g)euniformeerd" replace="$1eüniformeerd" />
<Typo word="geüpload" find="\bge-?upload" replace="geüpload" />
<Typo word="geürineerd" find="(G|g)eurineerd" replace="$1eürineerd" />
<Typo word="geürmd" find="(G|g)eurmd" replace="$1eürmd" />
<Typo word="geüsurpeerd" find="(G|g)eusurpeerd" replace="$1eüsurpeerd" />
<Typo word="geütiliseerd" find="(G|g)eutiliseerd" replace="$1eütiliseerd" />
<Typo word="gevreeën" find="(G|g)evre[eë]+n" replace="$1evreeën" />
<Typo word="glacé" find="\b(G|g)lac[eé]\b" replace="$1lacé" />
<Typo word="glariën" find="\b(G|g)larien\b" replace="$1lariën" />
<Typo word="gleeën" find="\b(G|g)le[eë]+n\b" replace="$1leeën" />
<Typo word="gloriën" find="(G|g)lorien\b" replace="$1loriën" />
<Typo word="gloriëren" find="(G|g)lori[eë]+ren\b" replace="$1loriëren" />
<Typo word="goëtie" find="\b(G|g)oetie\b" replace="$1oëtie" />
<Typo word="goûte(erde/ren)" find="(G|g)o[ue]te(erde|ren)" replace="$1oûte$2" />
<Typo word="gradiënt" find="\b(G|g)radient\b" replace="$1radiënt" />
<Typo word="grafieën" find="(G|g)rafi[eë]+n" replace="$1rafieën" />
<Typo word="gramineeën" find="(G|g)ramine[eë]+n" replace="$1ramineeën" />
<Typo word="gratiën" find="(G|g)rati[eë]+n" replace="$1ratiën" />
<Typo word="gratificatiën" find="(G|g)ratificati[eë]+n" replace="$1ratificatiën" />
<Typo word="griepepidemieën" find="(G|g)riepepidemi[eë]+n" replace="$1riepepidemieën" />
<Typo word="grondzeeën" find="(G|g)rondze[eë]+n" replace="$1rondzeeën" />
<Typo word="grootindustriëlen" find="(G|g)rootindustri[eë]+len" replace="$1rootindustriëlen" />
<Typo word="gruyère" find="(G|g)ruyere" replace="$1ruyère" />
<Typo word="habitué" find="\b(H|h)abitu[eé]\b" replace="$1abitué" />
<Typo word="haciënda" find="\b(H|h)acienda" replace="$1aciënda" />
<Typo word="hanenei" find="(H|h)ane(e|ë)i" replace="$1anenei" />
<Typo word="haneschreeën" find="(H|h)aneschre[eë]+n" replace="$1aneschreeën" />
<Typo word="hanetreeën" find="(H|h)anetre[eë]+n" replace="$1anetreeën" />
<Typo word="harmonieën" find="(H|h)armoni[eë]+n" replace="$1armonieën" />
<Typo word="harmoniëren" find="(H|h)armoni[eë]+ren" replace="$1armoniëren" />
<Typo word="hartendrieën" find="(H|h)artendri[eë]+n" replace="$1artendrieën" />
<Typo word="haut-reliëf" find="(H|h)aut[-]reli[eë]f" replace="$1aut-reliëf" />
<Typo word="hebraïsme" find="(H|h)ebraisme" replace="$1ebraïsme" />
<Typo word="hebreeë(n/r)" find="(H|h)ebre[eë]+(n|r)" replace="$1ebreeë$2" />
<Typo word="hief/verhief" find="\b(verh|h)efte\b" replace="$1ief" />
<Typo word="hieven/verhieven" find="\b(verh|h)eften\b" replace="$1ieven" />
<Typo word="Helvetiër" find="[Hh]elvetier" replace="Helvetiër" />
<Typo word="henneëi" find="(H|h)enneei" replace="$1enneëi" />
<Typo word="heresieën" find="\b(H|h)eresi[eë]+n" replace="$1eresieën" />
<Typo word="heroën" find="(H|h)eroen" replace="$1eroën" />
<Typo word="heroïek" find="(H|h)eroiek" replace="$1eroïek" />
<Typo word="heroïsme" find="(H|h)eroisme" replace="$1eroïsme" />
<Typo word="hexaëder" find="(H|h)exaeder" replace="$1exaëder" />
<Typo word="hiërarchie" find="(H|h)ierarchie" replace="$1iërarchie" />
<Typo word="hiërarchieën" find="(H|h)i[eë]rarchi[eë]+n" replace="$1iërarchieën" />
<Typo word="hiërarchisch" find="(H|h)i[eë]+rarchisch" replace="$1iërarchisch" />
<Typo word="hiëratisch" find="(H|h)i[eë]+ratisch" replace="$1iëratisch" />
<Typo word="hiërogl(ief/ifisch|yfisch)" find="(H|h)i[eë]+rogl(ief|ifische?|yfische?)" replace="$1iërogl$2" />
<Typo word="hiëroglyfe" find="(H|h)i[eë]+roglyfe" replace="$1iëroglyfe" />
<Typo word="hindoeïsme" find="(H|h)indoeisme" replace="$1indoeïsme" />
<Typo word="hoboïst" find="(H|h)oboist" replace="$1oboïst" />
<Typo word="hoe dan ook" find="\b(H|h)oedanook\b" replace="$1oe dan ook" />
<Typo word="homilieën" find="(H|h)omili[eë]+n" replace="$1omilieën" />
<Typo word="hooggeëerd" find="(H|h)oogge[eë]+rd" replace="$1ooggeëerd" />
<Typo word="hostiën" find="(H|h)osti[eë]+n" replace="$1ostiën" />
<Typo word="hygiën(e/isch/ist)" find="(H|h)ygien(e|isch|ist)" replace="$1ygiën$2" />
<Typo word="iaën" find="\b(I|i)aen\b" replace="$1aën" />
<Typo word="ideëel" find="(I|i)de[eë]+l\b" replace="$1deëel" />
<Typo word="ideeën" find="ide[eë]+n" replace="ideeën" />
<Typo word="Ideeën" find="Idee[eë]+n" replace="Ideeën" />
<Typo word="ideële" find="(I|i)de[eë]+le" replace="$1deële" />
<Typo word="ideeëlo(os/ze)" find="(I|i)de[eë]+[n]?lo(os|ze)" replace="$1deeëlo$2" />						
<Typo word="ideologieën" find="(I|i)deologi[eë]+n" replace="$1deologieën" />
<Typo word="immateriële" find="(I|i)m?materi[eë]+le" replace="$1mmateriële" />
<Typo word="impertinentiën" find="(I|i)mpertinentien" replace="$1mpertinentiën" />
<Typo word="inconveniënt" find="(I|i)nconvenient" replace="$1nconveniënt" />
<!--rechtzetting om vele valse positieven te vermijden : The Inconvenient Truth-->
<Typo word="Inconvenient Truth" find="[iI]nconveniënt [tT]ruth" replace="Inconvenient Truth" />
<Typo word="indiciën" find="(I|i)ndici[eë]+n" replace="$1ndiciën" />
<Typo word="Indiër" find="\b[Ii]ndier(s)?\b" replace="Indiër$1" />
<Typo word="indierock" find="(I|i)ndiërock" replace="$1ndierock" />
<Typo word="Indonesiër" find="[Ii]ndonesier" replace="Indonesiër" />
<Typo word="indulgentiën" find="(I|i)ndulgenti[eë]+n" replace="$1ndulgentiën" />
<Typo word="industrieën" find="(I|i)ndustri[eë]+n" replace="$1ndustrieën" />
<Typo word="industriële" find="(I|i)ndustri[eë]+le" replace="$1ndustriële" />
<Typo word="infirmerieën" find="(I|i)nfirmeri[eë]+n" replace="$1nfirmerieën" />
<Typo word="ingeënt" find="(I|i)ngeent" replace="$1ngeënt" />
<Typo word="ingeërfd" find="(I|i)ngeerfd" replace="$1ngeërfd" />
<Typo word="ingrediënt" find="(I|i)ngredi[eë]+nt" replace="$1ngrediënt" />
<Typo word="inspectiën" find="(I|i)nspecti[eë]+n" replace="$1nspectiën" />
<Typo word="instantané" find="(I|i)nstantan[eé]" replace="$1nstantané" />
<Typo word="interveniëren" find="(I|i)nterveni[eë]+ren" replace="$1nterveniëren" />
<Typo word="introducé" find="(I|i)ntroduc[eé]\b" replace="$1ntroducé" />
<Typo word="intuïtie" find="(I|i)ntuitie" replace="$1ntuïtie" />
<Typo word="israëli" find="\b(I|i)sra[eë]+li" replace="$1sraëli" />
<Typo word="jaloezieën" find="(J|j)aloezi[eë]+n" replace="$1aloezieën" />
<Typo word="jardinière" find="(J|j)ardiniere" replace="$1ardinière" />
<Typo word="jeremiëren" find="(J|j)eremi[eë]+ren" replace="$1eremiëren" />
<Typo word="jezuïet" find="(J|j)ezu[iï]e?t" replace="$1ezuïet" />
<Typo word="jezuïtisch" find="(J|j)ezu[iï]e?tisch" replace="$1ezuïtisch" />
<Typo word="judiciële" find="(J|j)udici[eë]+le" replace="$1udiciële" />
<Typo word="jurisdictiën" find="(J|j)urisdicti[eë]+n" replace="$1urisdictiën" />
<Typo word="justitiële" find="(J|j)ustiti[eë]+le" replace="$1ustitiële" />
<Typo word="kadeeën" find="(K|k)ade[eë]+n" replace="$1adeeën" />
<Typo word="kaïn" find="\b(K|k)ain\b" replace="$1aïn" />
<Typo word="kakofonieën" find="(K|k)akofoni[eë]+n" replace="$1akofonieën" />
<Typo word="kakografieën" find="(K|k)akografi[eë]+n" replace="$1akografieën" />
<Typo word="kalkoeneëi" find="(K|k)alkoeneei" replace="$1alkoeneëi" />
<Typo word="kalligrafieën" find="(K|k)alligrafi[eë]+n" replace="$1alligrafieën" />
<Typo word="kanoën" find="(K|k)anoen" replace="$1anoën" />
<Typo word="kapelanieën" find="(K|k)apelani[eë]+n" replace="$1apelanieën" />
<Typo word="kilostère" find="(K|k)ilostere" replace="$1ilostère" />
<Typo word="kippeëi" find="(K|k)ippeei" replace="$1ippeëi" />
<Typo word="klaspatiënt" find="(K|k)laspati[eë]+nt" replace="$1laspatiënt" />
<Typo word="klassepatiënt" find="(K|k)lassepati[eë]+nt" replace="$1lassepatiënt" />
<Typo word="klaverdrieën" find="(K|k)laverdri[eë]+n" replace="$1laverdrieën" />
<Typo word="klaverendrieën" find="(K|k)laverendri[eë]+n" replace="$1laverendrieën" />
<Typo word="kleinodiënschrijn" find="(K|k)leinodienschrijn" replace="$1leinodiënschrijn" />
<Typo word="kleppermanspoëzie" find="(K|k)leppermanspoezie" replace="$1leppermanspoëzie" />
<Typo word="knieën" find="(K|k)ni[eë]+n" replace="$1nieën" />
<Typo word="koekendrieën" find="(K|k)oekendri[eë]+n" replace="$1oekendrieën" />
<Typo word="koloniën" find="(K|k)oloni[eë]+n" replace="$1oloniën" />
<Typo word="kopieën" find="[ck]opi[eë]+n" replace="kopieën" />
<Typo word="kopiëren" find="[ck]opi[eë]+ren" replace="kopiëren" />
<Typo word="kopieer" find="[ck]opiëer" replace="kopieer" />
<Typo word="krachtpeeën" find="(K|k)rachtpe[eë]+n" replace="$1rachtpeeën" />
<Typo word="krestomathieën" find="(K|k)restomathi[eë]+n" replace="$1restomathieën" />
<Typo word="krokodilleëi" find="(K|k)rokodilleei" replace="$1rokodilleëi" />
<Typo word="kronologieën" find="(K|k)ronologi[eë]+n" replace="$1ronologieën" />
<Typo word="kweeën" find="(K|k)we[eë]+n" replace="$1weeën" />
<Typo word="laïcis(eerde/eren/me)" find="(L|l)aicis(eerde|eren|me)" replace="$1aïcis$2" />
<Typo word="leliën" find="(L|l)eli[eë]+n" replace="$1eliën" />
<Typo word="leprozerieën" find="(L|l)eprozeri[eë]+n" replace="$1eprozerieën" />
<Typo word="levensmoeë" find="(L|l)evensmoee" replace="$1evensmoeë" />
<Typo word="lilaächtig" find="(L|l)ila[aä]chtig" replace="$1ilaächtig" />
<Typo word="lingerieën" find="(L|l)ingeri[eë]+n" replace="$1ingerieën" />
<Typo word="liniëren" find="(L|l)ini[eë]+ren" replace="$1iniëren" />
<Typo word="litanieën" find="(L|l)itani[eë]+n" replace="$1itanieën" />
<Typo word="lithografieën" find="(L|l)ithografi[eë]+n" replace="$1ithografieën" />
<Typo word="liturgieën" find="(L|l)iturgi[eë]+n" replace="$1iturgieën" />
<Typo word="luizeëi" find="(L|l)uizeei" replace="$1uizeëi" />
<Typo word="lustpriëlen" find="(L|l)ustprielen" replace="$1ustpriëlen" />
<Typo word="machinerieën" find="(M|m)achineri[eë]+n" replace="$1achinerieën" />
<Typo word="maçonniek" find="(M|m)a[cç]onniek" replace="$1açonniek" />
<Typo word="magiër" find="\b(M|m)agier(s)?" replace="$1agiër$2" />
<Typo word="maîtresse" find="(M|m)(ai|e)tresse(s)?" replace="$1aîtresse$3" />
<Typo word="maliën" find="\b(M|m)alien" replace="$1aliën" />
<Typo word="mandiën" find="\b(M|m)andi[eë]+n" replace="$1andiën" />
<Typo word="manicheeër" find="(M|m)aniche[eë]+r" replace="$1anicheeër" />
<Typo word="manicheïsme" find="(M|m)anicheisme" replace="$1anicheïsme" />
<Typo word="manieën" find="(M|m)ani[eë]+n" replace="$1anieën" />
<Typo word="maniërisme" find="(M|m)anieris(me|t)" replace="$1aniëris$2" />
<Typo word="maroquinerieën" find="(M|m)aroquineri[eë]+n" replace="$1aroquinerieën" />
<Typo word="materiële" find="(M|m)ateri[eë]+le" replace="$1ateriële" />
<Typo word="materiën" find="(M|m)ateri[eë]+n" replace="$1ateriën" />
<Typo word="medeëigena(ar/ren/res)" find="(M|m)ed[eë]+igena(ar|ren|res)" replace="$1edeëigena$2" />
<Typo word="medeërfgena(am/me)" find="(M|m)ed[eë]+rfgena(am|me)" replace="$1edeërfgena$2" />
<Typo word="medeëter" find="(M|m)edeeter" replace="$1edeëter" />
<Typo word="medeïngezetene" find="(M|m)edeingezetene" replace="$1edeïngezetene" />
<Typo word="mediëvist" find="\b(M|m)edia?evist" replace="$1ediëvist" />
<Typo word="meditatiën" find="(M|m)editati[eë]+n" replace="$1editatiën" />
<Typo word="meeëte(n/r)" find="(M|m)e[eë][eë]te(n|r)\b" replace="$1eeëte$2" />
<Typo word="meeuweëi" find="(M|m)eeuweei" replace="$1eeuweëi" />
<Typo word="mêleerde" find="(M|m)ele(erde|eren)" replace="$1êleerde" />
<Typo word="melodieën" find="(M|m)elodieen\b" replace="$1elodieën" />
<Typo word="menagerieën" find="(M|m)enageri[eë]+n" replace="$1enagerieën" />
<Typo word="meniën" find="(M|m)eni[eë]+n" replace="$1eniën" />
<Typo word="mesalliëren" find="(M|m)esalli[eë]+ren" replace="$1esalliëren" />
<Typo word="metalloïde" find="(M|m)etalloide" replace="$1etalloïde" />
<Typo word="met name" find="\b(M|m)etname\b" replace="$1et name" />
<Typo word="metonymieën" find="(M|m)etonymi[eë]+n" replace="$1etonymieën" />
<Typo word="miereëi" find="(M|m)iereei" replace="$1iereëi" />
<Typo word="ministeriële" find="(M|m)inisteri[eë]+le" replace="$1inisteriële" />
<Typo word="misère" find="(M|m)isere\b" replace="$1isère" />
<Typo word="missiën" find="(M|m)issi[eë]+n\b" replace="$1issiën" />
<Typo word="moeë" find="\b(M|m)oee\b" replace="$1oeë" />
<Typo word="moiré" find="\b(M|m)oir[eé]\b" replace="$1oiré" />
<Typo word="molière" find="(M|m)oliere" replace="$1olière" />
<Typo word="monarchieën" find="(M|m)onarchi[eë]+n" replace="$1onarchieën" />
<Typo word="monografieën" find="(M|m)onografi[eë]+n" replace="$1onografieën" />
<Typo word="monomanieën" find="(M|m)onomani[eë]+n" replace="$1onomanieën" />
<Typo word="monopoliën" find="(M|m)onopoli[eë]+n" replace="$1onopoliën" />
<Typo word="monotheïs(me/t)" find="(M|m)onotheis(me|t)" replace="$1onotheïs$2" />
<Typo word="moskeeën" find="(M|m)oske[eë]+n" replace="$1oskeeën" />
<Typo word="mummiën" find="(M|m)ummi[eë]+n" replace="$1ummiën" />
<Typo word="muntspeciën" find="(M|m)untspeci[eë]+n" replace="$1untspeciën" />
<Typo word="musseëi" find="(M|m)usseei" replace="$1usseëi" />
<Typo word="mysteriën" find="(M|m)ysteri[eë]+n" replace="$1ysteriën" />
<Typo word="mythologieën" find="(M|m)ythologi[eë]+n" replace="$1ythologieën" />
<Typo word="na-ape(n/r)" find="(N|n)a[aä]pe(n|r)" replace="$1a-ape$2" />
<Typo word="nachtcafé" find="(N|n)achtcaf[eé]" replace="$1achtcafé" />
<Typo word="naë" find="\b(N|n)ae\b" replace="$1aë" />
<Typo word="naïe(f/ve/viteit)" find="(N|n)aie(f|ve|viteit)" replace="$1aïe$2" />
<Typo word="natiën" find="(N|n)ati[eë]+n\b" replace="$1atiën" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden met naam Donatien -->
<Typo word="Donatien" find="\bDonatiën\b" replace="Donatien" />
<Typo word="naweeën" find="(N|n)awe[eë]+n" replace="$1aweeën" />
<Typo word="nazireeër" find="(N|n)azire[eë]+r" replace="$1azireeër" />
<Typo word="necrologieën" find="(N|n)ecrologi[eë]+n" replace="$1ecrologieën" />
<Typo word="negligé" find="\b(N|n)eglig[eé]" replace="$1egligé" />
<Typo word="neuralgieën" find="(N|n)euralgi[eë]+n" replace="$1euralgieën" />
<Typo word="neuriën" find="(N|n)euri[eë]+n" replace="$1euriën" />
<Typo word="niëlle(erde/ren)" find="(N|n)ielle(erde|ren)" replace="$1iëlle$2" />
<Typo word="Nieuwgrieks" find="\b[Nn]ieu?w-?[Gg]rieks" replace="Nieuwgrieks" />
<Typo word="notariële" find="(N|n)otari[eë]+le" replace="$1otariële" />
<Typo word="nouveauté" find="\b(N|n)ouveaut[eé]\b" replace="$1ouveauté" />
<Typo word="obediëntie" find="(O|o)bedientie" replace="$1bediëntie" />
<Typo word="oblieën" find="(O|o)bli[eë]+n" replace="$1blieën" />
<Typo word="observantiën" find="(O|o)bservanti[eë]+n" replace="$1bservantiën" />
<Typo word="ochlocratieën" find="(O|o)chlocrati[eë]+n" replace="$1chlocratieën" />
<Typo word="octaëder" find="(O|o)cta[eë]+der" replace="$1ctaëder" />
<Typo word="odysseeën" find="(O|o)dysse[eë]+n" replace="$1dysseeën" />
<Typo word="officiële" find="(O|o)ff?ici[eë]+le" replace="$1fficiële" />
<Typo word="officieel" find="(O|o)ff?ici[ëe]el" replace="$1fficieel" />
<Typo word="oleïne" find="\b(O|o)leine" replace="$1leïne" />
<Typo word="oleografieën" find="(O|o)leografi[eë]+n" replace="$1leografieën" />
<Typo word="oliën" find="\b(O|o)li[eë]+n\b" replace="$1liën" />
<Typo word="oligarchieën" find="(O|o)ligarchi[eë]+n" replace="$1ligarchieën" />
<Typo word="omertà" find="\b(O|o)merta\b" replace="$1mertà" />
<Typo word="omgeëgd" find="(O|o)mgeegd" replace="$1mgeëgd" />
<Typo word="ondergeëgd" find="(O|o)ndergeegd" replace="$1ndergeëgd" />
<Typo word="onderzeeër" find="(O|o)nderze[eë]+r" replace="$1nderzeeër" />
<Typo word="ongeëvenaard" find="(O|o)ngeevenaard" replace="$1ngeëvenaard" />
<Typo word="onomatopeeën" find="(O|o)nomatope[eë]+n" replace="$1nomatopeeën" />
<Typo word="oöliet" find="(O|o)oliet" replace="$1öliet" />
<Typo word="oorlogsweeën" find="(O|o)orlogswe[eë]+n" replace="$1orlogsweeën" />
<Typo word="opgeëist" find="(O|o)pgeeist" replace="$1pgeëist" />
<Typo word="optreeën" find="\b(O|o)ptre[eë]+n" replace="$1ptreeën" />
<Typo word="oranjerieën" find="(O|o)ranjeri[eë]+n" replace="$1ranjerieën" />
<Typo word="orchideeën" find="(O|o)rchide[eë]+n" replace="$1rchideeën" />
<Typo word="ordonnantiën" find="(O|o)rdonnanti[eë]+n" replace="$1rdonnantiën" />
<Typo word="orgieën" find="(O|o)rgieen" replace="$1rgieën" />
<Typo word="orgiën" find="(O|o)rgien" replace="$1rgiën" />
<Typo word="orthografieën" find="(O|o)rthografi[eë]+n" replace="$1rthografieën" />
<Typo word="osseknieën" find="(O|o)sseknieen" replace="$1sseknieën" />
<Typo word="oubliëtte" find="(O|o)ubliette" replace="$1ubliëtte" />
<Typo word="Oudengels" find="\b[Oo]ud-?( )?[Ee]ngels" replace="Oudengels"
<Typo word="Oudgrieks" find="\b[Oo]ud-?( )?[Gg]rieks" replace="Oudgrieks"
<Typo word="Oudfrans" find="\b[Oo]ud-?( )?[Ff]rans" replace="Oudfrans"
<Typo word="overgeërfd" find="(O|o)vergeerfd" replace="$1vergeërfd" />
<Typo word="oweeër" find="\b(O|o)we[eë]+r" replace="$1weeër" />
<Typo word="paascommuniën" find="(P|p)aascommuni[eë]+n" replace="$1aascommuniën" />
<Typo word="pacificatiën" find="(P|p)acificati[eë]+n" replace="$1acificatiën" />
<Typo word="paleozoën" find="(P|p)aleozo[eë]+n" replace="$1aleozoën" />
<Typo word="paleozoïcum" find="(P|p)aleozoicum" replace="$1aleozoïcum" />
<Typo word="panaceeën" find="(P|p)anace[eë]+n" replace="$1anaceeën" />
<Typo word="pandemieën" find="(P|p)andemi[eë]+n" replace="$1andemieën" />
<Typo word="pantheïs(me/t)" find="(P|p)antheis(me|t)" replace="$1antheïs$2" />
<Typo word="papier-maché" find="(P|p)apier-mach[eé]" replace="$1apier-maché" />
<Typo word="paralysieën" find="(P|p)aralysi[eë]+n" replace="$1aralysieën" />
<Typo word="parfumerieën" find="(P|p)arfumeri[eë]+n" replace="$1arfumerieën" />
<Typo word="parochië(le/n)" find="(P|p)arochi[eë]+(le|n)" replace="$1arochië$2" />
<Typo word="parodieën" find="(P|p)arodi[eë]+n" replace="$1arodieën" />
<Typo word="parodiëren" find="(P|p)arodi[eë]+ren" replace="$1arodiëren" />
<Typo word="partieel" find="(P|p)arti[ëe][ëe]l" replace="$1artieel" />
<Typo word="partiële" find="(P|p)arti[eë]+le" replace="$1artiële" />
<Typo word="pastorieën" find="(P|p)astori[eë]+n" replace="$1astorieën" />
<Typo word="patiënt(/e/ie)" find="(?<![Ee]nglish )(P|p)atient(?!a\b)" replace="$1atiënt" />
<Typo word="patisserieën" find="(P|p)atiss?eri[eë]+n" replace="$1atisserieën" />
<Typo word="patriciër" find="(P|p)atrici[eë]+r" replace="$1atriciër" />
<Typo word="pedanterieën" find="(P|p)edanteri[eë]+n" replace="$1edanterieën" />
<Typo word="peigné" find="\b(P|p)eign[eé]\b" replace="$1eigné" />
<Typo word="penitentiën" find="(P|p)enitenti[eë]+n" replace="$1enitentiën" />
<Typo word="pentaëder" find="(P|p)entaeder" replace="$1entaëder" />
<Typo word="perceptiën" find="(P|p)ercepti[eë]+n" replace="$1erceptiën" />
<Typo word="percipiëren" find="(P|p)ercipi[eë]+ren" replace="$1ercipiëren" />
<Typo word="periferieën" find="(P|p)eriferi[eë]+n" replace="$1eriferieën" />
<Typo word="peripetieën" find="(P|p)eripeti[eë]+n" replace="$1eripetieën" />
<Typo word="persattaché" find="(P|p)ersattach[eé]" replace="$1ersattaché" />
<Typo word="personifiëren" find="(P|p)ersonifi[eë]+ren" replace="$1ersonifiëren" />
<Typo word="pestilentiën" find="(P|p)estilenti[eë]+n" replace="$1estilentiën" />
<Typo word="petitiën" find="(P|p)etiti[eë]+n\b" replace="$1etitiën" />
<Typo word="piëdestal" find="(P|p)iedestal" replace="$1iëdestal" />
<Typo word="piët(a/eit/isme/isterij)" find="(P|p)iet(a|eit|isme|isterij)" replace="$1iët$2" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : Pieta van Dishoeck-->
<Typo word="Pieta van Dishoeck" find="[Pp]iëta van [Dd]ishoeck" replace="Pieta van Dishoeck" />
<Typo word="pikanterieën" find="(P|p)ikanteri[eë]+n" replace="$1ikanterieën" />
<Typo word="pinguïn" find="(P|p)inguin" replace="$1inguïn" />
<Typo word="piqué" find="\b(P|p)iqu[eé]\b" replace="$1iqué" />
<Typo word="plissé" find="\b(P|p)liss[eé]\b" replace="$1lissé" />
<Typo word="plutocratieën" find="(P|p)lutocrati[eë]+n" replace="$1lutocratieën" />
<Typo word="planetoïde" find="(P|p)lanetoide" replace="$1lanetoïde" />
<Typo word="poëem" find="(P|p)oe[eë]+m\b" replace="$1oëem" />
<Typo word="poëet" find="(P|p)oe[eë]+t\b" replace="$1oëet" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : Poet Laureate-->
<Typo word="Poet Laureate" find="Poëet Laureate" replace="Poet Laureate" />
<Typo word="poëmen" find="(P|p)oemen" replace="$1oëmen" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : Philopoemen-->
<Typo word="Philopoemen" find="[Pp]hilopo[eë]men" replace="Philopoemen" />
<Typo word="poëtaster" find="(P|p)oetaster" replace="$1oëtaster" />
<Typo word="poët(en/iek/isch/iseerd/iseren)" find="(P|p)oet(en|iek|isch|iseerd|iseren)\b" replace="$1oët$2" />
<Typo word="poëzie" find="(P|p)oezie" replace="$1oëzie" />
<Typo word="pointillé" find="(P|p)ointill[eé]" replace="$1ointillé" />
<Typo word="Pokémon" find="(P|p)ok[eé]mon" replace="$1okémon" />
<Typo word="politiële" find="(P|p)oliti[eë]+le" replace="$1olitiële" />
<Typo word="pollevieën" find="[Pp]ollevi[eë]+n" replace="Pollevieën" />
<Typo word="polynesiër" find="[Pp]olynesier" replace="Polynesiër" />
<Typo word="polytheïs(me/t)" find="(P|p)olytheis(me|t)" replace="$1olytheïs$2" />
<Typo word="poolzeeën" find="(P|p)oolze[eë]+n" replace="$1oolzeeën" />
<Typo word="poriën" find="(P|p)ori[eë]+n" replace="$1oriën" />
<Typo word="portière" find="(P|p)ortiere\b" replace="$1ortière" />
<Typo word="potentiële" find="(P|p)otenti[eë]+le" replace="$1otentiële" />
<Typo word="prairiën" find="(P|p)rairi[eë]+n" replace="$1rairiën" />
<Typo word="predikatiën" find="(P|p)redikati[eë]+n" replace="$1redikatiën" />
<Typo word="prefatiën" find="(P|p)refati[eë]+n" replace="$1refatiën" />
<Typo word="prejudiciëren" find="(P|p)rejudici[eë]+ren" replace="$1rejudiciëren" />
<Typo word="presidentiële" find="(P|p)residenti[eë]+le" replace="$1residentiële" />
<Typo word="priëlen" find="(P|p)ri[eë]+len" replace="$1riëlen" />
<Typo word="priksleeën" find="(P|p)riksle[eë]+n" replace="$1riksleeën" />
<Typo word="principiële" find="(P|p)rincipi[eë]+le" replace="$1rincipiële" />
<Typo word="privé" find="\b(P|p)riv[eé](-)?\b" replace="$1rivé$2" />
<Typo word="privévermogen" find="\b(P|p)rivevermogen" replace="$1rivévermogen" />
<Typo word="privilegiën" find="(P|p)rivilegi[eë]+n" replace="$1rivilegiën" />
<Typo word="procedé" find="(P|p)roc[eé]d[eé]+\b" replace="$1rocedé" />
<Typo word="procedeetje" find="(P|p)roc[eé]d[eé]+tje" replace="$1rocedeetje" />
<Typo word="profetieën" find="(P|p)rofeti[eë]+n" replace="$1rofetieën" />
<Typo word="proletariër" find="(P|p)roletarier" replace="$1roletariër" />
<Typo word="promiscuïteit" find="(P|p)romiscuiteit" replace="$1romiscuïteit" />
<Typo word="propyleeën" find="(P|p)ropyle[eë][eë]n" replace="$1ropyleeën" />
<Typo word="prostitué" find="(P|p)rostitu[eé]\b" replace="$1rostitué" />
<Typo word="prostitue(es/ren/eert/eerde)" find="(P|p)rostitu[eé](es|ren|eer)" replace="$1rostitue$2" />
<Typo word="protegé" find="(P|p)rot[eé]g[eé]+\b" replace="$1rotegé" />
<Typo word="protegeetje" find="(P|p)rot[eé]g[eé]+tje" replace="$1rotegeetje" />
<Typo word="proteïne" find="(P|p)roteine" replace="$1roteïne" />
<Typo word="protozoön" find="(P|p)rotoz[oö]+n" replace="$1rotozoön" />
<Typo word="provença(al/le)" find="(P|p)roven[cç]a(al|len)" replace="$1rovença$2" />
<Typo word="providentiële" find="(P|p)rovidenti[eë]+le" replace="$1rovidentiële" />
<Typo word="provinciën" find="(P|p)rovinci[eë]+n\b" replace="$1rovinciën" />
<Typo word="prozaïs(ch/t)" find="(P|p)rozais(ch|t)" replace="$1rozaïs$2" />
<Typo word="pruderieën" find="(P|p)ruderi[eë]+n" replace="$1ruderieën" />
<Typo word="psalmodieën" find="(P|p)salmodi[eë]+n" replace="$1salmodieën" />
<Typo word="psalmodiëren" find="(P|p)salmodi[eë]+ren" replace="$1salmodiëren" />
<Typo word="pygmeeën" find="(P|p)ygme[eë]+n" replace="$1ygmeeën" />
<Typo word="queuën" find="(Q|q)ueuen" replace="$1ueuën" />
<Typo word="quiëtis(me/t)" find="(Q|q)uietis(me|t)" replace="$1uiëtis$2" />
<Typo word="quotiënt" find="(Q|q)uotient" replace="$1uotiënt" />
<Typo word="radiografieën" find="(R|r)adiografi[eë]+n" replace="$1adiografieën" />
<Typo word="radioscopieën" find="(R|r)adioscopi[eë]+n" replace="$1adioscopieën" />
<Typo word="ragout" find="(R|r)ago[ûe]t" replace="$1agout" />
<Typo word="randzeeën" find="(R|r)andze[eë]+n" replace="$1andzeeën" />
<Typo word="rapsodieën" find="(R|r)apsodi[eë]+n" replace="$1apsodieën" />
<Typo word="ratiné" find="\b(R|r)atin[eé]\b" replace="$1atiné" />
<Typo word="rebellieën" find="(R|r)ebelli[eë]+n" replace="$1ebellieën" />
<Typo word="receptiën" find="(R|r)ecepti[eë]+n" replace="$1eceptiën" />
<Typo word="recipiënt" find="(R|r)ecipient" replace="$1ecipiënt" />
<Typo word="recipiëren" find="(R|r)ecipi[eë]+ren" replace="$1ecipiëren" />
<Typo word="recognitiën" find="(R|r)ecogniti[eë]+n" replace="$1ecognitiën" />
<Typo word="reçu" find="\b(R|r)e[cç]u(s)?\b" replace="$1eçu$2" />
<Typo word="reeë" find="\b(R|r)e[eë][eë](n)?\b" replace="$1eeë$2" />
<Typo word="reëel" find="\b(R|r)e[eë][eë]l\b" replace="$1eëel" />
<Typo word="reële" find="\b(R|r)e[eë]+le" replace="$1eële" />
<Typo word="referentiën" find="(R|r)eferenti[eë]+n\b" replace="$1eferentiën" />
<Typo word="refugié" find="(R|r)efugi[eé]\b" replace="$1efugié" />
<Typo word="reinardieën" find="(R|r)einardi[eë]+n" replace="$1einardieën" />
<Typo word="reïncarnatie" find="(R|r)e-?incarnatie" replace="$1eïncarnatie" />
<Typo word="reliëf" find="(?<![Cc]omic )\b(R|r)elief\b" replace="$1eliëf" />
<Typo word="religiën" find="(R|r)eligi[eë]+n" replace="$1eligiën" />
<Typo word="relikwieën" find="(R|r)elikw[ei][eë]+n" replace="$1elikwieën" />
<Typo word="remplaçant" find="(R|r)empla[cç]ant" replace="$1emplaçant" />
<Typo word="repatriër(en/ing)" find="(R|r)epatri[eë]+r(en|ing)" replace="$1epatriër$2" />
<Typo word="rescriptiën" find="(R|r)escripti[eë]+n" replace="$1escriptiën" />
<Typo word="responsoriën" find="(R|r)esponsori[eë]+n" replace="$1esponsoriën" />
<Typo word="respectievelijk" find="(R|r)espectivelijk" replace="$1espectievelijk" />
<Typo word="resumé" find="(R|r)esum[eé]\b" replace="$1esumé" />
<Typo word="reumatoïde" find="(R|r)eumatoide" replace="$1eumatoïde" />
<Typo word="reünie" find="\b(R|r)e-?unie\b" replace="$1eünie" />
<Typo word="reünist" find="(R|r)e-?unist" replace="$1eünist" />
<Typo word="reüsse(erde/eren)" find="(R|r)eusse(erde|eren)" replace="$1eüsse$2" />
<Typo word="reüssite" find="(R|r)eussite" replace="$1eüssite" />
<Typo word="revérence" find="(R|r)ev[eé]rence" replace="$1evérence" />
<Typo word="roekoeën" find="(R|r)oeko[eë]+n\b" replace="$1oekoeën" />
<Typo word="romancière" find="(R|r)omanciere" replace="$1omancière" />
<Typo word="romboïde" find="(R|r)omboide" replace="$1omboïde" />
<Typo word="röntgen" find="(R|r)ontgen" replace="$1öntgen" />
<Typo word="rookcoupé" find="(R|r)ookcoup[eé]" replace="$1ookcoupé" />
<Typo word="routine" find="\b(R|r)oet(in)e(s)?" replace="$1out$2$3" />
<Typo word="ruïne" find="\b(R|r)uine(s)?\b" replace="$1uïne$2" />
<Typo word="rupseëi" find="(R|r)upseei" replace="$1upseëi" />
<Typo word="ruziën" find="(R|r)uzi[eë]+n" replace="$1uziën" />
<Typo word="sacrificiën" find="(S|s)acrifici[eë]+n" replace="$1acrificiën" />
<Typo word="sacrifiëren" find="(S|s)acrifi[eë]+ren" replace="$1acrifiëren" />
<Typo word="sacrilegiën" find="(S|s)acrilegi[eë]+n" replace="$1acrilegiën" />
<Typo word="sacristieën" find="(S|s)acristi[eë]+n" replace="$1acristieën" />
<Typo word="sadduceeë(n/r)" find="(S|s)adduce[eë]+(n|r)" replace="$1adduceeë$2" />
<Typo word="salariëren" find="(S|s)alari[eë]+ren" replace="$1alariëren" />
<Typo word="satrapieën" find="(S|s)atrapi[eë]+n" replace="$1atrapieën" />
<Typo word="sauriër" find="\b(S|s)aurier" replace="$1auriër" />
<Typo word="scarabeeën" find="(S|s)carabe[eë]+n" replace="$1carabeeën" />
<Typo word="schaliën" find="(S|s)chali[eë]+n" replace="$1chaliën" />
<Typo word="scheeën" find="\b(S|s)che[eë][eë]n\b" replace="$1cheeën" />
<Typo word="scholiën" find="(S|s)choli[eë]+n" replace="$1choliën" />
<Typo word="secretarieën" find="(S|s)ecretari[eë]+n" replace="$1ecretarieën" />
<Typo word="sectiën" find="(S|s)ecti[eë]+n\b" replace="$1ectiën" />
<Typo word="secularisatiën" find="(S|s)ecularisati[eë]+n" replace="$1ecularisatiën" />
<Typo word="sektariër" find="(S|s)ektarier" replace="$1ektariër" />
<Typo word="sententiën" find="(S|s)ententien" replace="$1ententiën" />
<Typo word="serviër" find="(S|s)ervier" replace="$1erviër" />
<Typo word="sestertiën" find="(S|s)estertien" replace="$1estertiën" />
<Typo word="sèvres" find="(S|s)evres" replace="$1èvres" />
<Typo word="sferoïda(al/le)" find="(S|s)feroida(al|le)" replace="$1feroïda$2" />
<Typo word="sferoïde" find="(S|s)feroide" replace="$1feroïde" />
<Typo word="shampooën" find="(S|s)hampooen" replace="$1hampooën" />
<Typo word="shintoïsme" find="(S|s)hintoisme" replace="$1hintoïsme" />
<Typo word="siësta" find="(S|s)iesta\b" replace="$1iësta" />
<Typo word="simultaneïteit" find="(S|s)imultaneiteit" replace="$1imultaneïteit" />
<Typo word="situatiën" find="(S|s)ituatien" replace="$1ituatiën" />
<Typo word="skië(n/r)" find="ski[eë]+(n|r)" replace="skië$1" />
<Typo word="slaapcoupé" find="(S|s)laapcoup[eé]" replace="$1laapcoupé" />
<Typo word="slaapsteeën" find="(S|s)laapste[eë]+n" replace="$1laapsteeën" />
<Typo word="slangeëi" find="(S|s)langeei" replace="$1langeëi" />
<Typo word="sleeë(/n)" find="(S|s)le[eë][eë](n?)\b" replace="$1leeë$2" />
<Typo word="slöjd" find="(S|s)lojd" replace="$1löjd" />
<Typo word="smeuïg" find="(S|s)meu[iï]+g" replace="$1meuïg" />
<Typo word="sneeën" find="(S|s)ne[eë]+n" replace="$1neeën" />
<Typo word="snippeëi" find="(S|s)nippeei" replace="$1nippeëi" />
<Typo word="sociëteit" find="(S|s)ocieteit" replace="$1ociëteit" />
<Typo word="solenoïde" find="(S|s)olenoide" replace="$1olenoïde" />
<Typo word="solfège" find="(S|s)olfege" replace="$1olfège" />
<Typo word="solfègieerde" find="(S|s)olfegieerde" replace="$1olfègieerde" />
<Typo word="solfègiëren" find="(S|s)olf[eè]gi[eë]ren" replace="$1olfègiëren" />
<Typo word="solmiëren" find="(S|s)olmieren" replace="$1olmiëren" />
<Typo word="sotternieën" find="(S|s)otterni[eë]+n" replace="$1otternieën" />
<Typo word="spaniël" find="(S|s)paniel" replace="$1paniël" />
<Typo word="spatiër(en/ing)" find="(S|s)pati[eë]+r(en|ing)" replace="$1patiër$2" />
<Typo word="speciën" find="(S|s)peci[eë]+n" replace="$1peciën" />
<Typo word="specificatiën" find="(S|s)pecificatien" replace="$1pecificatiën" />
<Typo word="spelfout" find="(S|s)pellings?fout" replace="$1pelfout" />
<Typo word="spermatozoïde" find="(S|s)permatozoide" replace="$1permatozoïde" />
<Typo word="spieën" find="(S|s)pieen" replace="$1pieën" />
<Typo word="spiritualiën" find="(S|s)piritualien" replace="$1piritualiën" />
<Typo word="Smurfin" find="\bsmurfin\b" replace="Smurfin" />
<Typo word="spoliëren" find="(S|s)polieren" replace="$1poliëren" />
<Typo word="spondeeën" find="(S|s)ponde[eë]+n" replace="$1pondeeën" />
<Typo word="spondeïsch" find="(S|s)pondeisch" replace="$1pondeïsch" />
<Typo word="spontaneïteit" find="(S|s)pontaneiteit" replace="$1pontaneïteit" />
<Typo word="sporangiën" find="(S|s)porangi[eë]+n" replace="$1porangiën" />
<Typo word="spreeuweëi" find="(S|s)preeuweei" replace="$1preeuweëi" />
<Typo word="stadiën" find="(S|s)tadien" replace="$1tadiën" />
<Typo word="statiën" find="(S|s)tati[eë]+n" replace="$1tatiën" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : prestatieniveau/..-->
<Typo word="prestatien.." find="(P|p)restati[eë]+n" replace="$1restatien" />
<Typo word="steeën" find="(S|s)teeen\b" replace="$1teeën" />
<Typo word="stère" find="\b(S|s)tere\b" replace="$1tère" />
<Typo word="stipendiëren" find="(S|s)tipendi[eë]+ren" replace="$1tipendiëren" />
<Typo word="stoïci(jn/sme)" find="(S|s)toici(jn|sme)" replace="$1toïci$2" />
<Typo word="strategieën" find="(S|s)trategi[eë]+n" replace="$1trategieën" />
<Typo word="strest(e)(n)" find="\bstress(t|te|ten)\b" replace="stres$1" />
<Typo word="studiën" find="studi[eë]+n" replace="studiën" />
<Typo word="subsidiër(en/ing)" find="(S|s)ubsidi[eë]+r(en|ing)" replace="$1ubsidiër$2" />
<Typo word="substantiële" find="(S|s)ubstanti[eë]+le" replace="$1ubstantiële" />
<Typo word="suède" find="\bsuede\b" replace="suède" />
<Typo word="superficiële" find="(S|s)uperfici[eë]+le" replace="$1uperficiële" />
<Typo word="superstitiën" find="(S|s)uperstiti[eë]+n" replace="$1uperstitiën" />
<Typo word="suppliëren" find="(S|s)uppli[eë]+ren" replace="$1uppliëren" />
<Typo word="surseance" find="(S|s)urs[eé]ance" replace="$1urseance" />
<Typo word="sydniër" find="\b(S|s)ydnier" replace="$1ydniër" />
<Typo word="symfonieën" find="(S|s)ymfoni[eë]+n" replace="$1ymfonieën" />
<Typo word="sympathieën" find="(S|s)[iy]mpath?i[eë]+n" replace="$1ympathieën" />
<Typo word="Taoïs(me/t)" find="(T|t)aois(me|t)" replace="$1aoïs$2" />
<Typo word="taliën" find="(T|t)alien\b" replace="$1aliën" />
<Typo word="tangentiële" find="(T|t)angentiele" replace="$1angentiële" />
<Typo word="tantième" find="(T|t)antieme" replace="$1antième" />
<Typo word="tapisserieën" find="(T|t)apisseri[eë]+n" replace="$1apisserieën" />
<Typo word="tapissière" find="(T|t)apissiere" replace="$1apissière" />
<Typo word="tatoeëer(de/stift)" find="(T|t)ato[eë]+r(de|stift)" replace="$1atoeëer$2" />
<Typo word="tatoeër(en/ing)" find="(T|t)ato[eë]+r(en|ing)" replace="$1atoeër$2" />
<Typo word="tautologieën" find="(T|t)autologi[eë]+n" replace="$1autologieën" />
<Typo word="taxatiën" find="(T|t)axati[eë]+n" replace="$1axatiën" />
<Typo word="taxiën" find="(T|t)axi[eë]+n" replace="$1axiën" />
<Typo word="teaën" find="(T|t)eaen" replace="$1eaën" />
<Typo word="technologieën" find="(T|t)echnologi[eë]+n" replace="$1echnologieën" />
<Typo word="temptatiën" find="(T|t)emptatien" replace="$1emptatiën" />
<Typo word="teruggeëist" find="(T|t)eruggeeist" replace="$1eruggeëist" />
<Typo word="tête-à-tête" find="(T|t)[eê]te[ -][aà][ -]t[eê]te" replace="$1ête-à-tête" />
<Typo word="tetraëd(er/risch)" find="(T|t)etra[eë]+d(er|isch)" replace="$1etraëd$2" />
<Typo word="tetralogieën" find="(T|t)etralogi[eë]+n" replace="$1etralogieën" />
<Typo word="tetrarchieën" find="(T|t)etrarchi[eë]+n" replace="$1etrarchieën" />
<Typo word="theeëi" find="\b(T|t)he[eë]+i" replace="$1heeëi" />
<Typo word="theeën" find="\b(T|t)he[eë]+n" replace="$1heeën" />
<Typo word="theïne" find="\b(T|t)heine" replace="$1heïne" />
<Typo word="theïs(me/t)" find="\b(T|t)heis(me|t)" replace="$1heïs$2" />
<Typo word="theorieën" find="(T|t)heori[eë]+n" replace="$1heorieën" />
<Typo word="thesaurieën" find="(T|t)hesauri[eë]+n" replace="$1hesaurieën" />
<Typo word="tiërceerde" find="(T|t)ierceerde" replace="$1iërceerde" />
<Typo word="tiërcer(en/ing)" find="(T|t)iercer(en|ing)" replace="$1iërcer$2" />
<Typo word="tirannieën" find="(T|t)irannie[eë]+n" replace="$1irannieën" />
<Typo word="toeëigen(en/ing)" find="(T|t)oeeigen(en|ing)" replace="$1oeëigen$2" />
<Typo word="toegeëigend" find="(T|t)oegeeigend" replace="$1oegeëigend" />
<Typo word="toesleeën" find="(T|t)oesle[eë]+n" replace="$1oesleeën" />
<Typo word="tracheeën" find="(T|t)rache[eë]+n" replace="$1racheeën" />
<Typo word="tragediën" find="(T|t)ragedi[eë]+n" replace="$1ragediën" />
<Typo word="tragédienne" find="(T|t)rag[eé]di[eë]nne" replace="$1ragédienne" />
<Typo word="traliën" find="(T|t)rali[eë]+n\b" replace="$1raliën" />
<Typo word="tralies" find="(T|t)raliesen\b" replace="$1ralies" />
<Typo word="transactiën" find="(T|t)ransacti[eë]+n" replace="$1ransactiën" />
<Typo word="trapezoïde" find="(T|t)rapezoide" replace="$1rapezoïde" />
<Typo word="travestieën" find="(T|t)ravesti[eë]+n" replace="$1ravestieën" />
<Typo word="trezorieën" find="(T|t)rezori[eë]+n" replace="$1rezorieën" />
<Typo word="triarchieën" find="(T|t)riarchi[eë]+n" replace="$1riarchieën" />
<Typo word="tribulatiën" find="(T|t)ribulati[eë]+n" replace="$1ribulatiën" />
<Typo word="triduüm" find="(T|t)riduum" replace="$1riduüm" />
<Typo word="triëren" find="(T|t)ri[eë]+ren" replace="$1riëren" />
<Typo word="trilogieën" find="(T|t)rilogi[eë]+n" replace="$1rilogieën" />
<Typo word="trocheeën" find="(T|t)roche[eë]+n" replace="$1rocheeën" />
<Typo word="trocheïsch" find="(T|t)rocheisch" replace="$1rocheïsch" />
<Typo word="trofeeën" find="(T|t)rofe[eë]+n" replace="$1rofeeën" />
<Typo word="tropeeën" find="(T|t)rope[eë]+n" replace="$1ropeeën" />
<Typo word="trouvère" find="(T|t)rouvere" replace="$1rouvère" />
<Typo word="truïsme" find="(T|t)ruisme" replace="$1ruïsme" />
<Typo word="tweeën" find="\b(T|t)w[eë][eë]+n\b" replace="$1weeën" />
<Typo word="tweeën-" find="(t|T)weeen(twin|der|veer|vijf|zes|zeven|tac|negen)tig" replace="$1weeën$2tig" />
<Typo word="tweeër(hande/lei)" find="(T|t)we[eë]+r(hande|lei)" replace="$1weeër$2" />
<Typo word="uitbaliën" find="(U|u)itbalien" replace="$1itbaliën" />
<Typo word="uniëren" find="(U|u)ni[eë]+ren" replace="$1niëren" />
<Typo word="unitariër" find="(U|u)nitarier" replace="$1nitariër" />
<Typo word="usantiën" find="(U|u)santi[eë]+n" replace="$1santiën" />
<Typo word="utopieën" find="(U|u)topi[eë]+n" replace="$1topieën" />
<Typo word="vacatiën" find="(V|v)acati[eë]+n" replace="$1acatiën" />
<Typo word="vacuüm" find="(V|v)a(ce|ku)üm" replace="$1acuüm" />
<Typo word="valkeëi" find="(V|v)alkeei" replace="$1alkeëi" />
<Typo word="variëren" find="(V|v)ari[eë]+ren" replace="$1ariëren" />
<Typo word="variété" find="(V|v)ari[eé]t[eé]+\b" replace="$1ariété" />
<Typo word="variéteetje" find="(V|v)ari[eé]teetje" replace="$1ariéteetje" />
<Typo word="variëteit" find="\b(V|v)arieteit" replace="$1ariëteit" />
<Typo word="veenkoloniën" find="(V|v)eenkoloni[eë]+n" replace="$1eenkoloniën" />
<Typo word="vegetariër" find="(V|v)egetarier" replace="$1egetariër" />
<Typo word="verfoeliën" find="(V|v)erfoeli[eë]+n" replace="$1erfoeliën" />
<Typo word="verifiëren" find="(V|v)erifi[eë]+ren" replace="$1erifiëren" />
<Typo word="versifiëren" find="(V|v)ersifi[eë]+ren" replace="$1ersifiëren" />
<Typo word="victualiën" find="(V|v)ictuali[eë]+n" replace="$1ictualiën" />
<Typo word="vigiliën" find="(V|v)igili[eë]+n" replace="$1igiliën" />
<Typo word="vinkeëi" find="(V|v)inkeei" replace="$1inkeëi" />
<Typo word="vis-à-vis" find="(V|v)is-?a-?vis" replace="$1is-à-vis" />
<Typo word="vliegeëi" find="(V|v)liegeei" replace="$1liegeëi" />
<Typo word="volière" find="(V|v)oliere" replace="$1olière" />
<Typo word="voltampère" find="(V|v)oltampere" replace="$1oltampère" />
<Typo word="vreeën" find="(V|v)re[eë]+n\b" replace="$1reeën" />
<Typo word="warmte-eenhe(den/id)" find="(W|w)armteëenhe(den|id)" replace="$1armte-eenhe$2" />
<Typo word="warmte-e(kw/qu)ivalent" find="(W|w)armte-?[eë](kw|qu)ivalent" replace="$1armte-equivalent" />
<Typo word="weeë" find="\b(W|w)e[eë][eë](n)?\b" replace="$1eeë$2" />
<Typo word="weegbreeën" find="(W|w)eegbre[eë]+n" replace="$1eegbreeën" />
<Typo word="weeïg" find="(W|w)eeig" replace="$1eeïg" />
<Typo word="wespenei" find="(W|w)espeei" replace="$1espenei" />
<Typo word="Wikipedia" find="[Ww]i[kp]i[kp]edia " replace="Wikipedia " />
<Typo word="zee-eend" find="(Z|z)e[eë-]+end" replace="$1ee-eend" />
<Typo word="zee-egel" find="(Z|z)e[eë-]+gel" replace="$1ee-egel" />
<Typo word="zeilreeë" find="(Z|z)eilre[eë]+" replace="$1eilreeë" />
<Typo word="zenuwpatiënt" find="(Z|z)enuwpatient" replace="$1enuwpatiënt" />
<Typo word="zinkografieën" find="(Z|z)inkografi[eë]+n" replace="$1inkografieën" />
<Typo word="zo-even" find="(Z|z)oëven" replace="$1o-even" />
<Typo word="zonder meer" find="\b(Z|z)ondermeer\b" replace="$1onder meer" />
<Typo word="zoöfa(ag/gen)" find="(Z|z)oofa(ag|gen)" replace="$1oöfa$2" />
<Typo word="zoögeografie" find="(Z|z)oogeografie" replace="$1oögeografie" />
<Typo word="zoöloog" find="(Z|z)oolo(og|gen)" replace="$1oölo$2" />
<Typo word="zwaluwei" find="(Z|z)waluwe(e|ë)i" replace="$1waluwei" />
<Typo word="zwanenei" find="(Z|z)wane(e|ë)i" replace="$1wanenei" />

Eigennamen[bewerken]

Zonder diakritische letters[bewerken]

<!--bron : eigen samenstelling déRahier-->
<!--wordt opzij gehouden wegens te veel kans op 'false positives' : ..-->
<!--wordt doorgaans toch anders geschreven : ..-->
<!--opletten voor valse positieven : ..-->
<!--wordt opzij gehouden wegens teveel kans op 'false positives' : ..-->
<!--lijst woorden dat valse positieven veroorzaakt, en als dusdanig rechtgezet worden in de lijst : The Bahamas-->
<!--volgende sjablonen, categoriëën mogen niet aangepast worden : ..-->
<Typo word="Amerikaans-Samoa" find="\bAmerikaans Samoa\b" replace="Amerikaans-Samoa" />
<Typo word="Antarctica" find="\bAntar(c|k)?t?i[ct]a\b" replace="Antarctica" />
<Typo word="antarctisch" find="\bantar(c|k)?t?ies\b" replace="antarctisch" />
<Typo word="Bahama's" find="\bBahamas\b" replace="Bahama's" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : The Bahamas -->
<Typo word="The Bahamas" find="\bThe Bahama's\b" replace="The Bahamas" />
<Typo word="Bhagwan" find="Baghwan" replace="Bhagwan" />
<Typo word="Bahrein" find="\bBahrain\b" replace="Bahrein" />
<Typo word="Beiroet" find="\bBeirut\b" replace="Beiroet" />
<Typo word="Boven-(Egypte|Elzas)" find="\b[bB]oven (Egypte|Elzas)" replace="Boven-$1" />
<Typo word="Brits-Columbia" find="\b[bB]rits Columbia\b" replace="Brits-Columbia" />
<Typo word="Celsius" find="\b[Cc]elcius\b" replace="Celsius" />
<Typo word="Centraal-(Afrika|Amerika|Azië|Europa)" find="\b[cC]entraal (Afrika|Amerika|Azi[eë]|Europa)" replace="Centraal-$1" />
<Typo word="Clermont-Ferrand" find="Clermont Ferrand" replace="Clermont-Ferrand" />
<Typo word="Colombia" find="[Cc]ol[ou]mbië" replace="Colombia" />
<Typo word="Cookeilanden" find="\b[cC]ook[ -]eiland(en)?" replace="Cookeiland$1" />
<Typo word="Drenten" find="\bDrenthen\b" replace="Drenten" />
<Typo word="Ecuador" find="\b[Ee]quador" replace="Ecuador" />
<Typo word="Eritrese" find="\bEritreese" replace="Eritrese" />
<Typo word="Filipijnen" find="\bFilippijn(en|s|se)\b" replace="Filipijn$1" />
<Typo word="Friese" find="\bFrieze\b" replace="Friese" />
<Typo word="Gandhi" find="\bGhandi\b" replace="Gandhi" />
<Typo word="Goereese" find="\bGoerese\b" replace="Goereese" />
<Typo word="Gotenburg" find="\bGoth?enburg\b" replace="Göteborg" />
<Typo word="Groot-Bijgaarden" find="Groot Bijgaarden" replace="Groot-Bijgaarden" />
<Typo word="Equatoriaal-Guine(se/a)" find="\bEquatoriaal[ -]Guinee?(se|a)" replace="Equatoriaal-Guine$1" />
<Typo word="Nieuw-Guine(se/a)" find="\bNieuw[ -]Guinee?(se|a)" replace="Nieuw-Guine$1" />
<Typo word="Frans-Guyana" find="Frans Guyana" replace="Frans-Guyana" />
<Typo word="Jamaica" find="Jamaïca" replace="Jamaica" />
<Typo word="Klein-Azië" find="Klein Azi[eë]" replace="Klein-Azië" />
<Typo word="Latijns-Amerika" find="Latijns?[ -]Amerika" replace="Latijns-Amerika" />
<Typo word="Litouwen" find="\bLitauwen\b" replace="Litouwen" />
<Typo word="Los Angeles" find="Los Angelos" replace="Los Angeles" />
<Typo word="Madagaskar" find="\bMadagascar\b" replace="Madagaskar" />
<Typo word="Marokk(aan|o)" find="\bMarr?okk?(aan|anen|o)" replace="Marokk$1" />
<Typo word="Mexico" find="\bMexiko\b" replace="Mexico" />
<Typo word="Middellandse" find="\bMidden?ll?andse\b" replace="Middellandse" />
<Typo word="Middellandse Zee" find="\bMiddellandse-Zee" replace="Middellandse Zee" />
<Typo word="Midden-(Afrika|Amerika|Azië|Europa|Oosten)" find="\b[mM]idden (Afrika|Amerika|Azië|Azie|Europa|Oosten)" replace="Midden-$1" />
<Typo word="Midden-Europees" find="\bMiddeneurope(es|se)\b" replace="Midden-Europe$1" />
<Typo word="Mississippi" find="\bMiss?iss?ipp?i\b" replace="Mississippi" />
<Typo word="Nederduits" find="\bNeder-Duits\b" replace="Nederduits" />
<Typo word="Neder-(Egypte|Elzas)" find="\b[nN]eder (Egypte|Elzas)" replace="Neder-$1" />
<Typo word="Nieuw-Zeeland" find="\b[Nn]ieuw[- ]?[Zz]eeland(se?|ers?)?\b" replace="Nieuw-Zeeland$1" />
<Typo word="Nieuw-Guinea" find="\b[Nn]ieuw[- ]?[Gg]uinea\b" replace="Nieuw-Guinea" />
<Typo word="Noord-(Afrika|Amerika|Azië|Europa|Korea|Holland|Soedan)" find="\b[nN]oord (Afrika|Amerika|Azië|Azie|Europa|Korea|Holland|Soedan)" replace="Noord-$1" />
<Typo word="Noord-Afrikaans" find="\bNoordafrikaans" replace="Noord-Afrikaans" />
<Typo word="Noord-Amerikaans" find="\bNoordamerikaans" replace="Noord-Amerikaans" />
<Typo word="Noord-Brabants" find="\bNoordbrabants" replace="Noord-Brabants" />
<Typo word="Noord-Europees" find="\bNoordeurope(es|se)" replace="Noord-Europe$1" />
<Typo word="Noord-Hollands" find="\bNoordhollands" replace="Noord-Hollands" />
<Typo word="Noord-Koreaans" find="\bNoordkoreaans" replace="Noord-Koreaans" />
<Typo word="Noord-Nederlands" find="\bNoordnederlands" replace="Noord-Nederlands" />
<Typo word="Oezbeek" find="\bUzbeek" replace="Oezbeek" />
<Typo word="Oezbeken" find="\bUzbeken\b" replace="Oezbeken" />
<Typo word="Oezbekistan" find="\bUzbekistan\b" replace="Oezbekistan" />
<Typo word="Oost-(Afrika|Azië|Europa|Berlijn|Vlaanderen|Beiroet|Timor|Duitsland)" find="\b[oO]ost (Afrika|Azië|Azie|Europa|Berlijn|Vlaanderen|Beiroet|Timor|Duitsland)" replace="Oost-$1" />
<Typo word="Oost-Afrikaans" find="\bOostafrikaans" replace="Oost-Afrikaans" />
<Typo word="Oost-Aziatisch" find="\bOostaziatisch" replace="Oost-Aziatisch" />
<Typo word="Oost-Duits" find="\bOostduits" replace="Oost-Duits" />
<Typo word="Oost-Europees" find="\bOosteurope(es|se)" replace="Oost-Europe$1" />
<Typo word="Oost-Indisch" find="\bOost ?[Ii]ndisch(?!e [Cc]ompagnie)" replace="Oost-Indisch" />
<Typo word="Oost-Nederlands" find="\bOostnederlands" replace="Oost-Nederlands" />
<Typo word="Oost-Romeins" find="\bOostromeins" replace="Oost-Romeins" />
<Typo word="Oost-Vlaams" find="\bOostvlaams" replace="Oost-Vlaams" />
<Typo word="Opper-(Egypte|Elzas)" find="\b[oO]pper (Egypte|Elzas)" replace="Opper-$1" />
<Typo word="Rijsel" find="\bRijssel\b" replace="Rijsel" />
<Typo word="Russisch" find="\bRuss?is?ch\b" replace="Russisch" />
<Typo word="San Francisco" find="San Fransisco" replace="San Francisco" />
<Typo word="San Francisco" find="San-Francisco" replace="San Francisco" />
<Typo word="Sanskriet" find="\bSanskrit\b" replace="Sanskriet" />
<Typo word="Saoedi-Arabisch" find="\b[Ss]a[oeu]+di[e]?[- ][Aa]rabisch" replace="Saoedi-Arabisch" />
<Typo word="Soedan" find="\bSudan\b" replace="Soedan" />
<Typo word="Tataren" find="\bTartaren\b" replace="Tataren" />
<Typo word="Tsjech" find="\bTjech(en|ische|isch)?\b" replace="Tsjech$1" />
<Typo word="Tweede Wereldoorlog" find="[Tt]weede [Ww]ereldoorlog" replace="Tweede Wereldoorlog" />
<Typo word="Tyrreense Zee" find="\bTyrrheense Zee\b" replace="Tyrreense Zee" />
<Typo word="West-(Afrika|Azië|Europa|Berlijn|Vlaanderen|Beiroet|Timor|Duitsland)" find="\b[wW]est (Afrika|Azië|Azie|Europa|Berlijn|Vlaanderen|Beiroet|Timor|Duitsland)" replace="West-$1" />
<Typo word="West-Duits" find="\bWestduits" replace="West-Duits" />
<Typo word="West-Europees" find="\bWesteurope(es|se)" replace="West-Europe$1" />
<Typo word="West-Indisch" find="\bWestindisch" replace="West-Indisch" />
<Typo word="West-Romeins" find="\bWestromeins" replace="West-Romeins" />
<Typo word="West-Vlaams" find="\bWestvlaams" replace="West-Vlaams" />
<Typo word="Westfriese" find="\bWestfrieze\b" replace="Westfriese" />
<Typo word="Zeeuws-Vlaanderen" find="Zeeuws Vlaanderen" replace="Zeeuws-Vlaanderen" />
<Typo word="Zeeuws-Vlaams" find="Zeeuws Vlaams" replace="Zeeuws-Vlaams" />
<Typo word="Zuid-(Afrika|Amerika|Azië|Europa|Korea|Holland|Limburg|Rhodesië|Soedan)" find="\b[zZ]uid (Afrika|Amerika|Azië|Azie|Europa|Korea|Holland|Limburg|Rhodesië|Soedan)" replace="Zuid-$1" />
<Typo word="Zuid-Afrikaans" find="\bZuidafrikaans" replace="Zuid-Afrikaans" />
<Typo word="Zuid-Amerikaans" find="\bZuidamerikaans" replace="Zuid-Amerikaans" />
<Typo word="Zuid-Europees" find="\bZuideurope(es|se)" replace="Zuid-Europe$1" />
<Typo word="Zuid-Hollands" find="\bZuidhollands" replace="Zuid-Hollands" />
<Typo word="Zuid-Koreaans " find="\bZuidkoreaans" replace="Zuid-Koreaans" />
<Typo word="Zuid-Limburgs" find="\bZuidlimburgs" replace="Zuid-Limburgs" />
<Typo word="Zuid-Nederlands" find="\bZuidnederlands" replace="Zuid-Nederlands" />

Met diakritische letters[bewerken]

<!--bron : eigen samenstelling déRahier-->
<!--wordt opzij gehouden wegens teveel kans op 'false positives' : Henriëtte-->
<!--wordt doorgaans toch anders geschreven : Kraków;Malé;Zoë;Chloé-->
<!--opletten voor valse positieven : Cairo, Hawaii, Georgie, Israel, Citroen, Herve, Triest, León/Léon/Leon, Gát, Zurich, Baní, Pápa, Río Grande, San Jose, Kraków, Malé, Zoë-->
<!--wordt opzij gehouden wegens teveel kans op 'false positives' : Henriëtte; Hélène; Léon; Desiré; Aimé;Amélie;Adèle -->
<!--lijst woorden dat valse positieven veroorzaakt, en als dusdanig rechtgezet worden in de lijst : Ávila, Báb, Moto Geneve;Belgien;Belgier;Zurich Open;Zurich (Friesland)|Zurich;Zurich (Friesland);Andre Agassi;Land van Herve -->
<!--volgende sjablonen, categoriëën mogen niet aangepast worden : Sjabloon:Slovenie-gemeenten-*;Sjabloon:Armenieprovincies;Sjabloon:Geobox positie in Roemenie;Sjabloon:Tsjechie snelwegen-->
<Typo word="Äänekoski" find="\b[ÄäAa]+nekoski" replace="Äänekoski" />
<Typo word="Abchazië" find="\b[Aa]bchazi[eë]" replace="Abchazië" />
<Typo word="Åbenrå" find="\b[ÅAåa]benr[aå]" replace="Åbenrå" />
<Typo word="Acapulco de Juárez" find="\b[Aa]capulco de Ju[aá]rez" replace="Acapulco de Juárez" />
<Typo word="Ærøskøbing" find="\b[ÆAEe]+r[oø]sk[oø]bing" replace="Ærøskøbing" />
<Typo word="Ähtäri" find="\b[AaÄä]ht[aä]ri" replace="Ähtäri" />
<Typo word="Ahuachapán" find="\b[Aa]huachap[aá]n" replace="Ahuachapán" />
<Typo word="Alajärvi" find="\b[Aa]laj[aä]rvi" replace="Alajärvi" />
<Typo word="Ålandseiland" find="\b[AaÅå]landseiland" replace="Ålandseiland" />
<Typo word="Albanië" find="\b[Aa]lbani[eë]" replace="Albanië" />
<Typo word="Alcorcón" find="\b[Aa]lcorc[oó]n" replace="Alcorcón" />
<Typo word="Aleksandrów Kujawski" find="\b[Aa]leksandr[oó]w Kujawski" replace="Aleksandrów Kujawski" />
<Typo word="Alençon" find="\b[Aa]len[cç]on" replace="Alençon" />
<Typo word="Ålesund" find="\b[AaÅå]+lesund" replace="Ålesund" />
<Typo word="Alexandrië" find="\b[Aa]lexandri[eë]" replace="Alexandrië" />
<Typo word="Almería" find="\b[Aa]lmer[ií]a" replace="Almería" />
<Typo word="Amblève" find="\b[Aa]mbl[eè]ve" replace="Amblève" />
<Typo word="Anatolië" find="\b[Aa]natoli[eë]" replace="Anatolië" />
<Typo word="Andalusië" find="\b[Aa]ndalusi[eë]\b" replace="Andalusië" />
<Typo word="Andrychów" find="\b[Aa]ndrych[oó]w" replace="Andrychów" />
<Typo word="Angoulême" find="\b[Aa]ngoul[eê]me" replace="Angoulême" />
<Typo word="Anhée" find="\b[Aa]nh[eé]e" replace="Anhée" />
<Typo word="Antiochië" find="\b[Aa]ntiochi[eë]" replace="Antiochië" />
<Typo word="Aquitanië" find="\b[Aa]quitani[eë]" replace="Aquitanië" />
<Typo word="Arabië" find="\b[Aa]rabi[eë]\b" replace="Arabië" />
<Typo word="Ardèche" find="\b[Aa]rd[eè]che" replace="Ardèche" />
<Typo word="Areópoli" find="\b[Aa]re[oó]poli" replace="Areópoli" />
<Typo word="Argentinië" find="\b[Aa]rgentini[eë]" replace="Argentinië" />
<Typo word="Århus" find="\b[AÅ]rhus" replace="Århus" />
<Typo word="Ariège" find="\b[Aa]ri[eè]ge" replace="Ariège" />
<Typo word="Armenië" find="\b[Aa]rmeni[eë]" replace="Armenië" />
<Typo word="Arriët" find="\bArriet\b" replace="Arriët" />
<Typo word="Arta" find="\b[AÁaá]rta\b" replace="Arta" />
<Typo word="Asnières-sur-Seine" find="\b[Aa]sni[eè]res[- ][Ss]ur[- ][Ss]eine" replace="Asnières-sur-Seine" />
<Typo word="Assyriër" find="\b[Aa]ssyri[eë]r" replace="Assyriër" />
<Typo word="Asturië" find="\b[Aa]sturi[eë]" replace="Asturië" />
<Typo word="Asunción" find="\b[Aa]sunci[oó]n" replace="Asunción" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : Asuncion-eiland-->
<Typo word="Asuncion-eiland" find="\bAsunción[-?]eiland" replace="Asuncion-eiland" />
<Typo word="Augustów" find="\b[Aa]ugust[oó]w" replace="Augustów" />
<Typo word="Australië" find="\b[Aa]ustrali[eë]" replace="Australië" />
<Typo word="Azerbeidzjan" find="\b[Aa]zerb[ae]i[dz]jan" replace="Azerbeidzjan" />
<Typo word="Azië" find="\b[Aa]zi[eë]" replace="Azië" />
<Typo word="Baborów" find="\b[Bb]abor[oó]w" replace="Baborów" />
<Typo word="Babyloniër/nbroek" find="\b[Bb]abyloni[eë](r|nbroek)" replace="Babylonië$1" />
<Typo word="Bafoulabé" find="\b[Bb]afoulab[eé]" replace="Bafoulabé" />
<Typo word="Balatonalmádi" find="\b[Bb]alatonalm[aá]di" replace="Balatonalmádi" />
<Typo word="Balatonboglár" find="\b[Bb]alatonbogl[aá]r" replace="Balatonboglár" />
<Typo word="Balatonfüred" find="\b[Bb]alatonf[uü]red" replace="Balatonfüred" />
<Typo word="Balkarië" find="\b[Bb]alkari[eë]" replace="Balkarië" />
<Typo word="Balloërveld" find="\b[Bb]allo[eë]rveld" replace="Balloërveld" />
<Typo word="Baranów Sandomierski" find="\b[Bb]aran[oó]w Sandomierski" replace="Baranów Sandomierski" />
<Typo word="Barrièreverdrag" find="\b[Bb]arri[eè]reverdrag" replace="Barrièreverdrag" />
<Typo word="Bécherel" find="\b[Bb][eé]cherel" replace="Bécherel" />
<Typo word="Beër Sjeva" find="\b[Bb]e[eë]r Sjeva" replace="Beër Sjeva" />
<Typo word="Békés" find="\b[Bb][eé]k[eé]s" replace="Békés" />
<Typo word="Békéscsaba" find="\b[Bb][eé]k[eé]scsaba" replace="Békéscsaba" />
<Typo word="Belém" find="\b[Bb]el[eé]m\b" replace="Belém" />
<Typo word="België" find="\b[Bb]elg[iï][eë]\b" replace="België" />
<Typo word="Besançon" find="\b[Bb]esan[cç]on" replace="Besançon" />
<Typo word="Béziers" find="\b[Bb][eé]ziers" replace="Béziers" />
<Typo word="Bierutów" find="\b[Bb]ierut[oó]w" replace="Bierutów" />
<Typo word="Bièvre" find="\b[Bb]i[eè]vre" replace="Bièvre" />
<Typo word="Bogotá" find="\b[Bb]ogot[aá]" replace="Bogota" />
<Typo word="Boguszów-Gorce" find="\b[Bb]ogusz[oó]w[- ][Gg]orce" replace="Boguszów-Gorce" />
<Typo word="Bohemië" find="\b[Bb]ohemi[eë]\b" replace="Bohemië" />
<Typo word="Bolków" find="\b[Bb]olk[oó]w" replace="Bolków" />
<Typo word="Bollène" find="\b[Bb]oll[eè]ne" replace="Bollène" />
<Typo word="Bollnäs" find="\b[Bb]olln[aä]s" replace="Bollnäs" />
<Typo word="Borås" find="\b[Bb]or[aå]s" replace="Borås" />
<Typo word="Bordurië" find="\b[Bb]orduri[eë]" replace="Bordurië" />
<Typo word="Bosnië" find="\b[Bb]osni[eë]" replace="Bosnië" />
<Typo word="Braine-le-Château" find="\b[Bb]raine[- ][Ll]e[- ][Cc]h[aâ]teau" replace="Braine-le-Château" />
<Typo word="Brazilië" find="\b[Bb]razili[eë]" replace="Brazilië" />
<Typo word="Brittannië" find="\b[Bb]ri[t]+a[n]+i[eë]" replace="Brittannië" />
<Typo word="Groot-Brittannië" find="\b[gG]root[- ]?[bB]rittannië" replace="Groot-Brittannië" />
<Typo word="Brwinów" find="\b[Bb]rwin[oó]w" replace="Brwinów" />
<Typo word="Brzozów" find="\b[Bb]rzoz[oó]w" replace="Brzozów" />
<Typo word="Buéa" find="\b[Bb]u[eé]a" replace="Buéa" />
<Typo word="Büllingen" find="\b[Bb][uü]llingen" replace="Büllingen" />
<Typo word="Busko-Zdrój" find="\b[Bb]usko-Zdr[oó]j" replace="Busko-Zdrój" />
<Typo word="Bütgenbach" find="\b[Bb][uü]tgenbach" replace="Bütgenbach" />
<Typo word="Bytów" find="\b[Bb]yt[oó]w" replace="Bytów" />
<Typo word="Cáceres" find="\b[Cc][aá]ceres" replace="Cáceres" />
<Typo word="Cádiz" find="\b[Cc][aá]diz" replace="Cádiz" />
<Typo word="Calçoene" find="\b[Cc]al[cç]oene" replace="Calçoene" />
<Typo word="Caledonië" find="\b[Cc]aledoni[eë]" replace="Caledonië" />
<Typo word="Camagüey" find="\b[Cc]amag[uü]ey" replace="Camagüey" />
<Typo word="Cancún" find="\b[Cc]anc[uú]n" replace="Cancún" />
<Typo word="Canicattì" find="\b[Cc]anica[t]+[iì]" replace="Canicattì" />
<Typo word="Cantabrië" find="\b[Cc]antabri[eë]" replace="Cantabrië" />
<Typo word="Cantù" find="\b[Cc]ant[uù]\b" replace="Cantù" />
<Typo word="Cap-Haïtien" find="\b[Cc]ap-Ha[iï]tien" replace="Cap-Haïtien" />
<Typo word="Caraïben" find="\b[Cc]ara[iï]ben" replace="Caraïben" />
<Typo word="Caraïbisch" find="\b[Cc]ara[iï]bisch" replace="Caraïbisch" />
<Typo word="Castellón de la Plana" find="\b[Cc]astell[oó]n de la Plana" replace="Castellón de la Plana" />
<Typo word="Castelré" find="\b[Cc]astelr[eé]" replace="Castelré" />
<Typo word="Catalonië" find="\b[Cc]ataloni[eë]" replace="Catalonië" />
<Typo word="Ceauşescu" find="Ceausescu" replace="Ceauşescu" />
<Typo word="Cegléd" find="\b[Cc]egl[eé]d" replace="Cegléd" />
<Typo word="Celestún" find="\b[Cc]elest[uú]n" replace="Celestún" />
<Typo word="Chalco de Díaz Covarrubias" find="\b[Cc]halco de D[ií]az Covarrubias" replace="Chalco de Díaz Covarrubias" />
<Typo word="Châlons-en-Champagne" find="\b[Cc]h[aâ]lons-en-Champagne" replace="Châlons-en-Champagne" />
<Typo word="Chambéry" find="\b[Cc]hamb[eé]ry" replace="Chambéry" />
<Typo word="Charleville-Mézières" find="\b[Cc]harleville-M[eé]zi[eè]res" replace="Charleville-Mézières" />
<Typo word="Châteauroux" find="\b[Cc]h[aâ]teauroux" replace="Châteauroux" />
<Typo word="Châtelet" find="\b[Cc]h[aâ]telet" replace="Châtelet" />
<Typo word="Châtellerault" find="\b[Cc]h[aâ]tellerault" replace="Châtellerault" />
<Typo word="Chièvres" find="\b[Cc]hi[eè]vres" replace="Chièvres" />
<Typo word="Chimalhuacán" find="\b[Cc]himalhuac[aá]n" replace="Chimalhuacán" />
<Typo word="Chocianów" find="\b[Cc]hocian[oó]w" replace="Chocianów" />
<Typo word="Chojnów" find="\b[Cc]hojn[oó]w" replace="Chojnów" />
<Typo word="Chorzów" find="\b[Cc]horz[oó]w" replace="Chorzów" />
<Typo word="Chrzanów" find="\b[Cc]hrzan[oó]w" replace="Chrzanów" />
<Typo word="Ciechanów" find="\b[Cc]ie(ch|sz)an[oó]w" replace="Cie$1anów" />
<Typo word="Cirié" find="\b[Cc]iri[eé]" replace="Cirié" />
<Typo word="Cirò Marina" find="\b[Cc]ir[oò] [Mm]arina" replace="Cirò Marina" />
<Typo word="Citroën" find="\bCitroen\b" replace="Citroën" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : Citroen(..)-->
<Typo word="Citroen (vrucht)/-zuur" find="(c|C)itro[eë]n( \(vrucht\)|zuur)" replace="$1itroen$2" />
<Typo word="Città di Castello" find="\b[Cc]itt[aà] di Castello" replace="Città di Castello" />
<Typo word="Città Sant'Angelo" find="\b[Cc]itt[aà] Sant[' ]?Angelo" replace="Città Sant'Angelo" />
<Typo word="Ciudad Bolívar" find="\b[Cc]iudad Bol[ií]var" replace="Ciudad Bolívar" />
<Typo word="Ciudad Guzmán" find="\b[Cc]iudad Guzm[aá]n" replace="Ciudad Guzmán" />
<Typo word="Ciudad Juárez" find="\b[Cc]iudad Ju[aá]rez" replace="Ciudad Juárez" />
<Typo word="Ciudad López Mateos" find="\b[Cc]iudad L[oó]pez Mateos" replace="Ciudad López Mateos" />
<Typo word="Ciudad Nicolás Romero" find="\b[Cc]iudad Nicol[aá]s Romero" replace="Ciudad Nicolás Romero" />
<Typo word="Ciudad Obregón" find="\b[Cc]iudad Obreg[oó]n" replace="Ciudad Obregón" />
<Typo word="Clásica de Almería" find="\b[Cc]l[aá]sica de Almer[ií]a" replace="Clásica de Almería" />
<Typo word="Colle di Val d'Elsa" find="\b[Cc]olle di Val d[' ]?Elsa" replace="Colle di Val d'Elsa" />
<Typo word="Comitán de Domínguez" find="\b[Cc]omit[aá]n de Dom[ií]nguez" replace="Comitán de Domínguez" />
<Typo word="Compiègne" find="\b[Cc]ompi[eè]gne" replace="Compiègne" />
<Typo word="Concepción de La Vega" find="\b[Cc]oncepci[oó]n de La Vega" replace="Concepción de La Vega" />
<Typo word="Concepción del Oro" find="\b[Cc]oncepci[oó]n del Oro" replace="Concepción del Oro" />
<Typo word="Copán" find="\b[Cc]op[aá]n" replace="Copán" />
<Typo word="Córdoba" find="\b[Cc][oó]rdoba" replace="Córdoba" />
<Typo word="Corrèze" find="\b[Cc]orr[eè]ze" replace="Corrèze" />
<Typo word="Çorum" find="\b[CÇ]orum\b" replace="Çorum" />
<Typo word="Corumbá" find="\b[Cc]orumb[aá]" replace="Corumbá" />
<Typo word="Coruña" find="\b[Cc]oru[nñ]a" replace="Coruña" />
<Typo word="Côte-d'Or" find="\b[Cc][oô]te[- ]?[Dd][' ]?Or" replace="Côte-d'Or" />
<Typo word="Côtes-d'Armor" find="\b[Cc][oô]tes[- ]?[Dd][' ]?Armor" replace="Côtes-d'Armor" />
<Typo word="Cotuí" find="\b[Cc]otu[ií]" replace="Cotuí" />
<Typo word="Crisnée" find="\b[Cc]risn[eé]e" replace="Crisnée" />
<Typo word="Csongrád" find="\b[Cc]songr[aá]d" replace="Csongrád" />
<Typo word="Cuautitlán" find="\b[Cc]uautitl[aá]n" replace="Cuautitlán" />
<Typo word="Cúcuta" find="\b[Cc][uú]c[uú]ta" replace="Cúcuta" />
<Typo word="Cuiabá" find="\b[Cc]uiab[aá]" replace="Cuiabá" />
<Typo word="Culiacán" find="\b[Cc]uliac[aá]n" replace="Culiacán" />
<Typo word="Cuorgnè" find="\b[Cc]uorgn[eè]" replace="Cuorgnè" />
<Typo word="Curaçao" find="\b[Cc]ura[cç]ao\b" replace="Curaçao" />
<Typo word="Curaçaoënaar" find="[Cc]ura[cç]ao[eë]na(ar|ren)" replace="Curaçaoëna$1" />
<Typo word="Czarnków" find="\b[Cc]zarnk[oó]w" replace="Czarnków" />
<Typo word="Czchów" find="\b[Cc]zch[oó]w" replace="Czchów" />
<Typo word="Dajabón" find="\b[Dd]ajab[oó]n" replace="Dajabón" />
<Typo word="Dalmatië" find="\b[Dd]almati[eë]\b" replace="Dalmatië" />
<Typo word="Delémont" find="\b[Dd]el[eé]mont" replace="Delémont" />
<Typo word="Dénia" find="\b[Dd][eé]nia\b" replace="Dénia" />
<Typo word="Deux-Sèvres" find="\b[Dd]eux[- ]S[eè]vres" replace="Deux-Sèvres" />
<Typo word="Djémila" find="\b[Dd]j[eé]mila" replace="Djémila" />
<Typo word="Djenné" find="\b[Dd]jenn[eé]" replace="Djenné" />
<Typo word="Dombóvár" find="\b[Dd]omb[oó]v[aá]r" replace="Dombóvár" />
<Typo word="Doriërs" find="[Dd]oriers\b" replace="Doriërs" />
<Typo word="Drøbak" find="\b[Dd]r[oø]bak" replace="Drøbak" />
<Typo word="Drôme" find="\bDrome\b" replace="Drôme" />
<Typo word="Dunaföldvár" find="\b[Dd]unaf[oö]ldv[aá]r" replace="Dunaföldvár" />
<Typo word="Dunaújváros" find="\b[Dd]una[uú]jv[aá]ros" replace="Dunaújváros" />
<Typo word="Durrës" find="\b[Dd]urr[eë]s" replace="Durrës" />
<Typo word="Düsseldorf" find="\b[Dd][uü][s]+eldorf" replace="Düsseldorf" />
<Typo word="Duszniki Zdrój" find="\b[Dd]uszniki Zdr[oó]j" replace="Duszniki Zdrój" />
<Typo word="Dynów" find="\b[Dd]yn[oó]w" replace="Dynów" />
<Typo word="Dziwnów" find="\b[Dd]ziwn[oó]w" replace="Dziwnów" />
<Typo word="Egeïsch" find="\b[Ee]ge[iï]sch" replace="Egeïsch" />
<Typo word="Eghezée" find="\b[Ee]ghez[eé]e" replace="Eghezée" />
<Typo word="Ekenäs" find="\b[Ee]ken[aä]s" replace="Ekenäs" />
<Typo word="El Aaiún" find="\b[Ee]l [Aa]ai[uú]n" replace="El Aaiún" />
<Typo word="El Tajín" find="\b[Ee]l [Tt]aj[ií]n" replace="El Tajín" />
<Typo word="Épernay" find="\b[EeÉé]pernay" replace="Épernay" />
<Typo word="Épinal" find="\b[EeÉé]pinal" replace="Épinal" />
<Typo word="Érd" find="\b[EÉ]rd\b" replace="Érd" />
<Typo word="Erezée" find="\b[Ee]rez[eé]+\b" replace="Erezée" />
<Typo word="Ethiopië" find="\b[Ee]thiopi[eë]" replace="Ethiopië" />
<Typo word="Ettelbrück" find="\b[Ee]ttelbr[uü]ck" replace="Ettelbruck" />
<Typo word="Exloërmond" find="\b[Ee]xlo[eë]rmond" replace="Exloërmond" />
<Typo word="Faeröer" find="\b[Ff]a[e]?r[oö]er" replace="Faeröer" />
<Typo word="Fenicië" find="\b[Ff]enici[eë]" replace="Fenicië" />
<Typo word="Finistère" find="\b[Ff]inist[eè]re" replace="Finistère" />
<Typo word="Flémalle" find="\b[Ff]l[eé]malle" replace="Flémalle" />
<Typo word="Fléron" find="\b[Ff]l[eé]ron" replace="Fléron" />
<Typo word="Florianópolis" find="\b[Ff]lorian[oó]polis" replace="Florianópolis" />
<Typo word="Fontaine-l'Evêque" find="\b[Ff]ontaine-l'Ev[eê]que" replace="Fontaine-l'Evêque" />
<Typo word="Fontenoy-la-Joûte" find="\b[Ff]ontenoy-la-Jo[uû]te" replace="Fontenoy-la-Joûte" />
<Typo word="Forlì" find="\b[Ff]orl[iì]" replace="Forlì" />
<Typo word="Françoise" find="\b[Ff]ran[cç]oise" replace="Françoise" />
<Typo word="Fürth" find="\b[Ff][uü]rth\b(?! im [Ww]ald)" replace="Fürth" />
<Typo word="Gabès" find="\b[Gg]ab[eè]s" replace="Gabès" />
<Typo word="Gagaoezië" find="\b[Gg]agaoezi[eë]" replace="Gagaoezië" />
<Typo word="Galicië" find="\b[Gg]alici[eë]" replace="Galicië" />
<Typo word="Gäncä" find="\b[Gg][aä]nc[aä]\b" replace="Gäncä" />
<Typo word="Gárdony" find="\b[Gg][aá]rdony" replace="Gárdony" />
<Typo word="Gaspé" find="\b[Gg]asp[eé]\b" replace="Gaspé" />
<Typo word="Gävle" find="\b[Gg][aä]vle" replace="Gävle" />
<Typo word="Genepiën" find="\b[Gg]enepi[eë]n" replace="Genepiën" />
<Typo word="Gjirokastër" find="\b[Gg]jirokast[eë]r" replace="Gjirokastër" />
<Typo word="Goiânia" find="\b[Gg]oi[aâ]nia" replace="Goiânia" />
<Typo word="Goleniów" find="\b[Gg]oleni[oó]w" replace="Goleniów" />
<Typo word="Gómez Palacio" find="\b[Gg][oó]mez Palacio" replace="Gómez Palacio" />
<Typo word="González Echeverría" find="\b[Gg]onz[aá]lez Echeverr[ií]a" replace="González Echeverría" />
<Typo word="Góra Kalwaria" find="\b[Gg][oó]ra Kalwaria" replace="Góra Kalwaria" />
<Typo word="Goražde" find="\b[Gg]ora[zž]de" replace="Goražde" />
<Typo word="Görlitz" find="\b[Gg][oö]rlitz" replace="Görlitz" />
<Typo word="Górzno" find="\b[Gg][oó]rzno" replace="Górzno" />
<Typo word="Gorzów Wielkopolski" find="\b[Gg]orz[oó]w Wielkopolski" replace="Gorzów Wielkopolski" />
<Typo word="Göteborg" find="\b[Gg][oö]teborg" replace="Göteborg" />
<Typo word="Göttingen" find="\b[Gg][oö]ttingen" replace="Göttingen" />
<Typo word="Grâce-Hollogne" find="\b[Gg]r[aâ]ce[- ]?Ho[l]+ogne" replace="Grâce-Hollogne" />
<Typo word="Graubünden" find="\b[Gg]raub[uü]nden" replace="Graubünden" />
<Typo word="Grodków" find="\b[Gg]rodk[oó]w" replace="Grodków" />
<Typo word="Grójec" find="\b[Gg]r[oó]jec" replace="Grójec" />
<Typo word="Grybów" find="\b[Gg]ryb[oó]w" replace="Grybów" />
<Typo word="Guantánamo" find="\b[Gg]uant[aá]namo" replace="Guantánamo" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : Guantanamo Bay-->
<Typo word="Guantanamo Bay" find="Guantánamo Bay" replace="Guantanamo Bay" />
<Typo word="Gürbüz" find="\b[Gg][uü]rb[uü]z" replace="Gürbüz" />
<Typo word="Gyöngyös" find="\b[Gg]y[oö]ngy[oö]s" replace="Gyöngyös" />
<Typo word="Haapajärvi" find="\b[Hh][a]+paj[aä]rvi" replace="Haapajärvi" />
<Typo word="Hafnarfjörður" find="\b[Hh]afnarfj[oö]r[ðo]ur" replace="Hafnarfjörður" />
<Typo word="Hagåtña" find="\b[Hh]ag[aå]t[nñ]a" replace="Hagåtña" />
<Typo word="Haïti" find="\b[Hh]a[iï]ti" replace="Haïti" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : Haitink-->
<Typo word="Haitink" find="\b[Hh]a[iï]tink" replace="Haitink" />
<Typo word="Hajnówka" find="\b[Hh]ajn[oó]wka" replace="Hajnówka" />
<Typo word="Halinów" find="\b[Hh]alin[oó]w" replace="Halinów" />
<Typo word="Halže" find="\bHal[zž]e\b" replace="Halže" />
<Typo word="Hämeenlinna" find="\b[Hh][aä]meenli[n]+a" replace="Hämeenlinna" />
<Typo word="Harkány" find="\b[Hh]ark[aá]ny" replace="Harkány" />
<Typo word="Hastière" find="\b[Hh]asti[eè]re" replace="Hastière" />
<!--gevaarlijk woord voor valse positieven : Hawaï -->
<Typo word="Hawaï" find="\b[Hh]awa[iï']+\b" replace="Hawaï" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : serie Hawaii Five-O-->
<Typo word="Hawaii Five-O" find="Hawaï Five-O" replace="Hawaii Five-O" />
<Typo word="Hawaïaan" find="\b[Hh]awa[iï']+aan" replace="Hawaïaan" />
<Typo word="Hélécine" find="\b[Hh][eé]l[eé]cine" replace="Hélécine" />
<Typo word="Helsingør" find="\b[Hh]elsing[oø]r" replace="Helsingør" />
<Typo word="Hérault" find="\b[Hh][eé]rault" replace="Hérault" />
<Typo word="Hergé" find="\b[Hh]erg[eé]\b" replace="Hergé" />
<Typo word="Hervé" find="\b[Hh]erv[eéè]\b" replace="Hervé" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : Land van Herve-->
<Typo word="Land van Herve" find="[Ll]and van Herv[eèé]" replace="Land van Herve" />
<Typo word="Hévíz" find="\b[Hh][eé]v[ií]z" replace="Hévíz" />
<Typo word="Higüey" find="\b[Hh]ig[uü]ey" replace="Higüey" />
<Typo word="Hillerød" find="\b[Hh]iller[oø]d" replace="Hillerød" />
<Typo word="Horní Planá" find="\b[Hh]orn[ií] Plan[aá]" replace="Horní Planá" />
<Typo word="Hradec Králové" find="\b[Hh]radec Kr[aá]lov[eé]" replace="Hradec Králové" />
<Typo word="Hrubieszów" find="\b[Hh]rubiesz[oó]w" replace="Hrubieszów" />
<Typo word="Húsavík" find="\b[Hh][uú]sav[ií]k" replace="Húsavík" />
<Typo word="Hyvinkää" find="\b[Hh]yvink[aä]+" replace="Hyvinkää" />
<Typo word="Ibagué" find="\b[Ii]bagu[eé]" replace="Ibagué" />
<Typo word="Iberië" find="\b[Ii]beri[eë]" replace="Iberië" />
<Typo word="Île-de-France" find="\b[IÎiî]le[- ]de[- ][Ff]rance" replace="Île-de-France" />
<Typo word="Ilidža" find="\b[Ii]lid[zž]a" replace="Ilidža" />
<Typo word="Indonesië" find="\b[Ii]ndonesi[eë]" replace="Indonesië" />
<Typo word="Ingrië" find="\b[Ii]ngri[eë]" replace="Ingrië" />
<Typo word="Ingusië" find="\b[Ii]ngusi[eë]" replace="Ingusië" />
<Typo word="Ioannina" find="\b[Ii]o[aá]nnina" replace="Ioannina" />
<Typo word="Ísafjörður" find="\b[IiÍí]safj[oö]r[oð]ur" replace="Ísafjörður" />
<Typo word="Isère" find="\b[Ii]s[eè]re" replace="Isère" />
<Typo word="Istrië" find="\b[Ii]stri[eë]" replace="Istrië" />
<Typo word="Itambé" find="\b[Ii]tamb[eé]" replace="Itambé" />
<Typo word="Itaquiraí" find="\b[Ii]taquira[ií]" replace="Itaquiraí" />
<Typo word="Ivanisevic" find="\b[Ii]vani[sš]evi[cć]" replace="Ivanišević" />
<Typo word="Iwonicz Zdrój" find="\b[Ii]wonicz Zdr[oó]j" replace="Iwonicz Zdrój" />
<Typo word="Jämsä" find="\b[Jj][aä]ms[aä]" replace="Jämsä" />
<Typo word="Jämsänkoski" find="\b[Jj][aä]ms[aä]nkoski" replace="Jämsänkoski" />
<Typo word="Janów Lubelski" find="\b[Jj]an[oó]w Lubelski" replace="Janów Lubelski" />
<Typo word="Järvenpää" find="\b[Jj][aä]rvenp[aä]+" replace="Järvenpää" />
<Typo word="Jászberény" find="\b[Jj][aá]szberény" replace="Jászberény" />
<Typo word="Jedlina Zdrój" find="\b[Jj]edlina Zdr[oó]j" replace="Jedlina Zdrój" />
<Typo word="Jelenia Góra" find="\b[Jj]elenia G[oó]ra" replace="Jelenia Góra" />
<Typo word="Jimaní" find="\b[Jj]iman[ií]" replace="Jimaní" />
<Typo word="Joegoslavië" find="\b[JjY][oeu]+goslavi[eë]" replace="Joegoslavië" />
<Typo word="Joëlle" find="\b[Jj]o[eë]lle" replace="Joëlle" />
<Typo word="Jönköping" find="\b[Jj][oö]nk[oö]ping" replace="Jönköping" />
<Typo word="Jordanië" find="\b[Jj]ordani[eë]" replace="Jordanië" />
<Typo word="Jordanów" find="\b[Jj]ordan[oó]w" replace="Jordanów" />
<Typo word="Józefów" find="\b[Jj][oó]zef[oó]w" replace="Józefów" />
<Typo word="Jyväskylä" find="\b[Jj]yv[aä]skyl[aä]" replace="Jyväskylä" />
<Typo word="Kaapverdië" find="\b[Kk]aapverdi[eë]" replace="Kaapverdië" />
<Typo word="Kabardië" find="\b[Kk]abardi[eë]" replace="Kabardië" />
<Typo word="Kalamáta" find="\b[Kk]alam[aá]ta" replace="Kalamáta" />
<Typo word="Kalmukkië" find="\b[Kk]almukki[eë]" replace="Kalmukkië" />
<Typo word="Kamienna Góra" find="\b[Kk]amienna G[oó]ra" replace="Kamienna Góra" />
<Typo word="Kanasín" find="\b[Kk]anas[ií]n" replace="Kanasín" />
<Typo word="Kankaanpää" find="\b[Kk]ankaanp[aä]+" replace="Kankaanpää" />
<Typo word="Kaposvár" find="\b[Kk]aposv[aá]r" replace="Kaposvár" />
<Typo word="Karabük" find="\b[Kk]arab[uü]k" replace="Karabük" />
<Typo word="Karelië" find="\b[Kk]areli[eë]" replace="Karelië" />
<Typo word="Karýtena" find="\b[Kk]ar[yý]tena" replace="Karýtena" />
<Typo word="Kaštela" find="\b[Kk]a[sš]tela" replace="Kaštela" />
<Typo word="Kastilië" find="\b[Kk]astili[eë]" replace="Kastilië" />
<Typo word="Kavála" find="\b[Kk]av[aá]la" replace="Kavála" />
<Typo word="Kecskemét" find="\b[Kk]ecskem[eé]t" replace="Kecskemét" />
<Typo word="Kemijärvi" find="\b[Kk]emij[aä]rvi" replace="Kemijärvi" />
<Typo word="Kenia" find="\b[Kk]en[iy]a" replace="Kenia" />
<Typo word="Kirgizië" find="\b[Kk]irgizi[eë]" replace="Kirgizië" />
<Typo word="Kiskunfélegyháza" find="\b[Kk]iskunf[eé]legyh[aá]za" replace="Kiskunfélegyháza" />
<Typo word="Kitzbühel" find="\b[Kk]itzb[uü]hel" replace="Kitzbühel" />
<Typo word="Knurów" find="\b[Kk]nur[oó]w" replace="Knurów" />
<Typo word="Kohtla-Järve" find="\b[Kk]ohtla[- ]?J[aä]rve" replace="Kohtla-Järve" />
<Typo word="Kokemäki" find="\b[Kk]okem[aä]ki" replace="Kokemäki" />
<Typo word="Komárom" find="\b[Kk]om[aá]rom" replace="Komárom" />
<Typo word="Komiža" find="\b[Kk]omi[zž]a" replace="Komiža" />
<Typo word="Kópavogur" find="\b[Kk][oó]pavogur" replace="Kópavogur" />
<Typo word="Korçë" find="\b[Kk]or[cç][eë]" replace="Korçë" />
<Typo word="Korfantów" find="\b[Kk]orfant[oó]w" replace="Korfantów" />
<Typo word="Körmend" find="\b[Kk][oö]rmend" replace="Körmend" />
<Typo word="Kórnik" find="\b[Kk][oó]rnik" replace="Kórnik" />
<Typo word="Kosów Lacki" find="\b[Kk]os[oó]w Lacki" replace="Kosów Lacki" />
<Typo word="Köszeg" find="\b[Kk][oö]szeg" replace="Köszeg" />
<Typo word="Krasnobród" find="\b[Kk]rasnobr[oó]d" replace="Krasnobród" />
<Typo word="Križevci" find="\b[Kk]ri[zž]evci" replace="Križevci" />
<Typo word="Kroatië" find="\b[KkC]roati[eë]" replace="Kroatië" />
<Typo word="Krynica Zdrój" find="\b[Kk]rynica Zdr[oó]j" replace="Krynica Zdrój" />
<Typo word="Kuçovë" find="\b[Kk]u[cç]ov[eë]" replace="Kuçovë" />
<Typo word="Kudowa Zdrój" find="\b[Kk]udowa Zdr[oó]j" replace="Kudowa Zdrój" />
<Typo word="Kunów" find="\b[Kk]un[oó]w\b" replace="Kunów" />
<Typo word="Kurów" find="\b[Kk]ur[oó]w" replace="Kurów" />
<Typo word="Küssnacht am Rigi" find="\b[Kk][uü]ssnacht am Rigi" replace="Küssnacht am Rigi" />
<Typo word="Kutná Hora" find="\b[Kk]utn[aá] Hora" replace="Kutná Hora" />
<Typo word="La Bruyère" find="\b[Ll]a [Bb]ruy[eè]re" replace="La Bruyère" />
<Typo word="La Línea de la Concepción" find="\b[Ll]a L[ií]nea de la [Cc]oncepci[oó]n" replace="La Línea de la Concepción" />
<Typo word="La Louvière" find="\b[Ll]a [Ll]ouvi[eè]re" replace="La Louvière" />
<Typo word="Las Piñas City" find="\b[Ll]as [Pp]i[nñ]as [Cc]ity" replace="Las Piñas City" />
<Typo word="Lázaro Cárdenas" find="\b[Ll][aá]zaro C[aá]rdenas" replace="Lázaro Cárdenas" />
<Typo word="Le Cateau-Cambrésis" find="\b[Ll]e [Cc]ateau[- ][Cc]ambr[eé]sis" replace="Le Cateau-Cambrésis" />
<Typo word="Le Rœulx" find="\b[Ll]e [Rr][oeœ]+ulx\b" replace="Le Rœulx" />
<Typo word="Léglise" find="\b[Ll][eé]glise" replace="Léglise" />
<Typo word="Leinì" find="\b[Ll]ein[iì]\b" replace="Leinì" />
<Typo word="León de los Aldamas" find="\b[Ll][eé][oó]n de los Aldamas" replace="León de los Aldamas" />
<Typo word="Leon Trotski" find="\b[Ll][eé]on Trotski" replace="Leon Trotski" />
<Typo word="Kastilië-León" find="\b[Kk]astili[eë][- ]?[Ll][eé][oó]n" replace="Castilië en León" />
<Typo word="Libië" find="\b[Ll]ibi[eë]" replace="Libië" />
<Typo word="Liège" find="\b[Ll]i[eèé]ge\b" replace="Liège" />
<Typo word="Liégeois" find="\b[Ll]i[eèé]g[e]?ois" replace="Liégeois" />
<Typo word="Ligurië" find="\b[Ll]iguri[eë]" replace="Ligurië" />
<Typo word="Lillafüred" find="\b[Ll]illaf[uü]red" replace="Lillafüred" />
<Typo word="Limeil-Brévannes" find="\b[Ll]imeil[- ]Br[eé]vannes" replace="Limeil-Brévannes" />
<Typo word="Linköping" find="\b[Ll]ink[oö]ping" replace="Linköping" />
<Typo word="Loënga" find="\b[Ll]o[eë]nga\b" replace="Loënga" />
<Typo word="Lomé" find="\b[Ll]om[eéè]\b" replace="Lomé" />
<Typo word="Lozère" find="\b[Ll]oz[eèé]re\b" replace="Lozère" />
<Typo word="Lubaczów" find="\b[Ll]ubacz[oó]w" replace="Lubaczów" />
<Typo word="Lubartów" find="\b[Ll]ubart[oó]w" replace="Lubartów" />
<Typo word="Lübeck" find="\b[Ll][uü]beck" replace="Lübeck" />
<Typo word="Luleå" find="\b[Ll]ule[aå]" replace="Luleå" />
<Typo word="Lünen" find="\b[Ll][uü]nen\b" replace="Lünen" />
<Typo word="Lwówek" find="\b[Ll]w[oó]wek" replace="Lwówek" />
<Typo word="Macedonië" find="\b[Mm]acedoni[eë]" replace="Macedonië" />
<Typo word="Maceió" find="\b[Mm]acei[oó]" replace="Maceió" />
<Typo word="Mâcon" find="\b[Mm][aâ]con\b" replace="Mâcon" />
<Typo word="Makó" find="\bMako\b" replace="Makó" />
<Typo word="Maków Mazowiecki" find="\b[Mm]ak[oó]w [Mm]azowiecki" replace="Maków Mazowiecki" />
<Typo word="Málaga" find="\b[Mm][aá]laga\b" replace="Málaga" />
<Typo word="Maleisië" find="\b[Mm]aleisi[eë]" replace="Maleisië" />
<Typo word="Malmö" find="\b[Mm]alm[oö]\b" replace="Malmö" />
<Typo word="Mänttä" find="\b[Mm][aä]ntt[aä]" replace="Mänttä" />
<Typo word="Maracajú" find="\b[Mm]aracaj[uú]" replace="Maracajú" />
<Typo word="Marathónas" find="\b[Mm]arath[oó]nas" replace="Marathónas" />
<Typo word="Mariënbad" find="\b[Mm]ari[eë]nbad" replace="Mariënbad" />
<Typo word="Mariënheem" find="\b[Mm]ari[eë]nheem" replace="Mariënheem" />
<Typo word="Mariënvelde" find="\b[Mm]ari[eë]nvelde" replace="Mariënvelde" />
<Typo word="Marilène" find="\b[Mm]aril[eè]ne" replace="Marilène" />
<Typo word="Maringá" find="\b[Mm]aring[aá]" replace="Maringá" />
<Typo word="Matâ'utu" find="\b[Mm]at[aâ][']?utu" replace="Matâ'utu" />
<Typo word="Maturín" find="\b[Mm]atur[ií]n" replace="Maturín" />
<Typo word="Mauritanië" find="\b[Mm]auritani[eë]" replace="Mauritanië" />
<Typo word="Mazarrón" find="\b[Mm]azarr[oó]n" replace="Mazarrón" />
<Typo word="Mazatlán" find="\b[Mm]azatl[aá]n" replace="Mazatlán" />
<Typo word="Medellín" find="\b[Mm]edell[ií]n" replace="Medellín" />
<Typo word="Mérida" find="\b[Mm][eé]rida" replace="Mérida" />
<Typo word="Mérignac" find="\b[Mm][eé]rignac" replace="Mérignac" />
<Typo word="Mesopotamië" find="\b[Mm]esopotami[eëa]" replace="Mesopotamië" />
<Typo word="Miechów" find="\b[Mm]iech[oó]w" replace="Miechów" />
<Typo word="Miejska Górka" find="\b[Mm]iejska [Gg][oó]rka" replace="Miejska Górka" />
<Typo word="Mieroszów" find="\b[Mm]ierosz[oó]w" replace="Mieroszów" />
<Typo word="Milanówek" find="\b[Mm]ilan[oó]wek" replace="Milanówek" />
<Typo word="Minatitlán" find="\b[Mm]inatitl[aá]n" replace="Minatitlán" />
<Typo word="Mingrelië" find="\b[Mm]ingreli[eë]" replace="Mingrelië" />
<Typo word="Mohács" find="\b[Mm]oh[aá]cs" replace="Mohács" />
<Typo word="Moldavië" find="\b[Mm]oldavi[eë]" replace="Moldavië" />
<Typo word="Mönchengladbach" find="\b[Mm][oö]nchengladbach" replace="Mönchengladbach" />
<Typo word="Mondovì" find="\b[Mm]ondov[iì]" replace="Mondovì" />
<Typo word="Mongolië" find="\b[Mm]ongoli[eë]" replace="Mongolië" />
<Typo word="Montbéliard" find="\b[Mm]ontb[eé]liard" replace="Montbéliard" />
<Typo word="Monte Albán" find="\b[Mm]onte [Aa]lb[aá]n" replace="Monte Albán" />
<Typo word="Montopoli in Val d'Arno" find="\b[Mm]ontopoli [Ii]n [Vv]al d[' ]?[Aa]rno" replace="Montopoli in Val d'Arno" />
<Typo word="Montreal" find="\b[Mm]ontr[eé]al" replace="Montreal" />
<Typo word="Moravië" find="\b[Mm]oravi[eë]" replace="Moravië" />
<Typo word="Mordovië" find="\b[Mm]ordovi[eë]" replace="Mordovië" />
<Typo word="Mosonmagyaróvár" find="\b[Mm]osonmagyar[oó]v[aá]r" replace="Mosonmagyaróvár" />
<Typo word="Mossoró" find="\b[Mm]ossor[oó]" replace="Mossoró" />
<Typo word="Mszczonów" find="\b[Mm]szczon[oó]w" replace="Mszczonów" />
<Typo word="Muggiò" find="\b[Mm]uggi[oò]" replace="Muggiò" />
<Typo word="München" find="\b[Mm][uü]nchen" replace="München" />
<Typo word="Muñoz" find="\b[Mm]u[nñ]oz" replace="Muñoz" />
<Typo word="Myszków" find="\b[Mm]yszk[oó]w" replace="Myszków" />
<Typo word="Namibië" find="\b[Nn]amibi[eë]" replace="Namibië" />
<Typo word="Närpes" find="\b[Nn][aä]rpes" replace="Närpes" />
<Typo word="Naucalpan de Juárez" find="\b[Nn]aucalpan de [Jj]u[aá]rez" replace="Naucalpan de Juárez" />
<Typo word="Naxçivan" find="\b[Nn]ax[cç]ivan" replace="Naxçivan" />
<Typo word="Nenetsië" find="\b[Nn]enetsi[eë]" replace="Nenetsië" />
<Typo word="Neskaupstaður" find="\b[Nn]eskaupsta[oð]ur" replace="Neskaupstaður" />
<Typo word="Neuchâtel" find="\b[Nn]euch[aâ]tel" replace="Neuchâtel" />
<Typo word="Neufchâteau" find="\b[Nn]eufch[aâ]teau" replace="Neufchâteau" />
<Typo word="Neupré" find="\b[Nn]eupr[eé]" replace="Neupré" />
<Typo word="Neuquén" find="\b[Nn]euqu[eé]n" replace="Neuquén" />
<Typo word="New Orleans" find="[Nn]ew[\- ]*Orl[eé]ans" replace="New Orleans" />
<Typo word="Ngaoundéré" find="\b[Nn]gaound[eé]r[eé]" replace="Ngaoundéré" />
<Typo word="Niebüll" find="\b[Nn]ieb[uü]ll" replace="Niebüll" />
<Typo word="Nieuw-Caledonië" find="\b[Nn]ieuw[- ]?[CcKk]aledoni[eëa]" replace="Nieuw-Caledonië" />
<Typo word="Nièvre" find="\b[Nn]i[eè]vre" replace="Nièvre" />
<Typo word="Nilsiä" find="\b[Nn]ilsi[aä]" replace="Nilsiä" />
<Typo word="Nîmes" find="\b[Nn][iî]mes" replace="Nîmes" />
<Typo word="Niterói" find="\b[Nn]iter[oó]i" replace="Niterói" />
<Typo word="Nochistlán de Mejía" find="\b[Nn]ochistl[aá]n [Dd]e [Mm]ej[ií]a" replace="Nochistlán de Mejía" />
<Typo word="Nomothètai" find="\b[Nn]omoth[eè]tai" replace="Nomothètai" />
<Typo word="Normandië" find="(?<![Bb]asse-|[Hh]aute-|[Tt]our de )\b[Nn]ormandi[eë]" replace="Normandië" />
<Typo word="Nouméa" find="\b[Nn]oum[eé]a" replace="Nouméa" />
<Typo word="Nova Iguaçu" find="\b[Nn]ova [Ii]gua[cç]u" replace="Nova Iguaçu" />
<Typo word="Nowa Sól" find="\b[Nn]owa [Ss][oó]l" replace="Nowa Sól" />
<Typo word="Nowogród" find="\b[Nn]owogr[oó]d" replace="Nowogród" />
<Typo word="Nowy Dwór Mazowiecki" find="\b[Nn]owy [Dd]w[oó]r [Mm]azowiecki" replace="Nowy Dwór Mazowiecki" />
<Typo word="Nyíregyháza" find="\b[Nn]y[ií]regyh[aá]za" replace="Nyíregyháza" />
<Typo word="Oaxaca de Juárez" find="\b[Oo]axaca de Ju[aá]rez" replace="Oaxaca de Juárez" />
<Typo word="Occitanië" find="\b[Oo]ccitani[eë]" replace="Occitanië" />
<Typo word="Oceanië" find="\b[Oo]ceani[eë]" replace="Oceanië" />
<Typo word="Ocotlán" find="\b[Oo]cotl[aá]n" replace="Ocotlán" />
<Typo word="Odolanów" find="\b[Oo]dolan[oó]w" replace="Odolanów" />
<Typo word="Oekraïne" find="\b[Oo]ekra[iï]ne" replace="Oekraïne" />
<Typo word="Oekraïens" find="\b[Oo]ekra[iï][e]?ns" replace="Oekraïens" />
<Typo word="Ólafsfjörður" find="\b[OoÓó]lafsfjörður" replace="Ólafsfjörður" />
<Typo word="Omiš" find="\b[Oo]mi[sš]\b" replace="Omiš" />
<Typo word="Opatów" find="\b[Oo]pat[oó]w" replace="Opatów" />
<Typo word="Orléans" find="(?<![Nn]ew[ \-]*)\b[Oo]rl[eé]ans" replace="Orléans" />
<Typo word="Oroszlány" find="\b[Oo]roszl[aá]ny" replace="Oroszlány" />
<Typo word="Osnabrück" find="\b[Oo]snabr[uü]ck" replace="Osnabrück" />
<Typo word="Ossetië" find="\b[Oo]sseti[eë]" replace="Ossetië" />
<Typo word="Ostróda" find="\b[Oo]str[oó]da" replace="Ostróda" />
<Typo word="Ostroróg" find="\b[Oo]stror[oó]g" replace="Ostroróg" />
<Typo word="Ostrów Lubelski" find="\b[Oo]str[oó]w [Ll]ubelski" replace="Ostrów Lubelski" />
<Typo word="Ostrów Mazowiecka" find="\b[Oo]str[oó]w [Mm]azowiecka" replace="Ostrów Mazowiecka" />
<Typo word="Ostrów Wielkopolski" find="\b[Oo]str[oó]w [Ww]ielkopolski" replace="Ostrów Wielkopolski" />
<Typo word="Ostrzeszów" find="\b[Oo]strzesz[oó]w" replace="Ostrzeszów" />
<Typo word="Otmuchów" find="\b[Oo]tmuch[oó]w" replace="Otmuchów" />
<Typo word="Otumba de Gómez Farías" find="\b[Oo]tumba de [Gg][oó]mez [Ff]ar[ií]as" replace="Otumba de Gómez Farías" />
<Typo word="Ougrée" find="\b[Oo]ugr[eé]+\b" replace="Ougrée" />
<Typo word="Ozorków" find="\b[Oo]zork[oó]w" replace="Ozorków" />
<Typo word="Paczków" find="\b[Pp]aczk[oó]w" replace="Paczków" />
<Typo word="Padanië" find="\b[Pp]adani[eë]" replace="Padanië" />
<Typo word="Panathenaeën" find="\b[Pp]anathena[eë]+n" replace="Panathenaeën" />
<Typo word="Pánuco" find="\b[Pp][aá]nuco\b" replace="Pánuco" />
<Typo word="Paraíso" find="\b[Pp]ara[iíì]so" replace="Paraíso" />
<Typo word="Parañaque" find="\b[Pp]ara[ñn]aque" replace="Parañaque" />
<Typo word="Pärnu" find="\b[Pp][aä]rnu" replace="Pärnu" />
<Typo word="Patagonië" find="\b[Pp]atagoni[eë]" replace="Patagonië" />
<Typo word="Paternò" find="\b[Pp]aternò" replace="Paternò" />
<Typo word="Paysandú" find="\b[Pp]aysand[uú]" replace="Paysandú" />
<Typo word="Pécs" find="\b[Pp][eé]cs" replace="Pécs" />
<Typo word="Périgueux" find="\b[Pp][eé]rigueux" replace="Périgueux" />
<Typo word="Péronne" find="\b[Pp][eé]ronne" replace="Péronne" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : Peronne Boddaert-->
<Typo word="Peronne Boddaert" find="P[eé]ronne [Bb]oddaert" replace="Peronne Boddaert" />
<Typo word="Péruwelz" find="\b[Pp][eé]ruwelz" replace="Péruwelz" />
<Typo word="Phasaël" find="\b[Pp]hasa[eë]l" replace="Phasaël" />
<Typo word="Piastów" find="\b[Pp]iast[oó]w\b" replace="Piastów" />
<Typo word="Pieksämäki" find="\b[Pp]ieks[aä]m[aä]ki" replace="Pieksämäki" />
<Typo word="Piotrków" find="\b[Pp]iotrk[oó]w" replace="Piotrków" />
<Typo word="Piwniczna Zdrój" find="\b[Pp]iwniczna[- ][Zz]dr[oó]j" replace="Piwniczna Zdrój" />
<Typo word="Plombières" find="\b[Pp]lombi[eè]res" replace="Plombières" />
<Typo word="Pointe-à-Pitre" find="\b[Pp]ointe[- ][àa][- ]Pitre" replace="Pointe-à-Pitre" />
<Typo word="Polanica Zdrój" find="\b[Pp]olanica[- ]Zdr[oó]j" replace="Polanica Zdrój" />
<Typo word="Polanów" find="\b[Pp]olan[oó]w" replace="Polanów" />
<Typo word="Polynesië" find="\b([fF]rans[ -])?[Pp]ol[yi]nesi[eë]" replace="$1Polynesië" />
<Typo word="Frans-Polynesië" find="\b[fF]rans[ -]?Polynesië" replace="Frans-Polynesië" />
<Typo word="Pont-à-Celles" find="\b[Pp]ont[- ][aà][- ][Cc]elles" replace="Pont-à-Celles" />
<Typo word="Ponte San Nicolò" find="\b[Pp]onte [Ss]an [Nn]icolò" replace="Ponte San Nicolò" />
<Typo word="Popayán" find="\b[Pp]opay[aá]n" replace="Popayán" />
<Typo word="Popocatépetl" find="\b[Pp]opocat[eéè]petl" replace="Popocatépetl" />
<Typo word="Potosí" find="\b[Pp]otos[ií]" replace="Potosí" />
<Typo word="Požarevac" find="\b[Pp]o[zž]arevac" replace="Požarevac" />
<Typo word="Prószków" find="\b[Pp]r[oó]szk[oó]w" replace="Prószków" />
<Typo word="Pruszków" find="\b[Pp]ru[sz]+k[oó]w" replace="Pruszków" />
<Typo word="Przedbórz" find="\b[Pp]rzedb[oó]rz" replace="Przedbórz" />
<Typo word="Przemków" find="\b[Pp]rzemk[oó]w" replace="Przemków" />
<Typo word="Pszów" find="\b[Pp][sz]+[oó]w\b" replace="Pszów" />
<Typo word="Pudasjärvi" find="\b[Pp]udasj[aä]rvi" replace="Pudasjärvi" />
<Typo word="Puerto Carreño" find="\b[Pp]uerto [Cc]arre[nñ]o" replace="Puerto Carreño" />
<Typo word="Puy-de-Dôme" find="\b[Pp]uy-de-D[oô]me" replace="Puy-de-Dôme" />
<Typo word="Pyhäjärvi" find="\b[Pp]yh[aä]j[aä]rvi" replace="Pyhäjärvi" />
<Typo word="Pyreneeën" find="\b[Pp]yren[eë][eë]+n" replace="Pyreneeën" />
<Typo word="Pyrénées" find="\b[Pp]yr[eé]n[eé]+s\b" replace="Pyrénées" />
<Typo word="Quaraí" find="\b[Qq]uara[ií]" replace="Quaraí" />
<Typo word="Quebec" find="\b[Qq]u[eé]bec" replace="Quebec" />
<Typo word="Quévy" find="\b[Qq]u[eé]vy" replace="Quévy" />
<Typo word="Quiévrain" find="\b[Qq]ui[eé]vrain" replace="Quiévrain" />
<Typo word="Rabka Zdrój" find="\b[Rr]abka [Zz]dr[oó]j" replace="Rabka Zdrój" />
<Typo word="Racibórz" find="\b[Rr]acib[oó]rz" replace="Racibórz" />
<Typo word="Radków" find="\b[Rr]adk[oó]w" replace="Radków" />
<Typo word="Radziejów" find="\b[Rr]adziej[oó]w\b" replace="Radziejów" />
<Typo word="Radzionków" find="\b[Rr]adzionk[oó]w" replace="Radzionków" />
<Typo word="Rajgród" find="\b[Rr]ajgr[oó]d" replace="Rajgród" />
<Typo word="Raszków" find="\b[Rr]aszk[oó]w" replace="Raszków" />
<Typo word="René Descartes" find="\bRene Descartes\b" replace="René Descartes" />
<Typo word="Rhodesië" find="\b[Rr][h]?odesi[eë]" replace="Rhodesië" />
<Typo word="Rhône" find="\b[Rr]h[oô]ne" replace="Rhône" />
<Typo word="Riihimäki" find="\b[Rr]iihim[aä]ki" replace="Riihimäki" />
<Typo word="Roemenië" find="\b[Rr]o[eu]meni[eë]" replace="Roemenië" />
<Typo word="Romandië" find="\b[Rr]omandi[eë]" replace="Romandië" />
<Typo word="Rønne" find="\b[Rr]ønne" replace="Rønne" />
<Typo word="Rosà" find="\b[Rr]osà\b" replace="Rosà" />
<Typo word="Rösrath" find="\b[Rr]ösrath" replace="Rösrath" />
<Typo word="Rymanów" find="\b[Rr]yman[oó]w" replace="Rymanów" />
<Typo word="Rzeszów" find="\b[Rr]ze[sz]+[oó]w" replace="Rzeszów" />
<Typo word="Saarbrücken" find="\b[Ss]aarbr[uü]cken" replace="Saarbrücken" />
<Typo word="Saarijärvi" find="\b[Ss][a]+rij[aä]+rvi" replace="Saarijärvi" />
<Typo word="Saint-Dié-des-Vosges" find="\b[Ss]aint[- ][Dd]i[eé][- ][Dd]es[- ][Vv]osges" replace="Saint-Dié-des-Vosges" />
<Typo word="Saint-Étienne" find="\b[Ss]aint[- ][EeÉé]tienne" replace="Saint-Étienne" />
<Typo word="Saint-Léger" find="\b[Ss]aint[- ][Ll][eé]ger" replace="Saint-Léger" />
<Typo word="San Andrés" find="\b[Ss]an [Aa]ndr[eé]s" replace="San Andrés" />
<Typo word="San Cipriano d'Aversa" find="\b[Ss]an [Cc]ipriano d[' ]+[Aa]versa" replace="San Cipriano d'Aversa" />
<Typo word="San Cristóbal" find="\b[Ss]an [Cc]rist[oó]bal" replace="San Cristóbal" />
<Typo word="San Donà di Piave" find="\b[Ss]an [Dd]onà di [Pp]iave" replace="San Donà di Piave" />
<Typo word="San Francisco de Macorís" find="\b[Ss]an [Ff]rancisco de [Mm]acor[ií]s" replace="San Francisco de Macorís" />
<Typo word="San Luis Potosí" find="\b[Ss]an [Ll]uis [Pp]otos[ií]" replace="San Luis Potosí" />
<Typo word="San Miguel de Tucumán" find="\b[Ss]an [Mm]iguel de [Tt]ucum[aá]n" replace="San Miguel de Tucumán" />
<Typo word="San Nicolás de los Garza" find="\b[Ss]an [Nn]icol[aá]s de los [Gg]arza" replace="San Nicolás de los Garza" />
<Typo word="San Pedro de Macorís" find="\b[Ss]an [Pp]edro de [Mm]acor[ií]s" replace="San Pedro de Macorís" />
<Typo word="San Pedro Garza García" find="\b[Ss]an [Pp]edro [Gg]arza [Gg]arc[ií]a" replace="San Pedro Garza García" />
<Typo word="Sancti Spíritus" find="\b[Ss]ancti [Ss]p[ií]ritus" replace="Sancti Spíritus" />
<Typo word="Sankt Pölten" find="\b[Ss]ankt [Pp]ölten" replace="Sankt Pölten" />
<Typo word="Santa Bárbara de Samaná" find="\b[Ss]anta [Bb][aá]rbara de [Ss]aman[aá]" replace="Santa Bárbara de Samaná" />
<Typo word="Santa Croce sull'Arno" find="\b[Ss]anta [Cc]roce sull[' ]?[Aa]rno" replace="Santa Croce sull'Arno" />
<Typo word="Santa Maria la Carità" find="\b[Ss]anta [Mm]aria la [Cc]arità" replace="Santa Maria la Carità" />
<Typo word="Sant'Agata de' Goti" find="\b[Ss]ant'[Aa]gata de[' ]+[Gg]oti" replace="Sant'Agata de' Goti" />
<Typo word="Santiago de Querétaro" find="\b[Ss]antiago de [Qq]uerétaro" replace="Santiago de Querétaro" />
<Typo word="Sant'Ilario d'Enza" find="\b[Ss]ant'[Ii]lario d'[Ee]nza" replace="Sant'Ilario d'Enza" />
<Typo word="São Borja" find="\b[Ss][aã]o [Bb]orja" replace="São Borja" />
<Typo word="São Gonçalo" find="\b[Ss][aã]o [Gg]on[cç]alo" replace="São Gonçalo" />
<Typo word="São José dos Campos" find="\b[Ss][aã]o [Jj]os[eé] dos [Cc]ampos" replace="São José dos Campos" />
<Typo word="São Luís" find="\b[Ss][aã]o [Ll]u[ií]s" replace="São Luís" />
<Typo word="São Luiz" find="\b[Ss][aã]o [Ll]uiz" replace="São Luiz" />
<Typo word="São Paulo" find="\b[Ss][aã]o [Pp]aulo" replace="São Paulo" />
<Typo word="Sao Tomé" find="\b[Ss][aã]o [Tt]om[eé]" replace="Sao Tomé" />
<Typo word="Saoedi-Arabië" find="\b[Ss]a[oeu]+di[e]?[- ][Aa]rabi[eë]" replace="Saoedi-Arabië" />
<Typo word="Saône" find="\b[Ss]a[oô]ne" replace="Saône" />
<Typo word="Sardinië" find="\b[Ss]ardini[eë]" replace="Sardinië" />
<Typo word="Sárvár" find="\b[Ss][aá]rv[aá]r\b" replace="Sárvár" />
<Typo word="Sauðárkrókur" find="\b[Ss]auð[aá]rkr[oó]kur" replace="Sauðárkrókur" />
<Typo word="Scandinavië" find="\b[Ss][ck]andinavi[eë]" replace="Scandinavië" />
<Typo word="Scorzè" find="\b[Ss]corz[eè]" replace="Scorzè" />
<Typo word="Seinäjoki" find="\b[Ss]ein[aä]joki" replace="Seinäjoki" />
<Typo word="Serra dos Órgãos" find="\b[Ss]erra dos [OoÓó]rg[aã]os" replace="Serra dos Órgãos" />
<Typo word="Servië" find="\b[Ss]ervi[eë]\b" replace="Servië" />
<Typo word="Sétif" find="\b[Ss][eé]tif" replace="Sétif" />
<Typo word="Seyðisfjörður" find="\b[Ss]ey[oð]isfj[oö]r[oð]ur" replace="Seyðisfjörður" />
<Typo word="Shkodër" find="\b[Ss]hkod[eë]r" replace="Shkodër" />
<Typo word="Sianów" find="\b[Ss]ian[oó]w" replace="Sianów" />
<Typo word="Šibenik" find="\b[SsŠ]ibenik" replace="Šibenik" />
<Typo word="Siberië" find="\b[Ss]iberi[eë]" replace="Siberië" />
<Typo word="Sidi-bel-Abbès" find="\b[Ss]idi-[Bb]el-[Aa]bb[eè]s" replace="Sidi-bel-Abbès" />
<Typo word="Sieraków" find="\b[Ss]ierak[oó]w" replace="Sieraków" />
<Typo word="Siglufjörður" find="\b[Ss]iglufj[oö]rður" replace="Siglufjörður" />
<Typo word="Siklós" find="\b[Ss]ikl[oó]s" replace="Siklós" />
<Typo word="Silezië" find="\b[Ss]ilezi[eë]" replace="Silezië" />
<Typo word="Siófok" find="\b[Ss]i[oó]fok" replace="Siófok" />
<Typo word="Skoczów" find="\b[Ss]kocz[oó]w" replace="Skoczów" />
<Typo word="Skórcz" find="\b[Ss]k[oó]rcz" replace="Skórcz" />
<Typo word="Slavonië" find="\b[Ss]lavoni[eë]" replace="Slavonië" />
<Typo word="Slovenië" find="\b[Ss]loveni[eë]" replace="Slovenië" />
<!--rechtzetting om onnodige aanpassingen te vermijden : sjabloon over Sloveense gemeentes -->
<Typo word="{{Slovenie-gemeenten" find="{{Slovenië-gemeenten" replace="{{Slovenie-gemeenten" />
<Typo word="Sobótka" find="\b[Ss]ob[oó]tka" replace="Sobótka" />
<Typo word="Somalië" find="\b[Ss]omali[eë]" replace="Somalië" />
<Typo word="Sosúa" find="\b[Ss]os[uú]a" replace="Sosúa" />
<Typo word="Sovjet-Unie" find="\b[Ss]o[vw][ij]et[- ]?[uU]nie" replace="Sovjet-Unie" />
<Typo word="Staszów" find="\b[Ss]tasz[oó]w" replace="Staszów" />
<Typo word="Stryków" find="\b[Ss]tryk[oó]w" replace="Stryków" />
<Typo word="Suchedniów" find="\b[Ss]uchedni[oó]w" replace="Suchedniów" />
<Typo word="Sulechów" find="\b[Ss]ulech[oó]w" replace="Sulechów" />
<Typo word="Sulejów(ek)" find="\b[Ss]ulej[oó]w(ek)?" replace="Sulejów$1" />
<Typo word="Sümeg" find="\b[Ss][uü]meg" replace="Sümeg" />
<Typo word="Svolvær" find="\b[Ss]volv[aeæ]+r" replace="Svolvær" />
<Typo word="Syców" find="\b[Ss]yc[oó]w" replace="Syców" />
<Typo word="Syldavië" find="\b[Ss]yldavi[eë]" replace="Syldavië" />
<Typo word="Syrië" find="\b[Ss]yri[eë]" replace="Syrië" />
<Typo word="Sysmä" find="\b[Ss]ysm[aä]" replace="Sysmä" />
<Typo word="Szczawno Zdrój" find="\b[Ss]zczawno Zdr[oó]j" replace="Szczawno Zdrój" />
<Typo word="Székesfehérvár" find="\b[Ss]z[eé]kesfeh[eé]rv[aá]r" replace="Székesfehérvár" />
<Typo word="Szigetvár" find="\b[Ss]zigetv[aá]r" replace="Szigetvár" />
<Typo word="Tamási" find="\b[Tt]am[aá]si" replace="Tamási" />
<Typo word="Tarnogród" find="\b[Tt]arnogr[oó]d" replace="Tarnogród" />
<Typo word="Tarnów" find="\b[Tt]arn[oó]w" replace="Tarnów" />
<Typo word="Tarnowskie Góry" find="\b[Tt]arnowskie [Gg][oó]ry" replace="Tarnowskie Góry" />
<Typo word="Tasmanië" find="\b[Tt]asmani[eë]" replace="Tasmanië" />
<Typo word="Tatabánya" find="\b[Tt]atab[aá]nya" replace="Tatabánya" />
<Typo word="Tecalitlán" find="\b[Tt]ecalitl[aá]n" replace="Tecalitlán" />
<Typo word="Tehuacán" find="\b[Tt]ehuac[aá]n" replace="Tehuacán" />
<Typo word="Tekax de Álvaro Obregón" find="\b[Tt]ekax de [Áa]lvaro [Oo]breg[oó]n" replace="Tekax de Álvaro Obregón" />
<Typo word="Tétouan" find="\b[Tt][eé]touan" replace="Tétouan" />
<Typo word="Teziutlán" find="\b[Tt]eziutl[aá]n" replace="Teziutlán" />
<Typo word="Thessalië" find="\b[Tt]hessali[eë]" replace="Thessalië" />
<Typo word="Thracië" find="\b[Tt]hraci[eë]" replace="Thracië" />
<Typo word="Tizimín" find="\b[Tt]izim[ií]n" replace="Tizimín" />
<Typo word="Tjetsjenië" find="\b[Tt]jetsjeni[eë]" replace="Tjetsjenië" />
<Typo word="Tlaxcala de Xicoténcatl" find="\b[Tt]laxcala [Dd]e [Xx]icot[eéè]ncatl" replace="Tlaxcala de Xicoténcatl" />
<Typo word="Tomaszów Lubelski" find="\b[Tt]omasz[oó]w [Ll]ubelski" replace="Tomaszów Lubelski" />
<Typo word="Tomaszów Mazowiecki" find="\b[Tt]omasz[oó]w [Mm]azowiecki" replace="Tomaszów Mazowiecki" />
<Typo word="Tonalá" find="\b[Tt]onal[aá]" replace="Tonalá" />
<Typo word="Torreón" find="\b[Tt]orre[oó]n" replace="Torreón" />
<Typo word="Tórshavn" find="\b[Tt][oó]rshavn" replace="Tórshavn" />
<Typo word="Tortolì" find="\b[Tt]ortol[iì]" replace="Tortolì" />
<Typo word="Transnistrië" find="\b[Tt]ransnistri[eë]" replace="Transnistrië" />
<Typo word="Transsylvanië" find="\b[Tt]ran[s]+[yi]lvani[eë]" replace="Transsylvanië" />
<Typo word="Tríkala" find="\b[Tt]r[i[ií]]kala" replace="Tríkala" />
<Typo word="Tripolitanië" find="\b[Tt]ripolitani[eë]" replace="Tripolitanië" />
<Typo word="Trollhättan" find="\b[Tt]rollh[aä]ttan" replace="Trollhättan" />
<Typo word="Trzebiatów" find="\b[Tt]rzebiat[oó]w" replace="Trzebiatów" />
<Typo word="Tsjechië" find="\b[Tt]s?jechi[eë]" replace="Tsjechië" />
<Typo word="Tsjerkessië" find="\b[Tt]sjerkessi[eë]" replace="Tsjerkessië" />
<Typo word="Tsjetsjenië" find="\b[Tt][sjch]+et[sjch]+eni[eë]" replace="Tsjetsjenië" />
<Typo word="Tsjoevasjië" find="\b[Tt]s?jo[eu]vasji[eë]" replace="Tsjoevasjië" />
<Typo word="Tuchów" find="\b[Tt]uch[oó]w" replace="Tuchów" />
<Typo word="Tuliszków" find="\b[Tt]uliszk[oó]w" replace="Tuliszków" />
<Typo word="Tunesië" find="\b[Tt]unesi[eë]" replace="Tunesië" />
<Typo word="Tuxpan de Rodríguez Cano" find="\b[Tt]uxpan de [Rr]odr[ií]guez [Cc]ano" replace="Tuxpan de Rodríguez Cano" />
<Typo word="Tuxtla Gutiérrez" find="\b[Tt]uxtla [Gg]uti[eé]rrez" replace="Tuxtla Gutiérrez" />
<Typo word="Twardogóra" find="\b[Tt]wardog[oó]ra" replace="Twardogóra" />
<Typo word="Udmurtië" find="\b[Uu]dmurti[eë]" replace="Udmurtië" />
<Typo word="Ulanów" find="\b[Uu]lan[oó]w" replace="Ulanów" />
<Typo word="Uniejów" find="\b[Uu]niej[oó]w" replace="Uniejów" />
<Typo word="Ürümqi" find="\b[UuÜü]r[uü]mqi" replace="Ürümqi" />
<Typo word="Ústí nad Labem" find="\b[UuÚúÙù]st[ií] [Nn]ad [Ll]abem" replace="Ústí nad Labem" />
<Typo word="Vác" find="\b[Vv][aá]c\b" replace="Vác" />
<Typo word="Valparaíso" find="\b[Vv]alpara[ií]so" replace="Valparaíso" />
<Typo word="Vardø" find="\b[Vv]ard[oø]\b" replace="Vardø" />
<Typo word="Vaux-sur-Sûre" find="\b[Vv]aux[- ][Ss]ur[- ]S[uû]re" replace="Vaux-sur-Sûre" />
<Typo word="Vendée" find="\b[Vv]end[eé]e\b" replace="Vendée" />
<Typo word="Vendôme" find="\b[Vv]end[oô]me" replace="Vendôme" />
<Typo word="Venetië" find="\b[Vv]eneti[eë]" replace="Venetië" />
<Typo word="Veszprém" find="\b[Vv]eszpr[eé]m" replace="Veszprém" />
<Typo word="Vézelay" find="\b[Vv][eé]zelay" replace="Vézelay" />
<Typo word="Villány" find="\b[Vv]ill[aá]ny" replace="Villány" />
<Typo word="Visegrád" find="\b[Vv]isegr[aá]d" replace="Visegrád" />
<Typo word="Vitória" find="\b[Vv]it[oó]ria" replace="Vitória" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : Vitoria-Gasteiz -->
<Typo word="Vitoria-Gasteiz" find="\bVitória-Gasteiz" replace="Vitoria-Gasteiz" />
<Typo word="Vlorë" find="\b[Vv]lor[eë]" replace="Vlorë" />
<Typo word="Võru" find="\b[Vv][oõ]ru" replace="Võru" />
<Typo word="Vyšehrad" find="\b[Vv]y[sš]ehrad" replace="Vyšehrad" />
<Typo word="Wallonië" find="\b[Ww]a[l]+o[n]+i[eë]\b" replace="Wallonië" />
<Typo word="Wasilków" find="\b[Ww]asilk[oó]w" replace="Wasilków" />
<Typo word="Weinstraße" find="\b[Ww]einstra[sß]+e" replace="Weinstraße" />
<Typo word="Wieruszów" find="\b[Ww]ierusz[oó]w(?!ski)" replace="Wieruszów" />
<Typo word="Wojcieszów" find="\b[Ww]ojciesz[oó]w" replace="Wojcieszów" />
<Typo word="Würzburg" find="\b[Ww][uü]rzb[o]?urg" replace="Würzburg" />
<Typo word="Wyszków" find="\b[Ww]yszk[oó]w" replace="Wyszków" />
<Typo word="Wyszogród" find="\b[Ww]yszogr[oó]d" replace="Wyszogród" />
<Typo word="Xalapa de Enríquez" find="\b[Xx]alapa de [Ee]nr[ií]quez" replace="Xalapa de Enríquez" />
<Typo word="Yaoundé" find="\b[Yy]aound[eé]" replace="Yaoundé" />
<Typo word="Ylöjärvi" find="\b[Yy]l[oö]j[aä]rvi" replace="Ylöjärvi" />
<Typo word="Yucatán" find="\b[Yy]ucat[aá]n" replace="Yucatán" />
<!--geen diakritische verbetering maar woordvolgorde : -->
<Typo word="schiereiland Yucatán" find="Yucatán[- ]?schiereiland" replace="schiereiland Yucatán" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : Straat Yucatan -->
<Typo word="Straat Yucatan" find="Straat Yucatán" replace="Straat Yucatan" />
<Typo word="Zagórów" find="\b[Zz]ag[oó]r[oó]w" replace="Zagórów" />
<Typo word="Zagórz" find="\b[Zz]ag[oó]rz" replace="Zagórz" />
<Typo word="Záhony" find="\b[Zz][aá]hony" replace="Záhony" />
<Typo word="Zambrów" find="\b[Zz]ambr[oó]w" replace="Zambrów" />
<Typo word="Zawidów" find="\b[Zz]awid[oó]w" replace="Zawidów" />
<Typo word="Zelów" find="\b[Zz]el[oó]w" replace="Zelów" />
<Typo word="Zielona Góra" find="\b[Zz]ielona G[oó]ra" replace="Zielona Góra" />
<Typo word="Županja" find="\b[ZzŽ]upanja" replace="Županja" />
<!--gevaarlijk woord voor valse positieven : Zürich -->
<Typo word="Zürich" find="\b[Zz][uü]rich" replace="Zürich" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : Zurich Open-->
<Typo word="Zurich Open" find="Zürich [oO]pen" replace="Zurich Open" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : Zurich in Friesland-->
<Typo word="Zurich (Friesland)|Zurich" find="Zürich \(Friesland\)\|Zürich" replace="Zurich (Friesland)|Zurich" />
<Typo word="Zurich (Friesland)" find="Zürich \(Friesland\)" replace="Zurich (Friesland)" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : Zurichtoren-->
<Typo word="Zurichtoren" find="Zürichtoren" replace="Zurichtoren" />

Andere vervangingen[bewerken]

<!--bron : Help:Veelvoorkomende_spelfouten/machines  (versie van 28 okt 08) -->
<!--dit is de lijst woorden die vervangen worden door te verkiezen synoniemen, het zijn dus geen echte typ-fouten. -->
<!--Ze stonden in de lijst Veelvoorkomende_spelfouten/machines. Mogelijks moeten ze hier weg wegens niet passend in dit project..   -->
<Typo word="adrenaline" find="\bepine(f|ph)rine\b" replace="adrenaline" />
<Typo word="luchtvaartmaatschappij" find="vliegtuigmaatschappij" replace="luchtvaartmaatschappij" />
<Typo word="zin" find="\bzinvolheid\b" replace="zin" />