Regering-Rutte III over Cariben: meer samenwerking, beter bestuur en oog voor gevolgen Venezolaanse crisis

Uit Wikinieuws
Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

10 oktober 2017 

Regering-Rutte III over Cariben: meer samenwerking, beter bestuur en oog voor gevolgen Venezolaanse crisis

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III, dat de VVD, D66, CDA en CU deze week hebben gesloten, wordt gericht op meer samenwerking met Caribisch Nederland, vergroting van goed bestuur en integriteit, en het inspelen op de onrust in sommige buurlanden in Zuid-Amerika. De speerpunten betreffen niet alleen de drie gemeentes, maar ook de drie autonome landen binnen het koninkrijk.

Het nieuwe kabinet geeft aan meer geld te willen steken in Caribisch Nederland, maar dan moet daar wel een goed bestuur tegenover staan en de financiën moeten afdoende worden verantwoord. Daarnaast is het kabinet zich bewust van de politieke crisis in "sommige buurlanden in Zuid-Amerika". Om drugstransporten en illegale immigratie naar Aruba, Bonaire en Curaçao onder controle te houden, wordt jaarlijks een bedrag van tien miljoen euro voor de kustwacht uitgetrokken. Hiervan zal een groot deel worden besteed aan achterstalling onderhoud. Ook zal nieuw materieel aangeschaft worden.

Op de drie Nederlandse gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zal meer aandacht worden besteed aan armoedebestrijding en verbetering van de infrastructuur. Hierdoor moet het economische perfectief van de bewoners worden verbeterd. Het ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties krijgt een eigen begroting en een sterkere coördinerende taak.

De Nederlandse regering wil ook meer samenwerken met het autonome Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Daarentegen is er geen woord geschreven over de wederopbouw op Sint Maarten. Hier hield de orkaan Irma een maand geleden huis. Het is echter wel al bekend dat Nederland geen geld rechtstreeks naar het eilandsbestuur zal overmaken, om erop toe te kunnen zien dat het goed wordt besteed. Aanstaande vrijdag zal Rutte de vertegenwoordigers van de drie landen ontvangen in een Rijksministerraad. Mogelijk zal dan ook het fonds besproken worden.

Bronnen[bewerken]