Naar inhoud springen

Poetin ambieert wel degelijk een 'Groot Rusland'

Uit Wikinieuws
Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

15 februari 2018 

Gemenebest van Onafhankelijke Staten

Poetin ambieert wel degelijk een 'Groot Rusland'

Halbe Zijlstra trad eerder deze week af. Niet hij, maar Shell-topman Jeroen van der Veer zou president Poetin hebben horen zeggen een 'Groot Rusland' te ambiëren, bestaande uit "Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne, de Baltische Staten en Kazachstan." Volgens Van der Veer zou Poetin dit ook niet zo stellig hebben verwoord. Uit een onderzoeksartikel in het Nederlands Dagblad komt de ambitie voor een 'Groot Rusland' van Poetin en de mensen om hem heen echter wel degelijk naar voren.

Landen die ertoe zouden behoren worden met naam genoemd in het Concept Buitenlands Beleid uit 2008. De Baltische Staten worden niet genoemd, maar het gaat wel om een groot aantal voormalige Sovjet-landen die tegenwoordig deel uitmaken van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten. Volgens Clingendael wordt een versteviging van de samenwerking geprioriteerd binnen de Euraziatische Economische Gemeenschap, de Collectieve Veiligheidsverdragorganisatie, de Shanghai-samenwerkingsorganisatie en de BRIC.

De krant verwijst ook naar toespraken die Poetin en Medvedev in 2008 hielden. Poetin liet dat jaar in Roemenië weten wat de regio's zijn waar Russen wonen en die Rusland tot zijn invloedssfeer rekent. Medvedev was toen weliswaar president, maar Poetin is ook in zijn jaren als premier feitelijk de hoogste gezagsdrager van Rusland gebleven. Medvedev zelf waarschuwde de NAVO toen tijdens een toespraak in Berlijn voor een uitbreiding met Oekraïne en Georgië.

In een recenter Russisch stuk, namelijk het officiële concept voor de buitenlandse politiek (december 2016), worden prioriteiten neergelegd om de integratie en samenwerking te bevorderen met Wit-Rusland, Kazachstan, Armenië en Kirgizië. Rusland verwacht van deze staten dat ze "volledig hun verplichtingen binnen de integratiestructuren die Rusland omvatten, zullen nakomen" en erkennen dat Rusland "geprivilegieerde belangen heeft in hun land en dat ze daar gehoorzaam ruimte aan geven." De gebeurtenissen in Oekraïne en Georgië zouden volgens het onderzoeksartikel uitwijzen wat er gebeurt wanneer staten zich niet aan Rusland committeren.

De Russische ambassade in Den Haag sloeg in een verklaring deze week ruw om zich heen. Zijlstra wordt door de diplomaten zelfs "gek" genoemd en de Nederlandse media zouden maar al te graag meewerken aan "iemands zieke verbeelding". Volgens de verklaring zou de mijmering van Poetin over een 'Groot Rusland' een leugen zijn: "Dat zeggen uitsluitend diegenen die een vijandbeeld van Rusland willen creëren en onder het mom van de Russische dreiging de NAVO verder richting het Oosten laten oprukken, waarbij ze opzettelijk een militaire confrontatie provoceren."

Gerelateerd[bewerken]

Bronnen[bewerken]