Naar inhoud springen

Bouterse vervangt opnieuw een aantal ministers in zijn kabinet

Uit Wikinieuws
Het parlementsgebouw

18 mei 2019 

President Bouterse heeft voor de vierde keer een grote wisseling in zijn kabinet doorgevoerd. In de afgelopen maand tijd verving hij vier ministers; een vijfde minister wisselde van positie. Bij zijn derde 'reshuffle', zoals hij zijn kabinetswisseling in april vorig jaar noemde, sprak hij nog de verwachting uit dat het de laatste zou zijn voor de verkiezingen van mei 2020.

Roline Samsoedien (Ruimtelijke Ordening; ROGB) stapte vorige maand al op. Zij wordt ervan beschuldigd zich stukken grond te hebben toegeëigend. Terwijl de discussie hierover gaande was, werd haar zoon opgepakt op verdenking van verkrachting van een tienjarig meisje. Zij besloot niet op het onderzoek van de politie af te wachten en steunde haar zoon blind. Haar naam raakte zo omstreden dat ze zich genoodzaakt zag om op te stappen.

Lekhram Soerdjan diende op 9 april aanvankelijk zijn ontslag in op het ministerie van Landbouw (LVV). Hij zal nu overstappen naar ROGB. Zijn ontslag, dat in de tussentijd niet werd ingewilligd door Bouterse, werd toen in verband gebracht met zijn vergeefse pogingen om Chinese visserstrawlers uit de Surinaamse wateren te weren. Voormalig presidentskandidaat Rabin Parmessar zal Soerdjans positie innemen op LVV.

De ministers Regilio Dodson (Natuurlijke Hulpbronnen) en Patrick Pengel (Openbare Werken, Transport en Communicatie) raakten in de afgelopen maand in opspraak vanwege belangenverstrengeling nadat de VHP stukken openbaar had gemaakt waaruit bleek dat de ministers eigenaar waren van een mijnbouwbedrijf. Het functioneren van Dodson stond al langer ter discussie. Ondanks dat er beelden van bestonden, bleef hij ontkennen dat er met pontons naar goud werd gezocht in het Brokopondostuwmeer. Ook bagatelliseerde hij de gevolgen voor de beschermde zeeschildpadden door de zandafgravingen voor de kust. Hun posities worden nu overgenomen door respectievelijk Sergio Akiemboto en Vijay Chotkan.

Cristien Polak (Sociale Zaken en Volkshuisvesting) stelde haar portefeuille vorige week vrijdag ter beschikking, tegelijk met Dodson en Pengel. Haar vertrek werd in het algemeen verrassend genoemd; Bouterse benadrukte in zijn persconferentie dat zij een gerespecteerd minister is geweest. Wel was er in de afgelopen tijd kritiek vanuit de regeringspartij NDP op haar wijze van communiceren, met name door fractieleider André Misiekaba die haar opvolgt.

Bouterse houdt het er in zijn persconferentie op dat de wisselingen nodig waren om goed voor de dag te kunnen komen tijdens de verkiezingen van volgend jaar. Hij wijst op veranderende omstandigheden, waaronder de turbulentie op het Zuid-Amerikaanse continent en een aantal verontrustende situaties die hij niet nader bij naam noemde.

Of hiermee ook een bankschandaal wordt voorkomen, is nog de vraag. Enkele weken geleden maakten twee klokkenluiders binnen de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) namelijk bekend dat enkele grote leningen aan hooggeplaatste Surinamers waren verwijderd uit de boeken. De SPSB is honderd procent eigendom van de staat en wordt geleid door oud-minister en Bouterses vertrouweling Ginmardo Kromosoeto.

Gerelateerd[bewerken]

Bronnen[bewerken]