Naar inhoud springen

Wikinieuws:Wat Wikinieuws niet is

Uit Wikinieuws
Zie WN:NIET

... een encyclopedie

[bewerken]

Wikinieuws heeft tot hoofddoel een nieuwssite te zijn. Hieruit volgt dat voor alles het heden − het hier en nu − centraal staat, ofwel onderwerpen die op het moment van schrijven in de actualiteit zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat het in principe niet de bedoeling is om over bijv. een bepaalde plaats of bepaald persoon die in het bericht genoemd wordt allerlei verregaande achtergrondinformatie toe te voegen, die niet of slechts heel zijdelings is gerelateerd aan het nieuwsbericht in kwestie. De plaats waar het voornoemde bij uitstek wel gebeurt is Wikipedia, dat in de basis immers een encyclopedie is. Het geven van meer achtergrondinformatie die niet rechtstreeks gerelateerd is aan het nieuwsbericht zelf kan hier kort gedaan worden om de bredere context waarin een nieuwsbericht moet worden gesitueerd wat te verhelderen. Met ongeveer ditzelfde doel worden met enige maat interne links naar een pagina op Wikipedia geplaatst, zodat je als lezer door naar Wikipedia door te klikken bijv. desgewenst snel meer te weten kunt komen.

Historische gebeurtenissen

[bewerken]

Historische gebeurtenissen hebben een plaats op Wikinieuws voor zover de nasleep ervan nog steeds van belang is voor de actualiteit (een voorbeeld hiervan is de inhoud van categorie:Tweede Wereldoorlog, of een moord die werd gepleegd op een moment dat Wikinieuws nog niet bestond, zie bijv. Categorie:Deventer moordzaak). Voor het beschrijven van verregaande details over de gebeurtenis zelf − bijv. het verloop van een oorlog die ooit heeft plaatsgevonden − is Wikinieuws niet de juiste plek; ook dit behoort tot het domein van een encyclopedie, zoals Wikipedia.

... een site om zoveel mogelijk citaten en andere van elders gekopieerde teksten te verzamelen

[bewerken]

Het verzamelen van zoveel mogelijk citaten is niet een van de hoofddoelen van Wikinieuws (binnen Wikimedia bestaat hiervoor wel een ander project, Wikiquote). Toch wordt het geven van een citaat met enige regelmaat wel gedaan, omdat uitspraken van bekende personen de lezer vaak kunnen helpen om een nieuwsbericht in zijn geheel wat beter te doorgronden. Een citaat toevoegen gebeurt bij voorkeur met behulp van het sjabloon {{Cquote}} of in de doorlopende tekst mits gebruik van aanhalingstekens ("citaat"). Het blijft echter zaak hier terughoudend mee te zijn; een nieuwsbericht moet voor alles een doorlopend en goed samenhangend verhaal zijn.

Ook is afgesproken dat het plaatsen van persberichten niet is toegestaan; dit om de kwaliteit en neutraliteit hoog te houden.