Naar inhoud springen

Wikimedia Foundation: 'Houd het internet internationaal'

Uit Wikinieuws
Drielandenbrug

29 april 2018 

Wat gebeurt er met de toegang tot kennis op het internet wanneer landen hun wetten wereldwijd opleggen en internetplatforms dwingen inhoud wereldwijd te verwijderen? We hebben in een panel van experts van digitale rechten (en) bij elkaar gebracht tijdens de SXSW in Austin om dit en gerelateerde kwesties te bespreken.

————

Wikpedia is een wereldwijd project en de honderden taalversies zijn bijna overal ter wereld beschikbaar. Het internet maakt het de Wikimedia-gemeenschap mogelijk om grensoverschrijdend samen te werken. Het is een van de belangrijke kenmerken van digitale communicatietechnologie om kennis toegankelijk te maken voor iedereen, waar die zich ook bevindt.

Niettemin brengt dit ook een juridisch vraagstuk met zich mee: welke nationale wetten bepalen online de activiteit en inhoud? Tijdens de SXSW-conferentie zaten we met drie experts uit verschillende landen bij elkaar om dit te bespreken.

De Wikimedia Foundation ziet een zorgelijke trend van landen die verlangen dat internetintermediairs (en) de beschikbaarheid van inhoud beperken, niet alleen binnen hun eigen landsgrenzen maar ook erbuiten. Dit gaat tegen de grensoverschrijdende natuur van het internet in en zou in potentie kunnen leiden een situatie waarin er nationale netwerken bestaan die geen verbindingen van betekenis met elkaar maken. We hebben deze zorgen geuit tijdens rechtszaken in Canada en Frankrijk/EU.

Het zijn vaak nationale rechtbanken die deze trend van buitenterritoriale rechtsuitoefening voeden, zo bevestigt panellid Barbora Bukovská van de ngo Article 19. "De trend komt vanuit gevestigde democratieën die de vrije meningsuiting eigenlijk hadden moeten beschermen." Malavika Jayaram van de in Hongkong gevestigde denktank Digital Asia Hub vreest dat dit zou kunnen leiden tot een race naar beneden, aangezien autocratische landen nog beperkter naar de vrije meningsuiting kijken." Volgens Fabro Steibel van het Institute for Technology and Society in Rio de Janeiro wordt het open internet bedreigd. Internetplatforms zijn een belangrijke informatiebron voor internetgebruikers over de hele wereld. Wanneer ze gedwongen worden om inhoud wereldwijd te verwijderen dan zal dat een verslechtering betekenen voor de aanwezige kennis, gezien landen met elkaar concurreren over verwijderingsverzoeken.

Bukovská zegt dat dit niet een geheel nieuwe trend is. Er is echter wel een toename van het aantal rechtszaken doordat regeringen nationale privacywetgeving afdwingen. Verschillende rechtbanken hebben verwijderingsverzoeken echter niet ingewilligd, wat reden tot optimisme geeft. Maar toch blijft het een uitdaging om de strijd wereldwijd juridisch aan te blijven gaan, zegt Steibel. De meeste kwesties op het gebied van buitenterritoriale rechtspraak komen volgens Jayaram voort uit de bescherming van intellectueel eigendom. Nog altijd hebben landen er belang bij dat hun bevolking toegang heeft tot educatiemateriaal en online kennis omdat dit concurrentievoordelen voor economieën oplevert.

Platforms staan steeds meer onder druk om inhoud proactief te verwijderen. Vanuit een juridisch perspectief is het belangrijk dat zulke verwijderingsbeslissingen consistent richtlijnen volgen en transparant zijn, aldus Bukovská. Platforms kunnen ook nu al proactief de rol van verdedigers van de vrije mening op zich nemen door de verwijderingsverzoeken aan te vechten op grond van geaccepteerde mensenrechten. Voor grote internationale platforms is dit vaak eenvoudiger dan voor kleinere, lokale internetbedrijven.

Maar hoe kunnen regeringen en beleidsmedewerkers dan overtuigd worden om de vrijheid van meningsuiting en de toegang tot kennis te beschermen? Hoe kan er begrip bij hun groeien dat wereldwijde verwijderingen van informatie uitzonderingen moeten zijn en niet de nieuwe norm? Alle drie panelleden zijn het ermee eens dat het veel moeite zal kosten om dit begrip te kweken. Actiegroepen hebben geleerd dat de inzet van pressie vanuit de bevolking niet altijd effectief is. Wel aan te raden zijn pogingen om regeringen, openbaar ministeries en beleidsmakers te voorzien van kennis. Met deze aanpak is er wel meer onderzoek nodig rondom kwesties waarin het blokkeren en verwijderen van informatie geldt. Landen en websitebeheerders zijn er wereldwijd bij gebaat dat de kosten voor de uitvoering van wetten niet te hoog worden vanwege verschillende regels in de verschillende rechtsgebieden. Uit vragen die het publiek aan het panel stelde, kwam belangstelling van bedrijven en merken naar voren voor de beleidskwesties die spelen omtrent de toegang tot een gevarieerd aanbod van inhoud.

Er zijn inmiddels veel internationale initiatieven die een verscheidenheid aan deelnemers naar de tafel brengen om te discussiëren hoe een internationaal kader eruit kan zien, zoals bij de Raad van Europa, het Global Network Initiative (en), het Internet & Jurisdiction Policy Network (en), enz. Het is het panel en de Wikimedia Foundation beide duidelijk dat niet vergeten mag worden dat de meeste verwijderingen eigenlijk de vrijheid van meningsuiting van individuele gebruikers aantasten: zij die informatie hebben geüpload en zij die op zoek zijn naar informatie op het internet. Het is belangrijk dat we hun rechten in gedachten houden wanneer we de vragen over het rechtsgebied van een wereldwijd internet beantwoorden.

Bronnen

[bewerken]
Logo Wikimedia Dit bericht is een vertaling van (een deel van) een artikel op Wikimedia. Reproductie is toegestaan onder de licentie CC BY 3.0.
Oorspronkelijke bron van dit artikel: