Naar inhoud springen

Weinig drinkwater in België in vergelijking tot de rest van Europa

Uit Wikinieuws

18 augustus 2018 

De maatregelen om drinkbaar beschikbaar te houden tijdens de droogteperiode zijn gisteren versoepeld. De steeds warmer wordende zomers leggen echter wel een structureel probleem aan de oppervlakte. Vlaanderen en Brussel behoren namelijk samen met Tsjechië en Italië tot de regio's in Europa met de laagste grondwaterpeilen en de grootste risico's op watertekorten. Anders is dat in Nederland, aangezien dat door enkele grote rivieren doorkruist wordt, een groot waterreservoir heeft aan het IJsselmeer en het watermanagement er niet verdeeld is over allerlei departementen en gewesten. Daarnaast valt er per hoofd van de bevolking weinig regen in de Belgische gewesten. Dit is gemiddeld zo'n 1500 kubieke meter per persoon, daar waar volgens internationale normen 2000 als weinig en 1000 als extreem weinig geldt.

Jan Briers, de gouverneur van Oost-Vlaanderen en voor de provincies vertegenwoordiger voor de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), dringt aan op een waterplan. Hij wil onder meer een aangepaste infrastructuur waar water gescheiden wordt in stromen die wel en niet drinkbaar zijn. Hij linkt dit aan hoe dit nu al gaat bij de riolering waar ook al sprake is van meerdere stromen. Binnen dit kader past de oproep van Aquafin om afvalwater te gebruiken voor laagwaardige toepassingen, zoals in de landbouw en voedingsindustrie. Het idee is niet nieuw, maar past binnen het kader van een inhaalslag waarmee Vlaanderen halverwege is. Volgens critici zou Vlaams minister Joke Schauvliege van Landbouw en Omgeving hiermee echter niet snel genoeg gaan.

Bronnen[bewerken]