Wateroverlast in Nederland goeddeels voorbij

Uit Wikinieuws

9 januari 2024 

Het gemiddelde neerslagpatroon in Nederland in de tweede helft van de 20e eeuw.

In Nederland is de afgelopen week sprake geweest van veel wateroverlast als gevolg van de aanhoudende hevige regen. Inmiddels lijken de waterpieken voorbij en is de waterstand op de meeste plekken weer aan het dalen. Voor de komende week wordt droger winterweer verwacht.

De ANWB meldde op vrijdag 5 januari dat in het oosten en noordoosten van het land grote wegen onder water stonden. De N345 en de N36 werden afgesloten. Het water kon hier niet meer weggepompt doordat het gebied eromheen geheel verzadigd was, en moest uit zichzelf weglopen.

Aan de Stuwweg in Maastricht spoelde woensdagmiddag een stuk van de dam weg, mogelijke mede als gevolg van een kapotte stuw in Borgharen. Het hoge peil van de Maas werd hier veroorzaakt door overvloedige regen vanuit België (de Ardennen) en Frankrijk. Het ministerie van Defensie zette twee Chinookhelikopters in voor het repareren van de dam. Enkele tientallen bewoners van woonboten moesten in allerijl worden geëvacueerd. Er is intussen een nooddam gebouwd.

Zondag meldde het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dat het peil van het Markermeer historisch hoog was met 45 cm boven NAP, op sommige plekken was dit zelfs nog hoger. De hoogwaterpiek was later die dag weer voorbij. Later kon er water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden gespuid. Dinsdagmorgen was de waterstand weer teruggezakt 31 cm boven NAP. Ook de rijn bij Lobith bereikte zondag een piekstand van 14,35 meter boven NAP.

De verwachting is dat watersnoden als deze zich in de toekomst als gevolg van de klimaatverandering vaker zullen voordoen en ook heftiger zullen worden. Een grote uitdaging wordt het op de juiste manier blijven kwijtraken van grote hoeveelheden regen- en rivierwater. Dit komt nog boven op het andere klimaatgeregelde probleem van de stijgende zeespiegel.

Bronnen[bewerken]