Naar inhoud springen

Verlenging vergunning kerncentrales Doel I en II onwettig

Uit Wikinieuws
Kerncentrales van Doel

29 november 2018 

De kerncentrales Doel I en II hadden in een milieueffectenrapport nodig gehad voor de levensduurverlenging. Dit stelt de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg, Juliane Kokott (de). België kan deze omissie echter nog wel rechtzetten.

Terug in 2003, werd bepaald om uit kernenergie te stappen en de kerncentrales tussen 2015 en 2025 buiten gebruik te stellen. Vervolgens werd in juni 2015 besloten om de kerncentrales open te houden tot 2025. Om onder meer de veiligheid van de reactoren te garanderen deed Electrabel hiervoor een investering van rond de 700 miljoen euro. Om een milieueffectbeoordeling (MEB) is toen niet gevraagd omdat die niet nodig werd geacht.

De zaak werd bij het Grondwettelijk Hof aangespannen door het Vlaamse Bond Beter Leefmilieu en de Waalse tak van Inter-Environnement (fr). Volgens de milieuorganisaties was de verlenging zonder publieke consultatie gebeurd en had dat niet gemogen zonder MEB. Het Belgische Hof legde daarop de vraag bij het Europese Hof neer of een MEB in dit geval nodig zou zijn. Kokott oordeelt nu dat dit wel degelijk het geval is. Ze gaat er niettemin van uit dat het Belgische Hof wel de ruimte zal bieden om de kerncentrales open te houden indien binnen afzienbare tijd alsnog aan de vereisten wordt voldaan.

Bronnen[bewerken]