Veel kievitseieren gestolen in Noord-Brabant

Uit Wikinieuws
Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

10 april 2017 

Dit jaar bijzonder veel kievitseieren gestolen in Noord-Brabant

Op diverse plekken in Noord-Brabant zijn de laatste tijd veel kievitsnesten leeggeroofd. Op zich gebeurt dit wel vaker, maar dit jaar lijkt het een stuk erger te zijn, zeggen de politie en weidevogelbeschermers. Het leegroven gebeurt met name op plekken die door natuurbeschermers met behulp van stokken gemarkeerd worden, zodat boeren met hun landbouwwerktuigen niet op deze plekken komen. De markeringen blijken echter ook te worden opgemerkt door personen die uit zijn op het roven van de kievitseieren.

Natuurbeschermers – onder meer van Het Brabants Landschap – maken zich grote zorgen over deze gang van zaken, omdat het toch al niet goed gaat met de kievit. Elk jaar worden er weer minder kievitseieren gelegd.

De precieze redenen van het roven zijn niet duidelijk. Mogelijk worden de eieren doorverkocht voor consumptie, of door de rovers zelf opgegeten.

Bronnen[bewerken]