Veel aanleiding tot criminaliteit op Curaçao

Uit Wikinieuws

29 juli 2017 

De criminaliteitscijfers op Curaçao zijn hoog en dit is al jaren zo. Rond een kwart van de bevolking is jaarlijks het slachtoffer van een misdrijf, zo blijkt uit cijfers van het lokale CBS uit 2014. Het gaat hoofdzakelijk om huiselijk geweld, beroving en corruptie. Tientallen mensen komen jaarlijks om het leven door geweld.

Sinds 2008/2010 is er wel een kentering zichtbaar. Terwijl er in 2004/2005 nog 1100 overvallen plaatsvonden, daalde dit in 2008 naar 400 en ligt dit in de laatste jaren op rond 600 per jaar. Onderzoeker Anton Weenink brengt het aantal overvallen in verband met de beschikbaarheid van illegale vuurwapens. Hij stelt daarbij: "Het blijkt dat jonge overvallers niet alleen dreigen, maar ook snel schieten."

Naar een onderzoek van criminologe Simone van der Zee zou er op het eiland veel aanleiding zijn crimineel gedrag te vertonen. Als een van de belangrijkste oorzaken wijst zij naar de jeugdwerkloosheid. Afhankelijk van het seizoen ligt deze al jaren tussen de 25 en 40 procent. Op het eiland is er veel ongelijkheid in kansen en inkomens en is er weinig perspectief voor de bewoners om hun situatie te verbeteren. Ook telt mee dat zich in de Caribische regio veel criminele organisaties bevinden. De verleidingen zijn hier groter dan in bijvoorbeeld Nederland.

Commandant Christ van Dinteren van Marinekazerne Suffisant wijt de criminaliteit aan een "gebrek aan reële schoolkansen, gezinsgeborgenheid, omgevingsveiligheid en geld." Vaderloosheid speelt daar naar zijn mening een belangrijke rol in. Dit wordt ook bevestigd in een onderzoek van Unicef dat concludeert dat vaderloosheid de succeskansen van kinderen kan beperken. Hij legt uit dat op Curaçao moeders zorgen voor het inkomen en oma's voor de opvoeding. "Tot het kind op een leeftijd is dat de rollen omdraaien: het kind wordt cultureel geacht te zorgen voor geld voor het hele gezin. Als er geen scholing, geen kansen op een vaste baan voor hem/haar is, gaat dat kwaadschiks en biedt het criminele circuit een concreet en onmiddellijk alternatief."

Bronnen[bewerken]