Vandeurzen wil commerciële zorgsector onder de loep nemen

Uit Wikinieuws

12 oktober 2017 

Minister van Welzijn Jo Vandeurzen wil een debat houden over de toekomst van de woonzorgcentra. De minister schrok van de undercoverbeelden die het programma Pano kon filmen in een commerciëel woonzorgcentrum.

De reportage vergeleek de toestand in de openbare sector met de commerciële sector. Bij de commerciële centra wordt zoveel mogelijk bespaard op personeel, enkel het minimum wordt ingezet. Bij de openbare centra is de personeelsbezitting aan de betere kant, maar nog steeds onvoldoende om genoeg tijd voor iedereen vrij te maken. Bovendien promoten de veel duurdere commerciële centra zich als 'luxe-hotels', wat in werkelijkheid niet zo is.

Vandeurzen wil de reclamefilmpjes aan banden leggen en een debat over woonzorg starten: "Er moeten afspraken worden gemaakt over wat goede zorg nu is; dat is meer dan basiszorg alleen. Het gaat om de levenskwaliteit, eenzaamheid en sociale contacten.

Volgens VLOZO, de koepelorganisatie van commerciële woonzorgcentra is de reportage te eenzijdig. De organisatie zegt ook dat "goede zorg en winst maken wel te rijmen vallen".

Vakbond LBC-NVK wil dat beursgenoteerde woonzorgcentra transparanter worden: "zonder extra mensen op de werkvloer zal het niet lukken om de kwaliteit van de zorg op peil te houden". Winstuitkeringen aan aandeelhouders in de zorg- en welzijnssector moet voor LBC-NVK tevens verboden worden.

Bronnen[bewerken]