Naar inhoud springen

Tien maanden later: Turkije nog steeds afgesloten van Wikipedia

Uit Wikinieuws
De façade van de in de hellenistische tijd opgerichte Bibliotheek van Celsus in Efese

16 maart 2018 

Alle taalversies van Wikipedia zijn in Turkije geblokkeerd sinds eind april 2017.

Het is al meer dan tien maanden geleden sinds Wikipedia in Turkije geblokkeerd werd. Al bijna een jaar hebben 80 miljoen mensen daar geen toegang meer tot informatie op Wikipedia over onderwerpen variërend van geneeskunde, tot geschiedenis, tot actuele gebeurtenissen. Na tien maanden, middenin het schooljaar, groeit de behoefte om weer toegang te krijgen.

De blokkade heeft diepgaande gevolgen gehad voor veel Turken. We hebben het gehoord van professionals, studenten en wetenschappers – daar en wereldwijd – dat ze gebukt gaan onder het verlies van deze "bron der bronnen." Studenten zijn een helpende hand voor hun huiswerk kwijtgeraakt. Leraren hebben een waardevol studiemiddel verloren. Wetenschappers missen een beginpunt voor hun onderzoek. Werknemers hebben een informatiebron verloren voor hun werk. In heel Turkije kunnen mensen Wikipedia niet langer raadplegen om antwoorden op hun vragen te krijgen.

Deze blokkade hindert ook de wereldwijde verspreiding van de kennis over Turkse geschiedenis en cultuur. Het gaat om meer dan 300.000 artikelen met waardevolle informatie die geschreven zijn door en voor Turkssprekenden over onderwerpen van Ankara tot Zonguldak. Wanneer de toegang tot Wikipedia wordt beperkt, dan leidt de ontwikkeling van dit samenwerkingsproject eronder. Ook wordt het daardoor moeilijker voor iedereen om over Turkije te leren van de mensen die daar wonen.

Sinds april vorig jaar is het een topprioriteit van de Wikimedia Foundation om de toegang tot Wikipedia in Turkije te herstellen. We zijn een rechtszaak begonnen in het Turkse constitutionele hof vanwege schending van het Turkse en internationale recht. Er is nog steeds geen uitspraak door de hof gedaan.

We volgen de situatie van nabij van de mensen die door de blokkade zijn getroffen. We hebben geprobeerd de beweegredenen ervan te begrijpen. Onze inspanningen hebben enkel tot doel om de blokkade op te heffen zonder de waarden voor vrije meningsuiting, openheid en neutraliteit uit het oog te verliezen.

Zestien jaar lang hebben vrijwilligers wereldwijd gebouwd aan Wikipedia. Tegenwoordig is het een enorme hulpbron en een van de meest geliefde websites ter wereld. Elke maand werken er meer dan 200.000 vrijwilligers aan Wikipedia in meer dan honderd talen. Deze vrijwilligers werken te goeder trouw aan allerlei onderwerpen, ook als die controversieel zijn, vanuit waarden van Wikipedia als neutraliteit en geblaseerdheid op betrouwbare bronnen.

Wikipedia wordt door gewone mensen mogelijk gemaakt die hun tijd schenken om elke hoek van de wereldbol te beschrijven, waarbij ze toegewijd zijn aan neutrale, verifieerbare informatie die vrij beschikbaar is voor iedereen.

Dit is een bijzonder uniek proces in de wereld. Geen ander internetplatform of kennisgemeenschap werkt op deze manier. De Wikimediabeweging is wereldwijd, alomtegenwoordig en met elkaar verbonden. Dit betekent dat het door ons allemaal wordt gevoeld wanneer er op een plek in de wereld censuur wordt gepleegd. Censuur gaat in tegen onze missie van vrije kennis voor elk individu.

De Wikimedia Foundation zal blijven pleiten voor het recht van iedereen om kennis onbeperkt te lezen en te delen, inclusief in Turkije. Ondertussen staan we zij aan zij met de Wikimediagemeenschap in Turkije en blijven we volhouden om de toegang in het land te herstellen. We zullen het bewustzijn over de werking van Wikipedia verspreiden. We zullen ons blijven verzetten tegen tegen censuur en houden de steun voor vrijheid van informatie en meningsuiting overeind.

Waar mensen ook zijn, moedigen we ze aan om bij te dragen aan onze missie om kennis vrij beschikbaar te maken voor iedereen. Tegenover de Wikipediagemeenschap in Turkije en iedereen die deze kwestie volgt laten we weten: we staan aan jullie kant.

Juliet Barbara

Wikimedia Foundation

Bronnen[bewerken]

Logo Wikimedia Dit bericht is een vertaling van (een deel van) een artikel op Wikimedia. Reproductie is toegestaan onder de licentie CC BY 3.0.
Oorspronkelijke bron van dit artikel:
Logo WMNL Dit artikel vermeldt Wikimedia of één van de deelprojecten hiervan. Gelieve op te merken dat Wikinieuws zelf een deelproject van Wikimedia is.