Naar inhoud springen

Telecomautoriteit "intimideert" media

Uit Wikinieuws
Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

23 september 2017 

Telecomautoriteit intimideert media

Quote begin
In de afgelopen periode is gebleken dat in de uitzending van omroepbedrijven beledigende taal is geuit naar gezagsdragers en andere personen. Wij doen op u een dringend beroep in uw uitzendingen bovengenoemde zaken na te laten.

— Telecommunicatie Autoriteit Suriname
Quote einde

Radio- en televisiewereld in Surimame voelt zich "geïntimideerd" door deze boodschap die de Surinaamse telecomautoriteit (TAS) in een brief van 7 september aan verschillende landelijke media schreef. Het duurde nog meer dan tien dagen eer er openlijk in de Surinaamse media gewag van werd gemaakt. Dit gebeurde toen de Radio- & Televisiebedrijven Suriname (VTRS) op 18 september in een tegenschrijven om opheldering vroeg.

De TAS maakte niet specifiek bekend aan welke passages het zich had gestoord. Ook worden er geen media bij naam genoemd. De onduidelijkheid roept een algeheel gevoel van intimidatie op in mediawereld. Mocht een concrete reactie van de TAS uitblijven, dan wordt de brief geaccepteerd als een "subtiele bedreiging en intimidatie van de vrije pers."

De TAS verwijst naar artikel 152 van het Wetboek van Strafrecht. Dit artikel is getiteld "Belediging staatshoofd/waarnemend staatshoofd," ofwel dat er blijkbaar beledigende taal naar president Desi Bouterse of vice-president Ashwin Adhin zou zijn geuit. De VTRS neemt de brief zeer serieus en wil weten welk bedrijf beledigingen heeft geuit, niet op zijn minst omdat er in de brief van de TAS geschreven staat: "Zodat corrigerend kan worden opgetreden."

21 september 2017 

Ophef onder lezers De Ware Tijd

In reactie op de intimidatie is met ophef gereageerd door burgers. Er wordt gesteld dat dan iedereen in Suriname opgepakt kan worden, omdat "bijna iedereen een mening over het staatshoofd heeft." Er wordt genoemd dat het een schending van de persvrijheid is en het beledigen van het staatshoofd niet leidt tot chaos in het land.

Ook wordt erop gewezen dat de president zelf ook inwoners beledigt, waaronder de indiaanse bevolking. Een reactie van een 73-jarige lezer luidt: "Wij wonen in een democratisch land en dat betekent dat we vrij mogen praten. Als wij de president niet mogen beledigen dan mag de president anderen ook niet beledigen."

Gerelateerd[bewerken]

Bronnen[bewerken]