Naar inhoud springen

Stakingen in heel Suriname vanwege stagnerende loonbetalingen

Uit Wikinieuws
Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

Stakingen in heel Suriname vanwege stagnerende loonbetalingen

27 juli 2017 

Medische Zending

Het personeel van de Medische Zending (MZ) heeft het werk neergelegd omdat het loon en vakantiegeld nog niet uitbetaald is. Hiermee voegt het de daad bij het woord in de brief die zij op 24 juli aan volksgezondheidsminister Patrick Pengel stuurden.

Vakbondsleider Roy Haverkamp wil op verzoek van het personeel het woord niet te veel in de media voeren. Het personeel is zich naar zijn zeggen bewust van de gevolgen van de staking. De kans is groot dat de dienstverlening in poliklinieken en coördinatiecentra in het binnenland niet meer gegarandeerd kan worden. Ook wordt gevreesd voor stagnatie van de bevoorrading met medicamenten, de politochten en andere activiteiten zoals voorlichting. Er is wel een uitzondering gemaakt voor spoedeisende zorg, zoals in de poliklinieken en door de ambulanceverpleegkundigen.

Minister Pengel is niet te spreken over de staking, omdat de maand juli nog niet voorbij is. Doordat er vorige maand allerlei subsidiegelden naar het MZ waren overgemaakt, was hij in de veronderstelling dat de kas nog voldoende gevuld was. De teveel geboekte gelden werden echter meteen weer door het MZ teruggestort. Ondanks zijn dreiging met disciplinaire maatregelen, zullen de werknemers de stakingen voortzetten.

Anton de Kom Universiteit

31 juli 2017 

Anton de Kom Universiteit van Suriname

Het personeel van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adek) is vanmiddag om 12:00 uur begonnen aan een staking. Ook hier is het uitblijven van de betalingen van loon en vakantiegeld de reden. Hierover hadden zij met de onderwijsminister Robert Peneux duidelijke afspraken gemaakt. Het geld zou uiterlijk aan het eind van de maand op de rekening staan. De Adek heeft het geld nog niet binnen en kan het nog niet naar het personeel doorboeken.

De staking wordt geleid door de Werknemersfederatie Universiteit. Dit is een overkoepelend samenwerkingsverbond van vier werknemersorganisaties: de Celos, CWO, Tapu en WMI.

1 augustus 2017 

Stichting Regionale Gezondheidsdienst en Bureau Dak- en Thuislozen

In navolging van andere stakingen om de betaling van loon en vakantiegeld, heeft ook het personeel van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en het Bureau Dak- en Thuislozen (BDT) het werk neergelegd. Bij de RGD doen bijna alle medewerkers mee. Vakbondsleider Robby Naarendorp hierover: "Het kan zo zijn dat medewerkers van poliklinieken die heel ver zijn, mensen misschien nog helpen, maar bijna alle medewerkers zijn in actie." Het personeel staat niet alleen als schuldeiser. Los van loonbetalingen heeft de RGD zelf ook nog meerdere miljoenen Surinaamse dollars tegoed van de landelijke overheid.

Er is nog geen duidelijkheid wanneer de betalingen wel komen. Het personeel dreigt het werk pas weer te hervatten op het moment dat het geld op hun rekeningen staat. De gemoederen onder het personeel zijn hoog opgelopen.

2 augustus 2017 

Beweging bij de universiteit

Er lijkt schot in de betalingen te komen van het loon en vakantiegeld van de universiteitsmedewerkers. Vandaag komen er meldingen binnen dat het geld op de tussenrekeningen van verschillende banken staat. Na de administratieve verwerking aldaar kunnen de boekingen gemaakt worden naar het personeel.

3 augustus 2017 

Universiteitspersoneel schort staking op

De staking bij de universiteit is voorlopig opgeschort. De medewerkers van de Celos, CWO, Tapu en de MWI zijn voorlopig weer aan het werk, in de verwachting dat de betalingen van loon en vakantiegeld nu nog slechts een kwestie van tijd zullen zijn.

7 augustus 2017 

Medewerkers van de Medische Zending hebben nog steeds geen geld ontvangen

De medewerkers van de Medische Zending hebben nog steeds geen geld ontvangen. Voor het weekend was het de verwachting dat het bedrag vandaag overgemaakt zou worden. Dit is echter nog steeds niet gebeurd. De staking is dan ook nog steeds gaande. De 57 poliklinieken zijn alleen voor spoedgevallen open.

Medewerkers voor protest naar de hoofdstad

Een aantal medewerkers is vanuit het binnenland naar de hoofdstad gekomen om verhaal te halen. De regering belooft keer op keer om het geld over te maken, maar blijft nu al meer dan anderhalve week in gebreke. De medewerkers willen de hulp van het parlement inroepen, wanneer de regering niet in staat blijkt met hun loon en vakantiegeld over de brug te komen.

Debat in De Nationale Assemblée

In de De Nationale Assemblée was het rumoer van de protesterende medewerkers te horen. De assembléevoorzitter ontnam Marinus Bee van de ABOP de kans om vragen te stellen. Tijdens de schorsing werd de partijen meegedeeld dat er vandaag 3,2 miljoen Surinaamse dollar (363.000 euro) is overgemaakt aan de Medische Zending. De bancaire overboeking zou in het weekend niet mogelijk zijn geweest.

Minister Pengel zegde toe er alles aan te zullen doen dat de mensen vandaag nog worden betaald. Ronnie Brunswijk (ABOP), Particia Etnel (NPS) en William Waidoe (PL) vroegen de minister hoe hij een te late betaling de volgende keer gaat voorkomen. De minister antwoordde dat hij deze maand een commissie wil oprichten met vertegenwoordigers van Financiën en Volksgezondheid die zich hierover gaan buigen.

8 augustus 2017 

Loon Medische Zending na twee weken werkonderbreking uitgetaald

De medewerkers van de Medische Zending hebben na een werkonderbreking van twee weken hun loon en vakantiegeld ontvangen. Aan de pers had de verantwoordelijk minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, de medewerkers aanvankelijk nog verschillende verwijten geuit. Hun staking zou onrechtmatig, voorbarig en provocerend zijn, en hij verlangde van de leiding dat die disciplinaire maatregelen zou opleggen. Uiteindelijk heeft het twee volle weken geduurd tot de lonen betaald werden.

Bronnen[bewerken]