SodM: gaswinning in Groningen met bijna de helft verminderen

Uit Wikinieuws
Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

1 februari 2018 

SodM: gaswinning in Groningen met bijna de helft verminderen

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de gaswinning in Groningen terug te brengen van de huidige 21,6 miljard kubieke meter per jaar naar 12 miljard kubieke meter per jaar, om de veiligheid van het gebied te garanderen. Dit vergt een aantal vrij verregaande aanpassingen. Zo zullen de Loppersumclusters per direct dicht moeten; mogelijk was het open- en dichtdraaien hiervan de oorzaak van de aardbeving van 8 januari bij Zeerijp, die tevens de rechtstreekse aanleiding voor het huidige advies vormde. Ook zal de productie van de clusters van het dicht bij Loppersum gelegen Bierum veel minder moeten schommelen dan nu (met maximaal 20%). In 2012 heeft SodM al een soortgelijk advies uitgebracht (aanleiding was toen de aardbeving bij Huizinge).

Minister Wiebes heeft in een reactie gezegd dat hij het advies van SodM overneemt en er zo snel mogelijk werk van gaat maken, maar voegde hier meteen aan toe dat het uitvoeren enige tijd (jaren) in beslag zal nemen. In het huidige regeerakkoord is afgesproken dat de productie omlaag gaat naar 20,1 miljard kubieke meter per jaar. Op de langere termijn moet de gaswinning in Groningen mogelijk helemaal naar nul, aldus SoDM. Zolang de gaswinning überhaupt doorgaat blijft er zich spanning opbouwen in de bodem, met het risico van aardbevingen als gevolg.

In het advies van SodM is puur gekeken naar de veiligheid van de bewoners van de provincie. Er is geen enkele rekening gehouden met overige factoren die een belangrijke rol kunnen spelen, zoals bestaande gasleveringscontracten. De Gasunie heeft vandaag een eigen advies uitgebracht, waarin uitsluitend is gekeken naar de leveringszekerheid aan burgers en bedrijven. Hierin wordt een gaswinning van 14 tot 27 miljard kubieke meter per jaar aanbevolen (afhankelijk van of het een warm dan wel een koud jaar is), een behoorlijk verschil dus met het advies van SodM.

Bronnen[bewerken]