PvdA wil nieuwe regeling sociaal stelsel

Uit Wikinieuws

24 mei 2008 

De PvdA heeft vandaag een fractieplan gepresenteerd genaamd Kansen geven, kansen grijpen, waarin wordt gepleit voor één regeling voor alle arbeidsgehandicapten, waarmee een einde zou moeten worden gemaakt aan de verschillende regelingen die er nu voor deze groep mensen zijn. Het kabinet zou volgens de partij nog in deze regeringsperiode moeten beginnen aan een stelselwijziging.

De gemeenten zouden de regeling, waarbij iedereen naar vermogen moet werken, gaan uitvoeren, net zoals zij dat nu met de bijstand doen. De uitkering voor diegenen die echt niet kunnen werken komt op 75 procent van het minimumloon. Diegenen die (gedeeltelijk) werken, krijgen loonaanvulling, zodat ze er per gewerkt uur op vooruit gaan. De gemeenten worden verplicht iedereen een passende baan aan te bieden, de uitkeringsgerechtigen worden verplicht deze baan te accepteren.

Werkgevers krijgen het verschil in productiviteit gecompenseerd door een loonkostensubsidie en de gemeenten zorgen voor het papierwerk en voor werkplekaanpassing en scholing. Voor banen bij de overheid zouden eventueel quota kunnen worden ingesteld bij het aannemen van arbeidsgehandicapten.

De PvdA verwacht dat deze maatregelen er voor zullen zorgen dat 50.000 arbeidsgehandicapten extra aan het werk kunnen gaan.

Bronnen[bewerken]