Premier Marlin zwicht onder grote druk en dient zijn ontslag in

Uit Wikinieuws
Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

24 november 2017 

Premier Marlin zwicht onder grote druk en dient zijn ontslag in

Premier William Marlin van Sint Maarten heeft zijn ontslag ingediend. Er werd grote druk op hem uitgeoefend omdat zijn aanblijven de wederopbouw van Sint Maarten na de verwoestingen van de orkaan Irma zou tegenhouden. Hij wordt opgevolgd door Rafael Boasman die momenteel minister van Justitie is.

Grote druk

Er werd grote druk op hem uitgeoefend door de Rijksministerraad, een orgaan uit het koninkrijk dat bestaat uit de leden van de ministerraad in Den Haag en de gevolmachtigde ministers van Sint Maarten, Curaçao en Aruba. De raad zette gouverneur Eugene Holiday onder druk Marlin uit zijn ambt te zetten.

De druk uit Nederland was groot, alleen al door de miljoenensteun voor het herstel van Sint Maarten op te schorten. Op de vraag wat Nederland zou doen als Marlin niet zou opstappen, reageerde Rutte vandaag nog met dat hij eerst wilde afwachten hoe Marlin op deze "stevige dreun" zou reageren.

Quote begin
Een maatregel als vandaag hebben we nog nooit hoeven toepassen in het Koninkrijk.

— Premier Mark Rutte van Nederland
Quote einde
Persconferentie

In een persconferentie gaf Marlin vandaag aan te vertrekken. Hij kondigde aan een ontslagbrief naar de gouverneur te sturen. De afzetting van de regering-Marlin vond drie weken geleden al plaats door het parlement van Sint Maarten. Minister van Justitie, Rafael Boasman, volgt hem op als interim-premier.

In de persconferentie verdedigde Marlin zich, waarbij de Nederlandse regering verweet zich tegen hem samen te zweren. Hiermee zou al begonnen zijn nog voordat de orkaan Irma aan land kwam. Hij gaf aan op te stappen omdat hij wil voorkomen dat de strijd met Nederland nog langer zou voortduren.

Quote begin
Ik verlaat de politieke arena met opgeheven hoofd en schaam me voor niets dat ik heb gedaan ... Dit is geen afscheid. Ik kom terug bij de verkiezingen in februari.

— Aftredend premier William Marlin van Sint Maarten
Quote einde

Bronnen[bewerken]