Plannen voor intensieve veeteelt op Curaçao

Uit Wikinieuws
Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

28 april 2018 

Plannen voor intensieve veeteelt op Curaçao

Nederlandse koeien op Curaçao: tot nu toe geen gewone zaak. Want een agrarische sector heeft het eiland amper en al het rundvlees wordt ernaartoe geëxporteerd. Bij elkaar wordt op Curaçao maandelijks het vlees van duizend koeien geconsumeerd.

Met steun van de politiek wil Arthur Parris hier verandering in brengen en bij Fuik duizend koeien gaan houden. Hij werkt daarbij samen met Ramon Troconiz, de directeur van het Venezolaanse Curafresh Meat. Volgens Parris levert de lokale productie van rundvlees veel voordelen op. Het project moet werkgelegenheid bieden aan in eerste instantie 80 medewerkers tot uiteindelijk 240. Hieronder zullen zich ook ex-gedetineerden bevinden die moeten worden omgeschoold in het houden en slachten van koeien. Naast werkgelegenheid zal de sector de nodige deviezen naar het eiland brengen en het eiland minder afhankelijk maken van import uit het buitenland. Parris werkte veertig jaar lang op boerderijen in onder meer Colombia.

Het gaat om geconcentreerde veeteelt (cafo (en)) met voor elke koe anderhalve meter bewegingsruimte, zodat de beperking in bewegingsruimte tot een snelle toename van het gewicht zal leiden. Na drie maanden zullen de koeien voldoende op gewicht moeten zijn om geslacht te kunnen worden.

Een groep burgers heeft bezorgd gereageerd over de invoering van intensieve veeteelt op Curaçao. De omgeving zal te maken hebben met overlast door de geur en de toename van vliegen. De mestproductie van de koeien zal volgens berekeningen even groot zijn als er in het riool komt van een stad van 25.000 tot 50.000 bewoners. De toename aan ammoniakale stikstof is ook van invloed op de kwaliteit van de lucht en het leven in de wateren en de oceaan. De burgers zijn bezorgd dat het om meer overlast zal gaan dan in een gebied van 40 hectare waar nu over gesproken wordt. Volgens Parris wordt de mest meteen opgeslagen in afgesloten zakken en hergebruikt om energie mee op te weken.

Naar de gevolgen ervan wordt nog onderzoek gedaan. In februari werd hierover een intentieverklaring ondertekend met vijf ministers. De Inspectie der Volksgezondheid laat daarbij weten dat de wetgeving van Curaçao niet op orde is voor dit nieuwe type bedrijfsleven. Voor het vak van dierenarts is er op dit moment niets geregeld – iedereen kan zich dat noemen – en er is geen toezicht geregeld, wat de kans op ziektes vergroot. Volgens Parris zou er worden voldaan aan internationale regels van de Wereldorganisatie voor diergezondheid en hij roept de autoriteiten op hem daarop te controleren.

Bronnen[bewerken]