Nijpend tekort aan water in Israël

Uit Wikinieuws

19 maart 2008 

Op 19 maart heeft de Israëlische watermaatschappij haar jaarlijkse vergadering gehouden. Deze stond in het teken van de besparing van water. Israël kampt met een oplopend watertekort doordat het waterpeil van de drie grote waterbronnen - het Meer van Tiberias, de bergen en de kust - drastisch aan het afnemen is. Hierdoor bestaat er een grote kans dat een deel van de waterbronnen onomkeerbaar vervuild zal raken. Het gaat om de ergste watercrisis van de afgelopen tien jaar.

Om de watercrisis te lijf te gaan, wil Israël aan de huidige twee ontziltingsfabrieken er drie toevoegen en wordt er een campagne gelanceerd om burgers en landbouwbedrijven ertoe aan te zetten minder water te verbruiken. Men denkt dat gezinnen hun waterverbruik met twintig procent kunnen terugdringen, onder meer door hun douchetijd te halveren. De levering van drinkwater aan landbouwbedrijven is al met de helft teruggebracht.

Israël heeft de afgelopen jaren al veel gedaan aan het verminderen van het waterverbruik door bepaalde besparingstechnieken toe te passen en lange-termijninvesteringen te plegen.

Mocht Israël niet in haar waterbesparing slagen dan bestaat de kans dat veel groen zal verdorren en het land een bruingebakken aanblik zal geven. De fruittelers hebben vanwege het watergebrek en de koudegolf in februari reeds een verlies van vierhonderd miljoen NIS (74 miljoen euro) moeten incasseren en bezinnen zich op de toekomst van de fruitteelt in het land.

Bronnen[bewerken]