Nicaraguaanse economie leermodel voor Suriname

Uit Wikinieuws
Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

6 september 2017 

Nicaraguaanse economie leermodel voor Suriname

De economie van Nicaragua kan een leermodel zijn voor Suriname. Deze conclusie wordt getrokken uit een bezoek van handelsminister Ferdinand Welzijn aan dat land in de vierde week van augustus. Medewerkers van onder meer de Sociaal Economische Raad, het Planbureau, de Kamer van Koophandel en de vakbond Ravaksur reisden mee om zich op de hoogte te stellen van de economische ontwikkelingen daar.

Nicaragua komt goed uit een economische crisis, waarmee Suriname op dit moment nog te kampen heeft. Het land doet het verreweg het beste in vergelijking tot andere landen in Latijns-Amerika.

De export in Nicaragua is nagenoeg geheel in handen van particuliere bedrijven, met landelijk daarnaast partnerschappen tussen de overheid en de particuliere sector. Het Midden-Amerikaanse land heeft een gevarieerde economie met een sterke landbouw- en vleessector. Daarnaast is het aantrekkelijk voor buitenlandse investeringen. Het heeft weliswaar ook inkomsten uit de grondstoffenwinning, zoals uit goud en olie, maar is daar minder afhankelijk van dan Suriname.

Bronnen[bewerken]