Nederlandse schapen besmet met blauwtong

Uit Wikinieuws

17 augustus 2006 

In het Nederlandse Zuid-Limburg is blauwtong (ook wel bluetongue genoemd) bij schapen vastgesteld, zo heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit meegedeeld. Eén bedrijf in de gemeente Kerkrade (sinds 17 augustus) en twee bedrijven in de gemeente Nuth (sinds 18 augustus) blijken besmet te zijn.
Blauwtong is een voor schapen en andere herkauwers schadelijk virus; andere dieren kunnen het ook krijgen maar worden er nauwelijks ziek van. Voor mensen bestaat er geen gevaar. Schapen daarentegen kunnen er erg ziek van worden en er blijvend letsel van overhouden of er zelfs aan dood gaan. De symptomen van de ziekte zijn een blauwe tong (vandaar de naam), hoge koorts en een opzwellende kop.

Normaal gesproken komt deze (schapen)ziekte alleen in Zuid-Europa voor waar hij wordt overgebracht door een steekmug; daar kan deze ziekte de vorm aannemen van een plaag. Het is de eerste keer dat deze ziekte zich in Nederland manifesteert, vermoedelijk zijn er steekmuggen met vakantiegangers meegereisd. Los van de uitbraak in Zuid-Limburg is blauwtong bezig zich langzaam in noordwaartse richting te verspreiden.

Besmettingsgebied Kerkrade

Het ministerie heeft met onmiddellijke ingang verboden nog langer schapen, geiten en runderen alsook levende producten (sperma enz.) van deze dieren afkomstig te exporteren. Binnen een straal van 20 km moeten alle dieren op stal en mogen ze niet worden vervoerd; voorts dienen er insecticiden te worden gebruikt. Verder is er een beschermingsgebied van 100 km rondom de besmettingshaard aangewezen alsmede een zone van 50 km daarbuiten als toezichtgebied; de daarbinnen aanwezige bovengenoemde dieren en hun levende producten mogen deze gebieden niet uit. Opstalling (ook van paarden en varkens) en insecticidegebruik wordt in het beschermingsgebied aangeraden maar niet verplicht gesteld.

De verantwoordelijke minister Veerman verdedigt zijn uitgebreide maatregelen door erop te wijzen dat indien deze worden nagelaten 30 tot 40 procent van de schapenpopulatie door blauwtong kan komen te overlijden. Wel heeft hij besloten geen ruimingen te laten uitvoeren maar de schapenziekte te laten uitwoeden daar er geen besmetting anders dan door de bewuste steekmuggen kan plaatsvinden zodat er geen groot gevaar voor uitbreiding van de ziekte bestaat. Elders in Limburg is blauwtong ook reeds geconstateerd en men vermoedt dat de ziekte ook in de Waalse provincie Luik heeft toegeslagen; buurlanden België en Duitsland zullen daarom eveneens maatregelen treffen. Veerman verwacht dat de ziekte in het najaar vanzelf zal verdwijnen wanneer de temperaturen te laag voor de steekmuggen worden om te kunnen overleven.

Op 21 augustus werd bekend dat runderen van twee bedrijven in Sneek en Woerden onder verdenking staan.

Zie ook[bewerken]

Bronnen[bewerken]