Naar inhoud springen

Nederland heeft nu officieel een watertekort ("niveau 2")

Uit Wikinieuws

3 augustus 2022 

In heel Nederland is sinds vandaag officieel sprake van een watertekort. In het in 2015 hiervoor in gebruik gekomen alarmeringssysteem is de situatie nu opgeschaald van niveau 1 ("dreigend watertekort", wat gold sinds 13 juli) naar niveau 2 ("feitelijk watertekort"). Er is daarmee nog geen sprake van een nationale crisissituatie, daarvoor moet er nog een stap verder worden opgeschaald (dus niveau 3). Tijdens de zomer van 2003 was wel sprake van een nationale crisis, toen de energievoorziening in gevaar kwam.

Het coördineren van de waterverdeling wordt met de opschaling overgedragen van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) naar het Managementteam Watertekorten (MTW). Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers heeft in een Kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over de toestand met betrekking tot de droogte en de opschaling in detail uitgelegd.

De opschaling betekent dat er de komende tijd extra waterbesparingsmaatregelen te verwachten zijn, hiervoor is een landelijk draaiboek opgesteld. De maatregelen zullen in de eerste plaats sectoren als de scheepvaart, landbouw, waterrecreatie en binnenvisserij betreffen. De laatste tijd golden er bijv. voor de landbouw al sproeiverboden. Wat betreft individuele huishoudens gaat het om adviezen om bijv. vaak de auto te wassen of (buiten)baden niet elke dag te vullen. Een verplichting hiertoe kan niet worden opgelegd, omdat daarvoor in de Nederlandse wet geen ruimte is (dit laatste is wel het geval in bijv. het Verenigd Koninkrijk).

Het optreden van langdurige perioden van droogte in de zomer wordt in de hand gewerkt door de klimaatverandering. Hoewel Nederland aan zee ligt en veel rivierwater heeft wordt er ook veel water gebruikt, waardoor Nederland toch gevoelig is voor de droogte. Ook de komende tijd wordt er maar heel weinig neerslag verwacht.

Bronnen

[bewerken]