Nature reageert op aantijging Brittanica

Uit Wikinieuws

3 april 2006 

Het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Nature voerde in december 2005 een vergelijking uit tussen artikelen uit Encyclopedia Brittanica en de Engelstalige Wikipedia. De vergelijking was een "dubbel blind" test, waarbij de beoordelaars over hetzelfde onderwerp telkens twee artikelen kregen, een uit Brittanica en een uit Wikipedia, maar niet wisten uit welke bron welk artikel kwam.

De conclusie was dat Brittanica 25% minder fouten had dan Wikipedia − 3 fouten per Brittanica-artikel, 4 per Wikipedia-artikel. Dit schokte de redactie van Brittanica, en verbaasde ook veel wikipedia-vrijwilligers.

Brittanica lanceerde daarop in maart een felle aanval op Nature. Nature zou hen geen inzage willen geven in de exacte teksten die aan de beoordelaars waren voorgelegd. De vergelijking zou daardoor oncontroleerbaar zijn. Sommige artikelen zouden in het geheel niet uit de Brittanica afkomstig zijn. De organisator bij nature zou bevooroordeeld zijn.

Nature heeft vandaag op de beschuldigingen gereageerd. Het blad verklaart dat alle materiaal dat als Encyclopedia Brittanica aan de beoordelaars was verstrekt, van de Encyclopedia Brittanica-site afkomstig was. Een aantal artikelen komt uit het Britannica Book of the Year, iets wat volgens de E.B. site als "Encyclopaedia Britannica Online" gerefereerd moet worden.

Op de vraag van Nature welk artikel volgens EB niet van hen afkomstig kon zijn, antwoordde EB met "ethanol". Nature heeft dit gecontroleerd, en geconstateerd dat de opmerkingen van de beoordelaar wel degelijk over specifieke paragrafen in het E.B. artikel gaan.

Nature meent vooral dat het "dubbel-blind"-systeem bevooroordeling bij de beoordelaars uitsluit, en dat eventuele fouten bij de beoordeling beide partijen even hard hebben moeten treffen.

Bronnen[bewerken]

Logo WMNL Dit artikel vermeldt Wikimedia of één van de deelprojecten hiervan. Gelieve op te merken dat Wikinieuws zelf een deelproject van Wikimedia is.