Motie van afkeuring tegen Rutte na debat over vrijgegeven dividend-memo's

Uit Wikinieuws
Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

26 april 2018 

Motie van afkeuring tegen Rutte na debat over vrijgegeven dividend-memo's

Bijna de gehele oppositie heeft gisteravond na een urenlang debat met premier Rutte een motie van afkeuring ingediend tegen de premier. Van de oppositiepartijen stemde alleen de SGP tegen de motie, die het niet heeft gehaald. Een motie van afkeuring is minder sterk dan een motie van wantrouwen, die SP en PVV hadden willen indienen. De premier ligt sinds afgelopen week zwaar onder vuur, nadat is gebleken dat er tijdens de kabinetsformatie memo's zijn opgesteld over het afschaffen van de dividendbelasting, terwijl Rutte dit eerder met zoveel woorden heeft ontkend.

Het Ministerie van Financiën bevestigde het bestaan van de memo's in een reactie op twee onderzoekers aan de Universiteit van Amsterdam, die de stukken openbaar gemaakt wilden zien met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Dat verzoek werd in eerste instantie door het ministerie afgewezen, maar de memo's werden maandagavond alsnog door het kabinet vrijgegeven. Uit de memo's blijkt onder meer dat ambtenaren van het Ministerie van Financiën tijdens de formatie grote vraagtekens plaatsten bij het afschaffen van de dividendbelasting, een van de meest omstreden maatregelen in het regeerakkoord. In een door het kabinet vrijgegeven stuk dat is opgesteld door minister Wiebes wordt bovendien een verband gelegd tussen het afschaffen van de dividendbelasting en het stopzetten van de aardgaswinning in Groningen, waardoor Shell veel inkomsten dreigt mis te lopen.

Tijdens een eerder debat in november zei Rutte zich niet te kunnen herinneren dat er dividend-memo's waren, en dat herhaalde hij gisteren nog eens: "Ik wist het echt niet". Hij heeft het zelf over een document ("een partijstuk") dat hij wel destijds heeft ingezien, maar waar hij niet in het openbaar over hoefde te spreken. Wel erkende de premier gisteren dat hij na het debat in november had moeten nagaan of er toch dividend-memo's waren.

Rutte kreeg tijdens het debat van gisteren zware kritiek over zich heen vanuit de gehele oppositie, maar ook de regeringspartijen − D66,CDA, ChristenUnie en Ruttes eigen VVD − zijn niet te spreken over de gang van zaken, al wordt de motie van afkeuring door geen van de regeringspartijen gesteund. GroenLinks-Leider Jesse Klaver vindt de verklaring van Rutte niet geloofwaardig en stelt dat het vertrouwen in de politiek is beschaamd. PVV-leider Geert Wilders neemt helemaal geen blad voor de mond en heeft het over het "gekonkel, gedraai en gemanipuleer" van de premier.

Bronnen[bewerken]