Naar inhoud springen

Mogelijk vogelgriep in Voorthuizen

Uit Wikinieuws

1 augustus 2006 

De gemeente Barneveld.

Op een pluimbedrijf in de Gelderse plaats Voorthuizen zijn sporen van de zogeheten laagpathogene variant van het vogelgriepvirus aangetroffen. Het ministerie van Landbouw heeft dit bekendgemaakt.

Deze variant van aviaire influenza zou veel minder ziekmakend zijn dan de variant die in 2003 in Nederland werd aangetroffen. Deze variant kan echter wel muteren in een agressievere vorm van vogelgriep. Het ministerie benadrukt echter dat het niet om de H5N1 variant gaat, die aan honderden mensen wereldwijd het leven heeft gekost.

Het pluimveevermeerderingsbedrijf is geblokkeerd en er zijn monsters voor onderzoek genomen om te kijken of er nog virus aanwezig was. Er kon nog geen virus worden aangetoond. Volgende week worden er nogmaals monsters voor onderzoek genomen. De vijf commerciële bedrijven in een kilometer rond het bedrijf zijn bezocht en bemonsterd. Op deze bedrijven zijn geen verschijnselen van vogelgriep vastgesteld. Wel is op basis van monsters bij een van de bedrijven een verdenking van de laagpathogene variant van vogelgriep aangetroffen.

Het beperkingsgebied, klik voor groter formaat.

Maatregelen[bewerken]

Uit voorzorg is een gebied van circa drie kilometer rond het besmette bedrijf ingesteld, waarbinnen per direct maatregelen van kracht worden. Elk vervoer van pluimvee en levende vogels, broed- en consumptie-eieren, gebruikt strooisel en mest vanuit, naar en binnen het gebied is verboden.

Het vervoer van zoogdieren (waaronder runderen, varkens, schapen, geiten en paarden) is verboden voor zover deze dieren afkomstig zijn van bedrijven waar pluimvee aanwezig is. Het vervoer van vervoermiddelen voor het vervoer van bovengenoemde dieren, producten of mest is ook niet toegestaan.

Jaarbeurzen, markten, tentoonstellingen en andere evenementen waarbij pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels bijeengebracht worden zijn verboden in dat gebied. Pluimvee en levende vogels die bestemd zijn om in het wild te worden uitgezet, mogen niet worden vrijgelaten. Bij commerciële bedrijven wordt de bezoekersregeling van kracht.

Informatienummer[bewerken]

Het ministerie van Landbouw heeft een gratis telefoonnummer geopend voor informatie over de situatie in Voorthuizen: (0800) 22 333 22.

Controle[bewerken]

De monsters zijn genomen in het kader van de reguliere monitoring. Deze monitoring bestaat uit onderzoek van alle bedrijfsmatig gehouden pluimvee in Nederland. Het doel is om over een langere periode trends en ontwikkelingen van het voorkomen van vogelgriep in kaart te brengen. Aan de hand van deze gegevens kan het beleid over vogelgriep aangepast worden. Pluimveebedrijven met buitenlopende dieren worden vier keer per jaar gecontroleerd. Zij zijn kwetsbaarder dan bedrijven zonder vrije uitloopbedrijven. Zonder vrije uitloop worden een keer per jaar gecontroleerd.