Naar inhoud springen

Klimaatakkoord gepresenteerd, milieubeweging en FNV afgehaakt

Uit Wikinieuws

21 december 2018 

In Den Haag is vanmiddag het langverwachte ontwerp voor het Nederlandse klimaatakkoord gepresenteerd aan minister Eric Wiebes. De voornaamste doelstelling in het akkoord is dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderd moet zijn. Tegen die tijd moeten ook alle kolencentrales zijn gesloten. Verder stelt het akkoord dat huizen geheel aardgasvrij worden gemaakt, dat er snel meer elektrische auto's moeten komen en dat zonne- en windenergie veel belangrijkere energiebronnen moeten gaan worden. Er komt volgens het akkoord ook een CO2-heffing voor kolen- en gascentrales, maar niet voor de industrie als zodanig.

De reacties op het akkoord zijn gemengd. De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie is positief en spreekt van "een flinke stap in de goede richting". Ook ondernemersorganisatie FME-CWM is positief, maar wijst er wel op dat er voldoende bekwame technici nodig zijn om de plannen op het gebied van energietransitie ten uitvoer te brengen.

Gisteren zijn echter zowel de milieuorganisaties (Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur- en Milieufederaties, de Jonge Klimaatbeweging, MVO Nederland) als de FNV op het laatste moment uit onvrede weggelopen van de klimaattafel. Hun voornaamste bezwaar is dat er geen algemene CO2-heffing komt voor de industrie (in plaats daarvan bestaat de industrie energiebelasting en komt er een soort boetesysteem voor bedrijven die zich niet aan de duurzaamheidsdoelstellingen houden). Zij vinden dat de grote bedrijven hierdoor met het huidige akkoord teveel worden ontzien, terwijl particuliere huishoudens volgens hen juist teveel op kosten worden gejaagd. Ze hebben ook al aangegeven het akkoord in zijn huidige vorm niet te zullen ondertekenen.

Bronnen[bewerken]