Naar inhoud springen

Kamer wil volledige vergoeding zorg illegalen

Uit Wikinieuws

3 april 2008 

De Nederlandse Tweede Kamer vindt in meerderheid dat artsen die zorg bieden aan illegalen de kosten volledig vergoed moeten krijgen als de illegaal deze niet kan betalen, zo bleek woensdag bij een debat over een nieuwe wettelijke regeling voor de medische zorg voor illegalen.

Minister Ab Klink van Volksgezondheid wil maar 80 procent vergoeden om zo aanbieders van zorg die zonder verwijzing toegankelijk is, een prikkel te geven de kosten zelf bij de illegaal te innen. Hij zou wel bereid zijn dit percentage aan te passen als de 20 procent die de zorgaanbieders zelf moeten innen niet reēel blijkt te zijn. Ook wil Klink dat illegalen niet bij elke zorgverlener terecht kunnen voor niet direct toegankelijke zorg, zoals verpleeghuizen, maar alleen bij instellingen die er goed toezicht op houden dat onverzekerden die niet illegaal zijn, geen misbruik maken van de illegalenregeling. Ook hiertegen had de Kamer bezwaar omdat dit ten koste zou gaan van een goede spreiding van de zorg. Klink zegde toe opnieuw te kijken naar het aantal ambulances en apotheken per regio, maar hield vast aan het principe van een selectie van zorgaanbieders.

Bronnen

[bewerken]