Naar inhoud springen

Kabinetsplan voor inzet aardgasinkomsten voor duurzame energie

Uit Wikinieuws

6 juni 2008 

Opslagveld voor aardgas bij Langelo

In een concept-energierapport dat de Nederlandse minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven later deze maand zal presenteren, staat dat het Fonds Economische Structuurversterking (FES), dat bestemd is voor grote investeringen en bekostigd wordt uit inkomsten uit aardgas, in de toekomst zal worden ingezet voor duurzame energie. Het Nederlandse kabinet is van plan hiertoe de FES-wet aan te passen.

In het rapport wordt ook beschreven hoe de overgang (transitie) naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050 zal moeten plaatsvinden, en welke brandstoffen hiertoe moeten worden ingezet. Het Nederlandse aardgas raakt op den duur uitgeput en verwacht wordt dat vanaf 2025 Nederland een netto-importeur van aardgas zal zijn. Voor de komende tijd zullen de inkomsten uit aardgas nog groot zijn, door de hoge energieprijs, maar op termijn zullen die inkomsten wegvallen. Tot dusver gaat 40 procent van de aardgasinkomsten naar het FES, maar deze bekostiging zal worden herzien.

Verder staat in het rapport dat gas uit kleine velden met voorrang moet worden gewonnen en dat de maximale hoeveelheid die uit het Groningenveld mag worden gehaald tot 2015 blijft vaststaan. Aan exploitanten van kleine velden zal door GasTerra, een onderneming die deels in handen is van de staat, een afnamegarantie worden geboden, waarbij de afname "tegen redelijke voorwaarden en een marktconforme prijs" zal zijn.

Bronnen

[bewerken]