Kabinet werkt plan uit voor terugdringen stikstofuitstoot

Uit Wikinieuws

11 juni 2022 

Het Nederlandse kabinet heeft vrijdag een plan gepresenteerd waarin in detail wordt berekend in hoeverre de stikstofuitstoot op landelijk niveau moet worden teruggedrongen. De ministers Staghouwer en Van der Wal hebben hierover twee brieven aan de Tweede kamer geschreven. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft volgens ingewijden een speciale "regiostrategie" uiteengezet waaraan de afgelopen maanden is gewerkt.

Het nieuwe plan stelt dat in bepaalde delen van Nederland – bijvoorbeeld de Gelderse Vallei en De Peel – de uitstoot van stikstof met wel 70-80% moet worden verminderd. In sommige andere gebieden is dit maar 20%. Het blijft aan de individuele provincies hoe zij aan het nieuwe beleid concreet uitvoering willen geven. Ze krijgen een jaar de tijd om zelf met een plan te komen, waarna ze van het Rijk financiering kunnen krijgen.

Het nieuwe stikstofbeleid heeft verregaande gevolgen voor meerdere sectoren zoals de industrie- en bouwsector, maar raakt met name de land- en tuinbouw. Veel boeren zullen ofwel moeten worden uitgekocht, of hun manier van landbouw sterk moeten aanpassen. De veestapel zou hierdoor de komende acht jaar met zo'n 30 procent kunnen krimpen.

Aanleiding voor het nieuwe stikstofbeleid is een uitspraak uit 2019 van de Raad van State, waardoor boeren en bouwers ineens geen vergunningen meer kregen.

Het nieuwe stikstofplan valt niet bij iedereen in goede aarde. Op vrijdagavond was er een protestactie van enkele tientallen boeren die zich verzamelden bij de woning van minister Van der Wal in Hierden. Om blijk te geven van hun onvrede dienden ze een symbolische ontslagbrief in. Zaterdag nam een kleine meerderheid (51%) van de VVD-leden een motie aan waarin de Tweede Kamerfractie wordt opgeroepen het voorgestelde stikstofbeleid te wijzigen. Ze willen dat er meer wordt ingezet op het gebruik van nieuwe technieken, in plaats van dat de landbouw en veeteelt zo hard als nu het geval is worden aangepakt.

Bronnen[bewerken]