Naar inhoud springen

Kabinet komt met nieuwe plannen voor aanpak stikstofcrisis

Uit Wikinieuws

25 november 2022 

Het Nederlandse kabinet heeft vandaag een nieuwe reeks plannen gepresenteerd om de stikstofcrisis versneld het hoofd te bieden. De plannen houden in hoofdlijnen in dat enerzijds de stikstofuitstoot sterk verminderd moet worden, terwijl er anderzijds ruimte moet blijven voor nieuwe bouw-, infrastructuur- en energieprojecten. Dit zijn twee doelen die elkaar op het eerste gezicht bijten.

De nieuwste stikstofmaatregelen richten zich met name op agrarische en industriële bedrijven in de buurt van de beschermde Natura 2000-gebieden, die in het algemeen worden gezien als zware vervuilers. Zij moeten hun stikstofuitstoot op de korte termijn sterk zien af te bouwen of zelfs helemaal terugbrengen tot nul.

Daarnaast werkt het kabinet aan een speciale regeling die in april volgend jaar klaar moet zijn. Dit houdt kort in dat 2000 tot 3000 boerenbedrijven een eenmalig aanbod krijgen om te stoppen, waarna het kabinet zelf het recht van eerste koop wil. Hierdoor moet er meer stikstofruimte komen, wat er dan weer voor moet zorgen dat "PAS-melders" – boeren van wie de vergunning die eerder op basis van PAS was verleend door het besluit uit 2019 van de Raad van State ongeldig werd – sneller gelegaliseerd moeten kunnen worden. Verder is er momenteel 226,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor boeren die versneld willen verduurzamen.

Ook wil het kabinet met de vijftig grootste industriële piekbelasters tot afspraken komen over hoe zij versneld kunnen verduurzamen. Daarbij is het ook niet uitgesloten dat sommige piekbelasters zullen moeten stoppen als ze niet aan alle nieuwe voorwaarden voldoen.

Er zijn ook nog andere plannen met betrekking tot natuur- en landschapsherstel gepresenteerd door het kabinet, waaronder het verhogen van het grondwaterpeil. Dit moet zorgen voor een geringere CO2-uitstoot (de uitstoot is groter bij een droge bodem) en tevens het verzakken van huizen tegengaan.

Bronnen[bewerken]