Naar inhoud springen

Interview met Jimbo Wales op 5 december 2005

Uit Wikinieuws
Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

5 december 2005 

Interview met Jimbo Wales op 5 december 2005

Wikinews heeft vandaag een interview gehouden met Jimbo Wales. Hij wordt door een aantal mensen in de pers geïnterviewed vanwege een zuur artikel in USA Today door John Siegenthaler. Wij hebben hem in de tussentijd wat achtergrond-vragen gesteld.

Wikinews[bewerken]

Wikinews schijnt vooral gericht te zijn op het herkauwen van dat wat al in de traditionele media wordt gezegd. Was dit de visie voor Wikinews?
 • [JWales] Ik zou niet de term "herkauwen" gebruiken, want dat klinkt negatief, liever gebruik ik "synthese", wat een meer subtiel en belangrijk proces is. Dit was altijd de kernvisie voor Wikinews, maar natuurlijk willen we nog veel meer doen in de toekomst.
De wiki-bewegingen schijnen sterk gefocust op lokale expertise; mensen werken aan dingen waarin ze geïnteresseerd zijn, en waarin ze deskundig zijn. Waarom is er zo weinig lokaal nieuws op Wikinews, waarvoor Wikinews toch het best geschikt zou zijn?
 • Wiki-aanpassen leeft van lokale kennis, maar "lokaal" in de epistemologische zin, niet noodzakelijk in de geografische zin. Bijvoorbeeld, persoonlijk weet ik veel meer over wereldnieuws over onderwerpen die mij interesseren, en kan veel beter synthetizeren in die onderwerpen, dan dat ik kennis heb over lokale politici waar ik woon.
Gelooft u dat Wikinews, of enige van de Wiki projecten gezien kunnen worden als meritocratie?
 • Ik hoop van wel. Hoewel het soms lijkt alsof het wikiproces meer inherent egalitarianisme en anarchie bevordert, is er een bepaalde zin waarin het wiki aanpassingsgereedschap neutraal is ten opzichte van sociale structuren. Als we echt gaan kijken, is het wel degelijk zo dat gebruikers die werk doen van hoge kwaliteit uiteindelijk veel meer macht blijken te hebben dan gebruikers die slecht werk doen, dus in die zin, ja, het is een meritocratie, doch informeel.
"Actueel" is niet "encyclopedisch" genoeg om op Wikipedia te staan! Op veel wikipedia-projecten is inhoud verplaatst naar Wikibooks en Wikisource. Moet "Actueel" dan niet op dezelfde wijze worden verplaatst naar Wikinews?
 • Ik heb hier geen sterke mening over. Encyclopedische artikelen over actuele zaken zijn op veel verschillende manieren anders dan nieuwsartikelen over actuele zaken. Ik vermoed dat we hier wat parallel werk moeten hebben, en aan Wikinieuws zou meer prominent aandacht moeten worden besteed op deze manier op de Wikipedia-homepage. Maar dat is een grote interne gemeenschapsdiscussie waar andere mensen meer van af weten dan ik.
Toen Wikinews een jaar geleden gestart werd, ontstond er al gauw een behoefte aan nieuwe functionaliteit. Dynamische paginalijsten zijn cruciaal voor Wikinews en verscheidene andere gereedschappen zouden ontwikkeld moeten worden naarmate erom gevraagd wordt. De situatie is vergelijkbaar op andere projecten (bijv. Wiktionary); misschien zou een plan voor het ontwikkelen van een project-specifiek softwarepakket vooraf moeten gaan aan het starten van nieuwe projecten?
 • Ik denk wel dat we het een stuk beter zouden kunnen doen waar het gaat om het anticiperen op de softwarebehoeften van nieuwe projecten, maar het is ook belangrijk te begrijpen dat veel behoeften niet echt duidelijk zijn van tevoren. Soms moeten we iets uitproberen voordat we beginnen te begrijpen wat de probleempunten zijn.
AP heeft hun copyrightmelding bij artikelen gewijzigd; er staat nu in
"u mag dit artikel niet herschrijven". Heeft Wikinews impact op hoe andere nieuwsbronnen hun informatie naar buiten brengen?
 • Ik denk dat standaard nieuwsbronnen erg goed opletten; niet alleen op Wikinews, maar op de hele burgerjournalistiekbeweging (citizen journalism movement). Ik denk dat vele nadenkende mensen in de branche begrijpen dat er een grote verandering aan de gang is, en erin geïnteresseerd zijn om uit te zoeken hoe ze meer input van de gemeenschap tot stand kunnen brengen en tegelijk het beste kunnen blijven krijgen uit de oude modellen.
 • Ik heb afgelopen vrijdagavond gedineerd met Don Graham (http://en.wikipedia.org/wiki/Don_Graham), en hij is een voorbeeld van iemand die niet geschokt en verafschuwd reageert op de nieuwe media, maar juist met nieuwsgierigheid naar hoe de trends zullen zijn, en hoe zich aan te passen.
Zou u wat willen uitweiden over "het beste uit de oude modellen"?
 • Nou, om uit te weiden over "het beste uit de oude modellen" -- iets dat vaak naar boven komt is dat er in de traditionele pers een reputatiemechanisme is, een mechanisme dat soms niet werkt, maar meestal wel. Burgerjournalistiek moet manieren zoeken om dezelfde soort reputatiemechanismes tot stand te brengen. Blogs ondervinden dat, tot op zekere hoogte.
Wat is uw mening over Wikinews-gebruikers die een perskaart meekrijgen om in het veld te gebruiken?
 • Het klinkt gaaf, hoewel ik gevoelig ben voor de zorgen die mensen erover geuit hebben. Het is iets dat waar ik deze maand meer op wil studeren, om uit te vinden hoe het tot nu toe in de praktijk werkt, en wat gebruikers ervan vinden.
Heeft u er tot nu toe verslagen over terug gehad? Als in ervaringen die mensen hebben opgedaan?
 • Nee.

Fondsenwerving[bewerken]

Deze campagne heeft losse eindjes; er is geen financieel doel. Men neemt geruchten waar van onbevestigde schattingen die lopen van een miljoen Amerikaanse dollar en meer. Hoeveel geld denkt WMF noodzakelijk op te halen om deze actie te doen slagen?
Geruchten komt vreemd op me over. Geruchten? Hoe dan ook, onze beste benadering van het absoluut benodigd minimum komend just om de website in de lucht te houden is $1 tot 2 afhankelijk van snelheid en omvang van bezoekersgroei. Traditioneel zijn we qua webgroei beperkt geweest door langzame reactietijden gedurende de wachttijd bij serveraanschaf en integratie daarvan in het systeem.
Het doel dat wij hebben gesteld is een hoogwaardige encyclopedie te vervaardigen die vrij beschikbaar voor elk individu op aarde ongeacht taal.
We weten dat we heel goed bezig zijn dat doel te bereiken in sommige delen van de wereld. maar minder goed in andere.
Ik neem me voor te experimenteren met methoden dat fondsen hierbij van pas zouden komen: bijvoorbeeld coördinatoren inhuren voor enkele kleine talen, moedertaalsprekers werven de kar van dit project te trekken.
1 tot 2 miljoen dollar is een grote sprong ten opzichte van budgets in het verleden; is een dergelijke groei van het budget houdbaar in het fondsenmodel?
 • Wel, dat is een open vraag maar ik denk van wel. Behoeftes nemen toe met het toenemen van het verkeer, maar met het toenemen van het verkeer hebben we een groter publiek om om hulp te vragen. Hopelijk nemen die twee dingen redelijk goed in verhouding toe.
Ward Cunningham had het over een gedistribueerd wikimodel op wikimania, is deze route verder nagegaan?
Ik heb niets gehoord over serieus technisch werk dat gedaan werd aan een gedistribueerd wikimodel, maar persoonlijk ben ik wat dat betreft skeptisch.
Denkt u dat een open fondsengaring meer of minder geld binnen zal brengen dan een fondsenwerving met een specifiek einddoel? Waarom denkt u dat?
 • Ik denk dat een open fondsenwerving meer geld zal binnenhale om 2 redenen.
 • Ten eerste denk ik dat mensen vaak naar de vaart van fondenwerving hebben gekeken en naar het bedrag dat ogebracht werd, en namen toen de beslissing om niet te geven gebaseerd op het feit dat we ons doel shenen te bereiken.
 • Ten tweede ga ik gewoon af op het gedrag van de andere grote goede doelen, die vaak open fondsenwerving hebben. In elk geval, we moeten het maar gewoon proberen en zien wat er van komt.
But is there a reason to call it a "drive" at all if there is no goal?
I often think that, as Wikipedians, we project our own ways of thinking onto our audience. We are the sort of people who look closely at budgets and think about goals and achievability. That's great for us. But a lot of people are ready to trust us and will respond better to our big picture vision. They don't care to know in grand detail (though of course we will always stand ready to tell them) where every penny is going. They respond, instead, to an appeal to the aesthetic beauty of our project.
The fundraiser is very low-key, and barely visible. If raising money is so important to the future of the project, why doesn't WMF put it front and center, giving it real space and bandwidth on the main pages and even article pages?
Well, we do that during the actual fund drive, but we're hopelessly tasteful of course, so I doubt we will ever be too horribly glaring about it. :-)
The current fundraiser is manually updated, takes place exclusively online, and so on. It's rather like a high school prom fundraiser in the USA. Have you considered developing an integrated campaign with feedback, for example automating a graph of the funds raised and tracking the donations across countries and currencies?
Yes, we would love to have a fancier system. It is my feeling that we're going to have to pay for the development of such a system, because volunteer developers are (quite rightly) more interested in more intellectually challenging programming issues. So part of why we need to raise money is so we can be more efficient about raising money in the future.
U bent nu een "cause célèbre", en bent beroemd geworden met de groei van het Wikipedia project. Gebruikt u uw bekendheid om donaties te vragen aan de rijke en beroemde mensen die u tegenkomt?
 • Ja. Ik ben nu full-time aalmoezenier . :)

[...] Many traditional charity programs spend the majority of fundraising dollars on fundraisers. What is the estimate for the cost of this fundraiser, versus what you expect to raise? To qualify this question; some of the fundraising ratios seen are upwards of 80% of funds raised go for fundraising. : For the exact numbers, it will be best to consult with Mav (our CFO) and Michael (our Treasurer) as well as published results from past efforts. But obviously since the fund raising is done almost exclusively on the website itself (which costs no money), our efficiency is very very high. I don't know the exact numbers, but our costs are mostly just the bank fees and paypal fees.

I think it's terrible when charities are that inefficient. I think fundraising expenses should be as low as reasonably possible.
The current conflict over the Seigenthaler article has raised some ire outside the internet wikimedia community; How do you think this will affect, if at all, corporate or personal donations during this fund drive?
I don't think it will affect it. It's just news, there's always some news. If anything, I am hopeful that donations will increase just because more people are learning of us.
On what do you intend to spend this fundraiser's donations? Do you plan to use some of the funding raised to improve the reliability of Wikipedia? For example, will you hire fact checkers?
The bulk of the money will go, as usual, to hardware purchases. Some of the money will go to improving the software, which in turn will improve reliability. Hiring fact checkers is not being considered.
Fundraisers are not the only source of funding for Wikimedia Foundation. What other revenue streams, such as grants and contracts, does the Foundation currently have? What others are being applied for or worked on?
We have a small but growing amount of income from partners who pay us for the service of a realtime data stream. For people who reuse our content commercially this is a nice way for them to get a more quickly updated result. We have gotten a few grants in the past, and some grants are being worked on now.
Danny Wool recently joined the foundation, working in the office as my assistant, but a portion of his time is devoted to grant applications. We anticipate that in the future he will work fulltime on grant applications after training a replacement assistant for me.
What companies are paying realtime data streams?
Answers.com for example.
You've mentioned hiring some new employees, like Danny Wool. What's the projection for incresing the budget for employee time?
I expect that in the coming year we will want to hire a minimum of 5-10 people, but depending on getting grants, I could see the number going much higher.
One thing which is certainly true at the moment: at the foundation level we are overwhelmed with work.
Today on en.wikipedia , the ability to create new pages has been turned off for anonymous users. Is the wikimedia foundation slowly turning away from the original wiki principles?
I don't view minor tweaks here and there to our model as either turning towards or away from wiki principles.
The mainland People's Republic of China has blocked WP, and today Onet.pl has removed WP from their search engine. Will changes in accessibility harm the fund drive?
We don't traditionally get much money from mainland China, and I doubt if the Polish search engine example will hurt the traffic of pl.wikipedia very much. (It will probably hurt the search engine more!)
Mr. Seigenthaler's bio, and we've just discovered Mr. Graham's, were posted by anons. The first was a smear campaign, the second a copyvio of a press release. Obviously the former is a problem, but doesn't the latter also open Wikipedia up to being an advertising site?
We don't have a huge problem with people using Wikipedia for pr purposes, although I'm sure a little of it goes on here and there. I've never seen a really convincing case.
I'm a contributor mostly on the Swedish projects. You don't speak Swedish, so I'm wondering if you ever look at non-English projects? Do you even notice us?
I am learning to speak German, so I do try to read German Wikipedia. And I do look at other languages, although of course I can't read anything there.
What I do to try to be useful to other languages is communicate with people as much as I can, visit people in person as much as I can, and monitor the statistics pages to see what is going on.

Bronnen[bewerken]

Logo WMNL Dit artikel vermeldt Wikimedia of één van de deelprojecten hiervan. Gelieve op te merken dat Wikinieuws zelf een deelproject van Wikimedia is.