Naar inhoud springen

Insectenpopulatie in Duitse natuurgebieden in 27 jaar met ruim driekwart verminderd

Uit Wikinieuws
Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

18 oktober 2017 

"Insectenpopulatie in Duitse natuurgebieden in 27 jaar met ruim driekwart verminderd"

Nederlandse en Duitse natuuronderzoekers komen tot een alarmerende conclusie in een onderzoek dat deze week is verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE: het gaat slecht met de insecten, althans in Duitsland en wellicht ook in Nederland. Uit hun studies blijkt dat de insectenpopulatie in 63 beschermde natuurgebieden in Duitsland als geheel sinds 1989 met maar liefst 76% is afgenomen. Het gaat hierbij niet om het aantal verschillende soorten, maar om absolute aantallen.

De oorzaak van deze dramatische afname is onduidelijk; er is wel gedacht aan vervuiling en/of het grootschalige gebruik van insecticiden. De 76% is een gemiddelde; 's zomers bleek soms zelfs 82% van alle insecten te zijn verdwenen. Aan het klimaat kan het eigenlijk niet liggen; de laatste decennia is het gemiddeld steeds warmer geworden, waardoor het aantal insecten juist zou moeten zijn gestegen.

De afgenomen insectenpopulatie kan mogelijk zeer verregaande gevolgen hebben voor het hele ecosysteem: meer dan de helft van alle vogels eet insecten, en niet minder dan 80 procent van alle wilde planten is voor hun bestuiving afhankelijk van insecten. Een paar jaar geleden stelden andere onderzoekers al vast dat insectenetende vogels in aantal sterk achteruitgingen, waarna men een mogelijk verband legde met een afnemend aantal insecten.

Ecologen van de Radboud Universiteit werkten voor dit onderzoek samen met Duitse collega's. Ze vermoeden dat voor natuurgebieden in Nederland iets soortgelijks geldt.

Bronnen

[bewerken]
Uitzending van De Wereld Draait Door, 20 oktober 2017