Naar inhoud springen

Hoge Raad: levenslang is niet in strijd met mensenrechten

Uit Wikinieuws
Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

19 december 2017 

Zetel van de Hoge Raad aan het Korte Voorhout in Den Haag

Hoge Raad: levenslang is niet in strijd met mensenrechten

De Hoge Raad heeft vandaag in een arrest besloten dat levenslange gevangenisstraf in Nederland niet in strijd is met de mensenrechten, en daarom in Nederland gewoon mag blijven worden opgelegd. Voorwaarde is wel dat er altijd de mogelijkheid blijft bestaan tot herziening van een opgelegde levenslange gevangenisstraf. Het Adviescollege heeft op 6 juni jl. een besluit gepubliceerd waarin is bepaald dat uiterlijk 27 jaar nadat een levenslange gevangenisstraf is opgelegd, gratie kan worden verleend. Met deze toetsingsregeling voldoet het Nederlandse rechtssysteem aan de criteria van het EVWRM, aldus de Hoge Raad.

De Hoge Raad oordeelde in juli 2016 dat de levenslange gevangenisstraf die was opgelegd aan meervoudig moordenaar Faig B. wel strijdig was met de criteria van het EVRM, aangezien er op dat moment geen mogelijkheid bestond tot herbeoordeling van de straf. Aan dat laatste is nu dus iets gedaan.

Bronnen

[bewerken]