Naar inhoud springen

Historische volkstelling en demografische boom in Pakistan

Uit Wikinieuws
Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

25 september 2017 

Een groep schoolkinderen uit Pakistan
Bevolkingsdichtheid in Pakistan in 2011

Historische volkstelling en demografische boom in Pakistan

De Pakistaanse overheid heeft zojuist een historische volkstelling afgerond, de eerste sinds 1998 en met een vertraging van zes jaar. Het is een gevoelig onderwerp in Pakistan door het wantrouwen die er heerst onder de bevolking. Zij verdenken de regering ervan de cijfers te hebben gemanipuleerd. De voorlopige resultaten geven een bevolkingscijfer van 207 miljoen aan, een sterke groei ondanks een daling van het geboortecijfer.

Historische volkstelling

Volkstellingen worden in Pakistan normaal gesproken elk decennium gehouden. De telling van 2017 moest eigenlijk al in 2011 verschijnen. In 2012 deed de regering een poging, maar die mislukte. De cijfers lieten toen een bevolkingsaantal van 197 miljoen zien, maar het onderzoek werd plots gedwarsboomd en daardoor geannuleerd. De Pakistaanse Volkspartij werd ervan beschuldigd de cijfers in het district Sind naar omhoog te hebben gestuwd.

De peilingen liggen om twee redenen gevoelig bij de bevolking. Op basis van deze cijfers wordt namelijk het aantal parlementszetels per provincie bepaald. Partijen die in een bepaald district hoog scoren hebben er alle belang bij dat het bevolkingscijfer er zo hoog mogelijk is. Er breken daarnaast ook etnolinguïstische conflicten uit tussen mensen met een andere moedertaal. Die conflicten uiten zich op politiek niveau, waarbij het dan tot een 'clash' tussen landstalen komt.

Controversiële resultaten

Op 25 augustus van dit jaar onthulde de Pakistaanse overheid de eerste cijfers: 207,8 miljoen inwoners. Het was ook voor het eerst mogelijk zichzelf als transgender aan te vinken op de bevraging, opmerkelijk voor een overwegend islamitisch land. Er werd ook gepeild naar taal en religie. De provincie Punjab blijft met kop en schouders boven de rest uitsteken met 110 miljoen inwoners. Sind heeft 48 miljoen inwoners, minder dan de 55 miljoen die in 2012 werden geschat. De politieke partijen uit Sind betwisten daarom de resultaten, de regering reageert hierop door naar de vroegere regering te wijzen die in hun ogen de resultaten zou hebben gemanipuleerd.

De huidige regering van de Moslimliga is nota bene de grootste partij in Punjab, maar toch is de bevolkingsgroei hier het laagst van alle vier de provincies. Analisten zeggen verder dat de slechte resultaten voor Sind te wijten zijn aan een minder economisch aantrekkelijk klimaat en een zorgwekkende veiligheidssituatie in de grote steden. En inderdaad, de cijfers beamen dit: het inwonertal van de grootste stad van Sind, Karachi, daalde van 21 miljoen inwoners in 2012 naar 15 miljoen in 2017. Een omgekeerde beweging zien we in de tweede grootste stad Lahore, waar de bevolking in vijf jaar tijd aangroeide met 11 miljoen.

De cijfers tonen een grote demografische "boom" aan die het land van zesde grootste land naar de vijfde plaats brengt. De groei is zorgwekkend voor een land waar natuurlijke hulpbronnen zoals drinkwater dreigen uitgeput te raken. Er wordt op economisch vlak ook gevreesd voor een tekort aan werkgelegenheid. Toch is er een daling te merken van het aantal kinderen dat een vrouw baart, van gemiddeld 4 per vrouw in 2000 naar 3 de dag van vandaag. Er wordt voorspeld dat Pakistan in 2050 400 miljoen inwoners zal tellen.

Bronnen

[bewerken]
Wikinieuws-logo
Wikinieuws-logo
Dit artikel is een gedeeltelijke of complete vertaling van « Pakistan : recensement historique et boom démographique », afkomstig van Wikinieuws (fr) onder licentie Creative Commons Attribution 2.5 in zijn versie van 16 september 2017.