Naar inhoud springen

EU neemt dan toch nieuwe start

Uit Wikinieuws
Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

23 juni 2007 

EU neemt dan toch nieuwe start

Na een marathonvergadering is op de Europese top in Brussel dan toch een akkoord bereikt over een nieuw Europees verdrag, dat nu al maandenlang een voorwerp van dicussie vormde.

Nadat het eerste voorstel tot een Europese Grondwet door Frankrijk en Nederland in een referendum werd verworpen, lagen dit keer voornamelijk Groot-Brittannië en Polen dwars. Na lang onderhandelen zijn de 27 lidstaten het dan toch eens geworden.

EU-voorzitter Duitsland toonde zich in de persoon van bondskanselier Angela Merkel zeer tevreden over de consensus. Het voorzitterschap van Duitsland loopt op 30 juni af en wordt zo bekroond met een historisch akkoord.

Vooral de Europese bevoegdheden op vlak van politiek en justitie zullen worden uitgebreid. Er komt een Europese president en een Europese chef buitenland. Onder meer op vlak van justitie kunnen nu meer beslissingen bij meerderheid worden genomen. Alle Europese burgers krijgen bovendien meer afdwingbare sociale rechten.

Onder het voorzitterschap van Portugal zal de tekst dit najaar definitief in een verdrag worden gegoten. Tegen einde 2008 moet dit helemaal klaar zijn, en voor de Europese verkiezingen van 2009 moeten alle lidstaten het nog goedkeuren. Na de consensus van vandaag zouden echter de de grootste obstakels uit de weg zijn geruimd.

Reacties

[bewerken]

Angela Merkel, de Duitse bondskanselier, toonde zich zeer tevreden over het verdrag. Ze verkaarde dat de weg voor een verdere uitbreiding nu open lag. Ze kreeg felicitaties van Commissievoorzitter Jose Barroso voor haar onophoudelijke onderhandelen, dat dit verdrag mogelijk maakte.

De kersverse Franse president Nicolas Sarkozy was zeer positief na zijn eerste Europese top en zei dat nu een akkoord bereikt was zonder winnaars of verliezers. "Europa is weer in beweging gezet. Het heeft getoond dat het mogelijk is om uit de impasse te raken. We kunnen moeilijke beslissingen nemen, zelfs met 27 lidstaten."

Zijn Engelse collega, de aftredende Prime Minister Tony Blair was ook zeer tevreden. In Groot-Brittannië is men doorgaans erg gehecht aan de nationale soevereiniteit en de uitzonderingsbepalingen die Blair voor zijn land vroeg, werden hem toegestaan. Hij juichte toe dat de EU zich nu weer kon concentreren op de "problemen die veel belangrijker zijn".

De Poolse president Lech Kaczynski bedankte Frankrijk en Groot-Brittannië voor hun solidariteit tijdens de onderhandelingen. Polen had aangekaart dat door het nieuwe stemsysteem hun inspraak in Europa zou verminderen. Kaczynski verkreeg echter dat tot 2014 voor Polen het stemgewicht behouden zal blijven.

De Nederlandse minister-president Jan Peter Balkenende toonde zich eveneens voldaan. Ook in Nederland was de grondwet in een referendum afgewezen. Nederland ging aanvankelijk ook nu dwarsliggen, omdat het een grotere rol voor de nationale parlementen wilde: die heeft het nu ook gekregen. In de toekomst zullen de lidstaten gemakkelijker Europese voorstellen kunnen tegenhouden.

Aftredend Belgisch premier Guy Verhofstadt maakte een positieve balans op. Samen met 8 andere landen ging België, na een akkoord met Polen, Groot-Brittannië en Nederland, nog urenlang dwarsliggen omdat ze vonden dat er te veel toegevingen werden gedaan. België betreurt wel dat er geen vereenvoudiging van de verdragen is gekomen, maar juicht de doorbraak van een Europees verdrag toe.

Volgens gewezen Europees commissaris Karel Van Miert evolueert Europa nu naar een organisatie met twee snelheden. Enkele lidstaten zullen het voortouw nemen om de unie steeds uit te breiden. Het hoeft geen betoog dat dit de broze eenheid van de unie niet ten goede zal komen.

Bronnen

[bewerken]