Naar inhoud springen

Donorwet Dijkstra aangenomen in Eerste Kamer

Uit Wikinieuws

13 februari 2018 

Het door D66-Kamerlid Pia Dijkstra ingediende wetsvoorstel voor een nieuw registratiesysteem voor orgaandonatie is vanmiddag middels een hoofdelijke stemming in de Eerste Kamer aangenomen, met een erg kleine meerderheid van 38 stemmen voor en 36 tegen. Op 13 september 2016 werd het voorstel met een zeer kleine meerderheid (75 stemmen voor, 74 tegen) ook al aangenomen door de Tweede Kamer. De nieuwe wet moet in 2020 ingaan. De meeste andere Europese landen hebben al langer een dergelijk systeem.

De nieuwe donorwet komt erop neer dat het tot nu toe gebruikelijke opt-insysteem voor donorregistratie wordt vervangen door een opt-outsysteem, bekend als het Actieve Donor Registratie-systeem (ADR-systeem). Iedere inwoner van Nederland krijgt voortaan vanaf zijn 18e levensjaar een donorformulier toegestuurd. Wie niet op dit formulier reageert staat automatisch ingeschreven als orgaandonor, tenzij hij/zij expliciet aangeeft hier bezwaar tegen te hebben. Het laatste woord zal in principe aan de nabestaanden van de overledene zijn, al hebben die dan geen formeel vetorecht. De laatste weken ging de discussie vooral nog daarover.

Bronnen

[bewerken]

Gerelateerd

[bewerken]