Naar inhoud springen

Definitieve uitslag "sleepwet"-referendum bekend: meerderheid tegen

Uit Wikinieuws
Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

29 maart 2018 

Definitieve uitslag "sleepwet"-referendum bekend: meerderheid tegen

De definitieve uitslag van het op van 21 maart gehouden referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 − een wet die de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geeft, vaak de "sleepwet" of inlichtingenwet genoemd − is bekend. Van de kiezers stemde 49,44% tegen de wet, 46,53% stemde voor, de overige 4,03% stemde blanco.

Aangezien het enkel gaat om een raadgevend referendum, is het kabinet niet verplicht daadwerkelijk iets aan de inlichtingenwet te veranderen of deze zelfs helemaal in te trekken. Het kabinet is op grond van de uitslag wél verplicht om de wet opnieuw in overweging te nemen. Premier Rutte en minister Ollongren hebben de dag na het referendum beloofd dit te zullen doen, mocht er inderdaad een meerderheid tegen blijken te zijn. Dat blijkt nu dus het geval. Het lijkt hoe dan ook weinig waarschijnlijk dat de wet helemaal wordt afgeschaft, omdat alle coalitiepartijen sterke voorstanders van de wet zijn. CDA-leider Sybrand Buma heeft eerder aangegeven de uitslag van het referendum al bij voorbaat naast zich neer te leggen.

De opkomst was vrij hoog voor een referendum: 6.734.225 stemmers, ofwel 51,54 % van alle kiesgerechtigden. Het referendum viel precies samen met de gemeenteraadsverkiezingen, wellicht dat hierdoor de opkomst hoger is uitgevallen dan anders het geval zou zijn geweest.

Bronnen[bewerken]