DUO verlicht studieleningen voor slachtoffers van de orkaan Irma

Uit Wikinieuws
Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

27 oktober 2017 

Vestiging van de DUO in Groningen

DUO verlicht studieleningen voor slachtoffers van de orkaan Irma

(Ex-)studenten die slachtoffer zijn geworden van de orkaan Irma op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba krijgen van de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) een speciale regeling voor hun studieschuld. De regeling is meteen van kracht voor inwoners van deze drie eilanden, waardoor studenten zich er niet speciaal voor hoeven aanmelden.

De regeling is geldig tot en met december volgend jaar. Tot die tijd hoeven de schulden niet afgelost te worden en blijft de einddatum van de lening ongewijzigd. Daarnaast wordt de rente kwijtgescholden en worden eventuele achterstanden op de betaling niet ingevorderd.

Bronnen[bewerken]