Naar inhoud springen

Commissie-Sorgdrager komt met rapport over fipronilcrisis

Uit Wikinieuws

25 juni 2018 

De commissie-Sorgdrager heeft een rapport gepubliceerd met haar bevindingen over de fipronilcrisis van afgelopen jaar. De crisis heeft naar schatting voor 100 miljoen euro schade opgeleverd. Meer dan 100 miljoen eieren moesten worden vernietigd en 3,6 miljoen kippen moesten worden geruimd.

De belangrijkste conclusie van de commissie is dat alle partijen schuld hebben aan het feit dat de crisis tot zo'n grote omvang uitgroeide. Dus niet alleen alle betrokken bedrijven en boeren, maar ook de NVWA en de ministeries van Volksgezondheid, Landbouw en Economische Zaken. Het probleem begon weliswaar bij het bedrijf Chickfriend dat het verboden middel fipronil als "Dega-16" onder boeren verspreidde, maar daarna hebben de andere partijen het niet goed opgepakt.

De NVWA was bijvoorbeeld niet goed voorbereid op een crisis als deze en reageerde niet adequaat op signalen die al vanaf november 2016 binnenkwamen. Belangrijke informatie werd niet of pas toen het al te laat was doorgegeven aan bijvoorbeeld België, onder voorwendselen die achteraf deels onjuist bleken (er werd bijvoorbeeld ten onrechte gesteld dat het om geheime tips zou gaan). Was dat allemaal wel gebeurd, dan had er wellicht al een half jaar eerder kunnen worden ingegrepen waardoor de schade beperkt was gebleven.

De ministeries van hun kant hebben de impact die de fipronilcrisis zou hebben op de maatschappij ernstig onderschat en schoven veel te veel door naar de NVWA. Bovendien waren ze zelf lang niet altijd helder in hun communicatie, wat er bijvoorbeeld toe leidde dat Duitse supermarktketens vorig jaar augustus Nederlandse eieren begonnen te weren. Bovendien hebben de toenmalige ministers Schippers en Van Dam in augustus vorig jaar verzuimd de Tweede Kamer volledig te informeren.

De voedselveiligheid stond bij niemand voorop, concludeert de commissie. Het hele stelsel zoals dat nu is, is gevoelig voor fraude en incidenten als deze. Met name ontbreekt het aan toezicht vanuit de departementen op de eiersector. Overigens is er voor zover bekend niemand daadwerkelijk ziek geworden door het eten van met fipronil besmette eieren. De financiële schade voor met name de boeren is niettemin enorm.

Bronnen[bewerken]