College Saba uit zorgen aan staatssecretaris Knops

Uit Wikinieuws
Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

5 november 2017 

College Saba uit zorgen aan staatssecretaris Knops

Het bestuurscollege van Saba heeft een brief naar Raymond Knops gestuurd, de nieuwe staatssecretaris van Koninkrijksrelaties. Naast het benoemen van de goede wederzijdse relatie, worden zorgen geuit dat die goede relatie mogelijk een belemmering is voor de oplossing van dringende problemen.

Quote begin
Vaak hebben we het gevoel dat, omdat we zo goed blijven presteren, de problemen van Saba over het hoofd worden gezien en overschaduwd worden door de grotere problemen of het gebrek aan prestaties op de andere eilanden

Jonathan Johnson (gezaghebber) Tim Muller (eilandssecretaris) namens het eilandscollege
Quote einde

Het college roept de staatssecretaris op dringend aandacht te besteden aan de volgende problemen die sinds de staatkundige hervormingen van 10 oktober 2010 onvoldoende zijn aangepakt: armoedebestrijding, uitkeringen, de hoge kosten van levensonderhoud en van zakendoen, taakverdeling, prioriteiten waar geld aan uitgegeven wordt en de bureaucratische procedures van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de verstrekking van werkvergunningen.

Gelijksoortige zorgen zijn eerder ook al geuit door Bonaire, een van de andere drie BES-eilanden.

Bronnen[bewerken]