Naar inhoud springen

CDA, PvdA en ChristenUnie presenteren regeerakkoord

Uit Wikinieuws

7 februari 2007 

Wikipedia heeft het volgende artikel over dit onderwerp beschikbaar:

Na van hun fracties in de Tweede Kamer het groene licht te hebben gekregen presenteren de politieke leiders van CDA, PvdA en de ChristenUnie vandaag hun regeerakkoord dat de basis wordt voor het nieuwe nog te vormen Kabinet-Balkenende IV. Het motto luidt samen werken, samen leven waarmee zij bedoelen dat zij dit regeerakkoord nader vorm willen geven in samenwerking met organisaties uit het maatschappelijk middenveld wat zijn beslag moet krijgen in de eerste honderd dagen van de nieuwe regering.

Het regeerakkoord beweegt zich rond drie kernwaarden, te weten respect, solidariteit en duurzaamheid. Dit moet tot uiting komen in een stimulering van een daadkrachtige houding van Nederland op het internationale vlak, een overheid die binnenlands een zelfde daadkracht aan de dag legt, een versterking van de economie en tot slot een maatschappij waarin men naar elkaar omziet, zich veilig voelt en die oog heeft voor de milieuproblematiek.

Concreet houdt het regeerakoord onder meer het volgende in:

Verkeer en milieu:

Onderwijs:

 • scholieren in het voortgezet onderwijs krijgen de schoolboeken voortaan gratis
 • onderwijs ontvangt 1 miljard euro extra

Zorg e.d.:

 • rijkere ouderen die voor hun 65-ste stoppen met werken gaan vanaf 2011 meebetalen aan de AOW
 • de zorg krijgt 500 miljoen extra (hogere zorgtoeslag, terugdringen personeelstekort in de zorg, de tandarts en de pil komen weer in het basispakket)
 • de no-claim in de gezondheidszorg wordt ingeruild voor een soort eigen bijdrage waarvan gehandicapten en langdurig zieken worden uitgezonderd
 • de kinderopvang krijgt 750 miljoen euro maar wordt niet gratis
 • in plaats van 50 zal 45 jaar als de hoogste leeftijd gaan gelden voor een herkeuring op grond van de WAO
 • 700 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld om herkeurde WAO'ers die (gedeeltelijk) zijn goedgekeurd aan een baan te helpen
 • voor preventie en veiligheid wordt 550 miljoen extra uitgetrokken
 • naar de publieke omroep gaat 100 miljoen extra
 • naar cultuur en monumentenzorg gaat ook 100 miljoen extra
 • sport krijgt er 20 miljoen euro extra bij
 • in samenwerking met de horeca wordt gestreefd naar een rookvrije horeca

Economie:

Asielzoekers en ontwikkelingssamenwerking:

 • er komt een generaal pardon voor asielzoekers die voor 1 april 2001 een asielaanvraag hebben ingediend en die niet tot ongewenst vreemdeling zijn verklaard
 • ontwikkelingssamenwerking ontvangt 200 miljoen extra

Ethiek:

Defensie:

Europese Unie:

Overheid:

In totaal zal het Kabinet-Balkenende IV uit zestien ministers bestaan, acht van het CDA, zes van de PvdA en twee van de ChristenUnie.
Er komen ten opzichte van de vorige regering drie nieuwe ministers: een voor het milieu, een voor jeugd- en gezinszaken en een voor integratie en wijkverbetering.
Jan Peter Balkenende van het CDA wordt opnieuw de minister-president, Wouter Bos van de PvdA en André Rouvoet van de ChristenUnie worden beide vicepremiers.

De oppositie is niet (helemaal) gelukkig met het regeerakkoord. Ter linkerzijde vindt de SP de bestrijding van de armoede onder de maat en GroenLinks de milieudoelstellingen, ter rechterzijde keren VVD en Partij voor de Vrijheid zich tegen de plannen voor een generaal pardon voor asielzoekers en acht met name de VVD het begrotingsbeleid onverantwoord.
De SGP vindt dat er te weinig wordt gedaan aan het terugdringen van het liberale beleid op het ethische vlak. D66 daarentegen is van mening dat de klok op dit gebied wordt teruggedraaid. Ook is D66 net zoals de SP teleurgesteld dat er geen onderzoek komt naar de missie in Irak. De Partij voor de Dieren is ontstemd over het feit dat er niets over de bio-industrie in het regeerakkoord staat.

Aanstaand premier Jan Peter Balkenende streeft ernaar om in de week van 19 tot 23 februari met zijn nieuwe kabinet en koningin Beatrix op het bordes van Paleis Huis ten Bosch te staan.

Zie ook

[bewerken]

Bronnen

[bewerken]