Bonaire herstelt vegetatie ten gunste van allerlei vogelsoorten

Uit Wikinieuws
Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

22 oktober 2017 

Geelvleugelamazone

Bonaire herstelt vegetatie ten gunste van allerlei vogelsoorten

Bonaire is bezig met herbebossing om te zorgen dat er voldoende vegetatie voor vogels is om zich te voeden. Daarnaast worden overheersende vegetatiesoorten belet andere te overheersen. Het Rijk heeft aan de lokale overheid een budget van 7,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor natuurherstelprojecten.

Op dit moment wordt de vegetatie hersteld voor de geelvleugelamazone, een papegaaiensoort die al door de indianen naar het eiland is gebracht. De vogel vindt nu te weinig voedsel in de natuurlijke omgeving. Hierdoor houden ze zich op in vruchtenbomen van tuinen in de bewoonde wereld. Doordat de vruchtenbomen-populatie in hun eigen leefgebied wordt hersteld, lopen ze minder gevaar en kunnen ze zich beter handhaven.

In voorgaande jaren werden dergelijke projecten ook al uitgevoerd op Klein Bonaire, maar bijvoorbeeld ook op Klein Curaçao. Op Klein Bonaire zijn er nu weer grote vruchtdragende bomen en keren er vogels terug naar het eiland die er al in jaren niet meer zijn gezien. Daarnaast werd er bij Bonaire een kunstmatig eiland aangelegd waar vogels kunnen broeden. Met behulp van lokvogels en de afwezigheid van natuurlijke vijanden werd het eiland al in het eerste jaar het broedgebied voor negentig paartjes Amerikaanse dwergsternen en ook nog twee paartjes visdieven.

Op Bonaire en Klein Bonaire heeft de vegetatie in de afgelopen eeuw veel te lijden gehad van diersoorten die er van oorsprong niet thuishoren, zoals loslopende varkens, geiten en ezels. Inmiddels zijn ze deel uit gaan maken van de lokale cultuur en zijn ze een probleem geworden die niet gemakkelijk aangepakt kan worden. Een plan om alle ezels op het eiland te castreren, stuitte enkele jaren geleden bijvoorbeeld op veel verzet.

Bronnen[bewerken]