Bonaire haalt adem: staking overheidspersoneel Curaçao voorbij

Uit Wikinieuws

22 februari 2019 

De staking van overheidspersoneel op Curaçao, die dinsdag werd begonnen, is voorbij. Dit bepaalde het Gerecht in Eerste Aanleg vandaag. De staking was niet alleen voelbaar op Curaçao. Door de staking van douanepersoneel bleef Bonaire verstoken van de aanlevering van groente en fruit uit Florida, omdat het douanepersoneel ook de goederen met bestemming Bonaire niet doorliet. Hierdoor bleven de schappen van de supermarkten in Bonaire leeg. De aanvoer uit Florida was meer dan belangrijk voor Bonaire, omdat de sluiting van de grenzen door Venezuela ervoor zorgt dat er ook geen aanvoer van groenten en fruit uit Venezuela komt.

De vakbonden kregen de opdracht van de rechter om hun leden bij de overheid binnen twee uur op te dragen hun geldende dienstrooster opnieuw op te pakken. De inzet van de staking was betaling van de loontrede, indexering en de 3%-regeling. De rechter verplichtte alle partijen opnieuw met elkaar in gesprek te gaan. De staking viel samen met die op raffinaderij Isla. Daar wordt gevreesd dat de olieleveranties uit Venezuela stilgelegd zullen worden wanneer Curaçao het idee zal oppakken om te fungeren als Amerikaanse hub voor voedselleveranties aan Venezuela.

Gerelateerd[bewerken]

Bronnen[bewerken]