Naar inhoud springen

Belgische ministerraad bijeen in Leuven

Uit Wikinieuws

18 maart 2007 

De regering kwam deze morgen opnieuw bijeen in het Ubizen Center op de Philipssite in Leuven.

De Belgische ministerraad is dit weekend in conclaaf bijeen voor de begrotingscontrole en het bijstellen van het sociaal-economisch beleid. De ministers kwamen deze morgen rond 10u opnieuw bijeen in Leuven. Op de laatste dag vandaag zal vooral in het dossier van de nieuwe milieuheffingen de knoop moeten doorgehakt worden. Volgens vicepremier Laurette Onkelinx moet er nog ongeveer 250 miljoen euro gevonden worden vandaag.

De federale regering wil de begroting afsluiten met een overschot van 0,3 procent van het bruto binnenlands product. Omdat de verpakkingstaks nog steeds niet is ingevoerd en de BTW-inkomsten tegenvallen, moet nog 320 miljoen euro gevonden worden. Volgens MR minister Reynders is de budgettaire situatie zo goed dat nieuwe maatregelen niet absoluut nodig zijn. Hij verklaarde ook dat het geld zou kunnen komen uit besparingen in de sociale zekerheid, of een meeropbrengst uit de vennootschapsbelasting.

Vooral de Waalse socialisten dringen echter aan op de beloofde CO2-gerelateerde maatregelen. Een werkgroep van kabinetstechnici in Brussel moest uitwerken hoe er heffingen konden komen op de meest milieuonvriendelijke verpakkingen (zoals aluminiumfolie, plastic draagtasjes in de supermarkt en plastic bestek), maar ook een hogere belasting op inverkeersstelling voor de meest vervuilende wagens behoort tot de mogelijkheden. In het perscentrum werden alleszins sandwiches in vershoudfolie geserveerd.

De gouverneur van de Nationale Bank, Guy Quaden, mocht zaterdagmorgen de economische situatie komen toelichten. Hij verwees naar de prognoses over de economische groei van het Federaal Planbureau, de OESO en het IMF, die met 2,2 à 2,3 procent een beter perspectief schetsen dan wat de Nationale Bank met 2,1 procent vooropstelde in december. Moest de regering afgaan op de gunstigere verwachtingen, zou hen dat meteen 200 miljoen euro ademruimte bieden in de onderhandelingen. Quaden was over het algemeen positief, maar wees er ook op dat de Belgische export verder achteruit gaat, en dat de werkloosheid, hoewel ze daalt, vooral in Wallonië en Brussel hoog blijft.

Vrijdag gingen de minister na in hoeverre de beslissingen die ze in het verleden nam al uitgevoerd waren. Volgens een overzichtje op de website van de premier is een groot deel van de beslissingen uit het verleden al omgezet in wetteksten, en dit aandeel zou tegen juli 2007 nog moeten stijgen.

Vrijdag besliste de ministerraad al dat er een fonds voor schadevergoedingen bij medische fouten opgericht zal worden. Patiënten zouden al een vergoeding kunnen krijgen als ze kunnen bewijzen dat ze schade hebben geleden, in een procedure die wordt beperkt tot maximaal 210 dagen. Hiermee wil de regering ook de stijgende verzekeringspremies en de angst voor medicolegaal risicovolle ingrepen in de medische sector tegengaan. Als het federaal parlement de maatregel goedkeurt kan deze in 2008 in voege treden.

De ministers gingen ook akkoord met het voorstel van minister Onkelinx om het zalencomplex International Convention Center in Gent te huren voor het proces Lernout & Hauspie dat in mei dit jaar zou beginnen. Het gerechtsgebouw in Gent is immers te klein om aan vooral het grote aantal schuldeisers in de zaak plaats te bieden. De duur van het proces wordt geschat op 75 dagen, en de huur van de zaal voor die periode zou rond de 400'000 euro (excl. BTW) bedragen.

Bronnen

[bewerken]