2018-05 Nieuwsbrief Wikimedia België

Uit Wikinieuws
Logo Wikimedia Belgium
Logo Wikimedia Belgium

Hieronder vindt u de nieuwsbrief van mei 2018 van Wikimedia België.

Troonstraat 51
1050 Brussel
info@wikimedia.be
www.wikimedia.be
be.wikimedia.org
https://twitter.com/Wikimedia_BE

Komende activiteiten[bewerken]

Logo Publiekdomeindag
Logo Publiekdomeindag
 • 19 mei 2018 - Edit-a-thon over Belgische auteurs en kunstenaars in de Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel (uitnodiging | programma (pagina 5)). Expositie tot 14 juli met grafische werken van Felix Timmermans en Gustave Van de Woestyne.
 • 20 mei 2018 - Amnesty International Vlaanderen organiseert een edit-a-thon in het Nederlands om vrouwen en/of mensen uit minderheidsgroepen op Wikipedia te beschrijven en op deze manier een gezicht te geven. (aankondiging)
 • Datum wordt nog aangekondigd - In het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed organiseert de Vlaamse Overheid samen met PACKED vzw en Wikimedia België een fotowedstrijd rond cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel. De precieze startdatum is nog niet vastgesteld, maar de wedstrijd begint dit voorjaar en loopt tot het najaar van 2018. De aankondiging zal volgen.
 • Datum wordt nog aangekondigd - In het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed organiseert Wikimedia België ook een fotowedstrijd rond cultureel erfgoed in Wallonië. De precieze startdatum is nog niet vastgesteld, maar de wedstrijd begint dit voorjaar en loopt tot het najaar van 2018. De aankondiging zal volgen.

Kort nieuws[bewerken]

Kennis is van iedereen
Kennis is van iedereen
 • Op 8 november 2017 onderschreef Wikimedia België de strategische richting van de Wikimedia-beweging. In januari 2017 begon het opstellen van een strategische richting voor wat we als beweging willen bereiken tegen 2030. In oktober 2017 werd het document dat de strategische richting beschrijft voltooid. Het gemeenschappelijke doel als Wikimedia-beweging is dat we de essentiële infrastructuur van het ecosysteem van vrije kennis worden en dat iedereen die onze visie deelt zich bij ons kan aansluiten. Een gedetailleerde beschrijving van de strategische richting kan worden gevonden op 2017 Movement strategy.
 • Op 1 januari 2018 was het opnieuw publiekdomeindag. Op deze dag vervallen de auteursrechten van veel werken en komen ze in het publiek domein. Voor een onvolledig overzicht van auteurs waarvan de werken publiek domein geworden zijn, zie 2018 in het publiek domein op de Engelstalige Wikipedia. Eén van de bekendste Belgische auteurs waarvan de werken in 2018 in het publieke domein zijn gekomen is de architect Victor Horta. In januari werden ook verschillende werken die eerder werden verwijderd teruggeplaatst op Wikimedia Commons. Een overzicht is terug te vinden op deze pagina.
 • Op 20 januari 2018 organiseerde Wikimedia Nederland een nieuwjaarsbijeenkomst tijdens dewelke de WikiUilen werden uitgereikt voor de meest gewaardeerde bijdragen aan de Nederlandse Wikipedia in het afgelopen jaar. Zie voor meer informatie op Wikipedia:WikiUilen en voor de ontvangers op Wikipedia:WikiUilen/2017.
 • Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywet "General Data Protection Regulation (GDPR)" in werking voor alle EU-inwoners wereldwijd. De GDPR van Wikimedia België is te vinden op WMBE AVG/GDPR privacyverklaring.
 • In de herfst van 2018 zal een gestructureerde gegevensbank (structured data) worden geïmplementeerd in de mediadatabase van Wikimedia Commons. Ieder bestand op Wikimedia Commons krijgt eigen databasevelden vergelijkbaar met die op Wikidata. Terwijl op Wikidata de items een specifiek onderwerp beschrijven zullen de databasevelden op Commons betrekking hebben op de individuele afbeeldingen. Terwijl er maar één Wikidata-item bestaat voor een specifiek onderwerp kan een onderwerp meerdere afbeeldingen hebben op Wikimedia Commons. (meer informatie)

Vereniging[bewerken]

Verenigingsnieuws
Verenigingsnieuws

Aan het einde van het jaar was het weer de tijd om de boeken op te maken en afsluitende rapportages op te stellen. We publiceerden een algemene activiteitenrapportage en een algemene financiële rapportage.

In oktober 2017 heeft het bestuur bij de Wikimedia Foundation een subsidie aangevraagd voor de activiteiten van Wikimedia België in 2018. Als onderdeel van ons budget hebben we financiering aangevraagd voor alle activiteiten die we in 2018 willen doen evenals financiering voor lokale vrijwilligers om deel te nemen aan internationale Wikimedia conferenties om ervaringen en ideeën op te doen en financiering voor het inhuren van een deeltijdmedewerker (0,2 fte) om enkele administratieve en communicatietaken over te nemen om als organisatie verder te kunnen groeien. We ontvingen financiering voor onze activiteiten in 2018, maar het deel van de conferenties voor onze vrijwilligers en voor het inhuren van een parttime medewerker werden niet gefinancierd. We kunnen met het lagere bedrag leven maar de manier waarop het proces verliep was buitengewoon teleurstellend.

Op 14 april 2018 vond de jaarlijkse Algemene Vergadering van Wikimedia België plaats. Allereerst keurde de Algemene Ledenvergadering de financiële rapportage goed. Conform de wettelijke verplichting zal het bestuur deze rapportage indienen bij de Belgische overheid. Na het financiële gedeelte kozen de leden een nieuw bestuur voor onze vereniging. Lfurter trad af omdat ze het te druk kreeg met haar professionele werkzaamheden; de vereniging wil Loraine bedanken voor het werk dat ze deed als bestuurslid. Twee personen waren kandidaat-bestuurslid (Lionel Scheepmans en AnneJea). Beiden werden door de Algemene Ledenvergadering gekozen als bestuurslid. De rest van het bestuur bleef hetzelfde.

Het bestuur bestaat sinds april 2018 uit Geertivp (voorzitter), Romaine (penningmeester), SPQRobin (secretaris), Afernand74 (nationale liaison), Lionel Scheepmans (Culturele diversiteit, kennisgelijkheid en educatieve aspecten in Wikimedia-projecten) en AnneJea (Gender- en diversiteitaspecten in Wikimedia-projecten).

Zie voor een overzicht van alle rapportages op Rapportages en zie voor een gedetailleerd overzicht van de activiteiten van Wikimedia in België op de pagina Activiteiten.

Educatie[bewerken]

Two participants working together during the edit-a-thon
Two participants working together during the edit-a-thon

Iedereen WIKI is een project van de lokale bibliotheek van Ternat ondersteund door Wikimedia België. Het doel van het project is om lokale kennis digitaal te ontsluiten door digitale gegevens voor iedereen toegankelijk te maken en vaardigheden te stimuleren. Tijdens het project krijgen lokale erfgoedorganisaties en andere geïnteresseerden een introductie en hulp bij het bewerken van Wikipedia. Studenten bewerken Wikipedia en uploaden foto's over een lokaal onderwerp.

Het project is een pilootproject gefinancierd door de provincie Vlaams-Brabant en bestaat uit twee fasen: fase één in het voorjaar van 2018 en fase twee in het najaar van 2018. In de tweede fase wordt het project uitgebreid naar naburige bibliotheken.

In april werden drie activiteiten georganiseerd:

 • 21 April 2018 - Multimedia wandeling waarin deelnemers foto's maken in Ternat
 • 22 April 2018 - Edit-a-thon Iedereen WIKI in de bibliotheek van Ternat
 • 26 April 2018 - Wikipedia-sessie met een schoolklas in Ternat waarin de klas een Wikipedia-artikel schrijft over het kasteel van Ternat

Culturele instellingen (wmbe:GLAM)[bewerken]

Wiki Loves Public Space[bewerken]

In juli en augustus 2017 organiseerden we de fotowedstrijd Wiki Loves Public Space rond moderne gebouwen, openbare kunstwerken, gedenktekens en monumenten. We organiseerden deze wedstrijd omdat het in België de eerste volledige zomer was dat er Panoramavrijheid was. Op 15 juli 2016 trad panoramavrijheid in België in werking dankzij onze inspanningen en de parlementsleden die de verandering hebben goedgekeurd. We organiseerden deze fotowedstrijd om deze panoramavrijheid te vieren en omdat we eindelijk België kunnen verbeelden zoals het elke dag wordt gezien.

Op 20 juli 2017 hebben we een lezing gegeven over Wikipedia en uploaden in de openbare bibliotheek van Ternat.

Vanwege persoonlijke omstandigheden werd de prijsuitreiking uitgesteld tot februari 2018. De winnende foto's van de fotowedstrijd werden aangekondigd tijdens het nieuwjaarsevenement 2018 in Brussel.

De winnende foto's zijn:

Zie ook:

GenderGap edit-a-thon[bewerken]

Op 8 maart (Internationale Vrouwendag) organiseerden we samen met de Permanente Vertegenwoordiging van Zweden bij de EU in Brussel en met ondersteuning van Wikimedia Zweden de GenderGap edit-a-thon voor het schrijven en verbeteren van biografieën over vrouwen op Wikipedia. Ongeveer 14 nieuwe artikelen werden geschreven en minstens zes zijn verbeterd. Een goed jaar in een lange traditie.

Links:

Woordenboek Populair Frans - Nederlands
Woordenboek Populair Frans - Nederlands

Woordenboek argot vrijgegeven voor WikiWoordenboek[bewerken]

Op de recente Wikimedia Conferentie in Utrecht in november 2017 woonde de schrijver en uitgever van het Woordenboek Populair Frans - Nederlands, Berry van de Wouw, de sessie over WikiWoordenboek bij. In een gesprek nadien kwam hij met het voorstel om de inhoud van dit woordenboek, zo'n 5.000 lemma's en 30 illustraties van Ronald Kronenburg, aan WikiWoordenboek te schenken. Het is een degelijke verzameling hedendaagse Franse spreektaal (argot) met een groot aantal voorbeeldzinnen met hun betekenis in het Nederlands.

De afgelopen maanden hebben we onderzocht hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Het eerste resultaat is de tweede editie van het woordenboek die volledig is gepubliceerd op Wikimedia Commons onder een CC-BY-SA 4.0-licentie als File:Woordenboek Populair Frans - Nederlands 2e druk met Creative Commons licentie.pdf. De eerste testpagina's zijn al toegevoegd aan WikiWoordenboek. Het is de bedoeling om alle lemma's in de loop van het jaar toe te voegen.

Nadat de Stichting Hebreeuws en Jiddisch woorden in het Nederlands in 2012 het Joods-Nederlandse woordenboek aan Wikimedia schonk, is dit de tweede belangrijke donatie van lemma's voor de Nederlandstalige WikiWoordenboek. De Nederlandstalige WikiWoordenboek bevatte begin 2018 ongeveer 640.000 pagina's.

Meer informatie over dit project is te vinden op de projectpagina op WikiWoordenboek.

Overige[bewerken]

Mois de la contribution francophone[bewerken]

Gebouw van Musée L in Louvain-la-Neuve.
Gebouw van Musée L in Louvain-la-Neuve.

In maart van dit jaar vond de editie van 2018 plaats van de Mois de la contribution francophone, de maand van de Franstalige bijdragen. Er werden in België wee evenementen gehouden van de drie aanvankelijk geplande, in Louvain-la-Neuve en Walcourt. Dit was een mooie gelegenheid voor vrijwilligers van Wikimedia in België om elkaar te leren kennen en met elkaar te verbinden en om nieuwe mensen kennis te laten maken met Wikipedia, haar zusterprojecten en hun bijzonderheden. Als volgend jaar een nieuwe editie in België wordt georganiseerd, zal het als doel doel hebben om nog meer mensen te verwelkomen.

Oproep voor vrijwilligers[bewerken]

Als groeiende vereniging willen we onze passie voor de Wikimedia-projecten en het gratis delen van kennis doorgeven door het organiseren van meer evenementen in gans België. Daarvoor hebben we jou nodig!

Als je als student, leraar, medewerker van een instelling of gewoon persoonlijk geïnteresseerd bent in de Wikimedia-projecten, laat het ons weten.

Als je geïnteresseerde mensen wilt bijeenbrengen die willen leren hoe je een bijdrage kunt leveren door Wikimedia-projecten te bewerken, waaronder Wikipedia, of om meer te weten te komen over hoe de projecten werken, neem dan contact met ons op.

We helpen je graag bij het organiseren van evenementen zoals een trainingssessie, een thematische Wikipedia-schrijfsessie of een lezing over de Wikimedia-projecten, de Wikimedia-problemen en vrije kennis; in het Nederlands, Frans en/of Engels.

Neem gerust contact met ons op om over je ideeën te vertellen!

Contacteer ons op info-at-wikimedia.be

Bron[bewerken]

Licentie

Logo Wikimedia België De eerste versie van dit bericht is afkomstig van be.wikimedia.org, de tekst kan op Wikinieuws zijn aangepast. Reproductie is toegestaan onder de licentie Creative Commons Attribution-ShareAlike